หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

  -  

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
  พนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) 25 ส.ค. 2553 
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายข้าวสาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจอื่น ๆ อีกมาก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังนี้  
พนักงานรักษาความปลอดภัย
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลความปลอดภัยให้กับศูนย์การค้า 
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ปทุมวัน 
อัตราที่รับ : 20 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
3. บุคลิกภาพ และร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
ติดต่อ : แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สวัสดิการ : โบนัสปีละ 2 ครั้ง
ประกันอุบัติเหตุสูงสุด 4.5 ล้าน
ประกันชีวิตสูงสุด 1.5 ล้าน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10%
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ทุนการศึกษาต่อมัธยมถึงปริญญาโท
เครื่องแบบพนักงาน
ฝึกอบรมพัฒนาตลอดอายุงาน
เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด
เงินช่วยเหลือต่างๆ
ที่พัก
หมายเหตุ สวัสดิการของบริษัทในเครือยึดตามนโยบายบริษัทนั้นๆ
วิธีการสมัคร : สามารถสมัครด้วยตนเองที่ อาคารสำนักงานตามที่อยู่ด้านล่าง เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) รอบเช้า เวลา 10.00 น.-11.00 น. รอบบ่าย 13.00 น.-16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-620-7219, 02-620-7223, 02-620-7236
แฟกส์ : 02-6207000
เว็บไซต์ : www.mbk-center.co.th
ที่อยู่ : เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  สมัครงาน      เพิ่มงาน      ส่งให้เพื่อน     พิมพ์  

  ตำแหน่งงานอื่น บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - วิศวกรแผนกระบบปรับอากาศ25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - ผู้จัดการแผนกสุขาภิบาล25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ (ธุรกิจเช่า-ซื่อ)25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่อาวุโส และเจ้าหน้าที่บริหารระบบงาน IQA (ISO 9001)25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - Programmer25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่า25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่ธุรการ (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่แผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่บริการพื้นที่ส่วนกลาง25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - พนักงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน (วิศวกรรมไฟฟ้า)25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - Sales & Tour Operation Officer25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - พนักงานแผนกบริการสำนักงาน (แม่บ้าน)25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - IT Network Officer25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่แผนกบริการร้านค้า25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ( IT Audit)25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ Guest Relation (ด่วนมาก)25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - พิธีกร/โฆษก (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - Sales (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่การเงิน25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย (ฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติการ)25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - พนักงานบริการ (ศูนย์อาหารนานาชาติ MBK CENTER)25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - พนักงาน Part Time (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - พนักงานขับรถ (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่การเงิน (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - พนักงานชั่วคราว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด่วนมาก25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบุคคล25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่ธุรการ (ธุรกิจประกันภัย)25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ด่วน25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - พนักงานบริการพื้นที่ส่วนกลาง25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติการ ( Internal Audit)25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - ผู้จัดการแผนกการตลาด/เจ้าหน้าที่การตลาด (สนามกอล์ฟ ปทุมธานี)25 ส.ค. 2553
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - ผู้จัดการแผนกบริการพื้นที่ส่วนกลาง26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่บัญชี(Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต) 26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - GUEST SERVICE OFFICE(Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ประจำที่บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จำกัด26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - ผู้จัดการแผนกปรับอากาศ26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ประจำบริษัทเอ็มบีเค การันตี จำกัด)26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - ผู้จัดการแผนกการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชี ประจำบริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่น26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก / ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์และบริหารจัดการหนี้ )(ประจำบริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด )26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - ผู้จัดการแผนกกิจกรรมองค์กร CSR 26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกส่งเสริมการตลาด26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกำกับและดูแลการปฏิบัติการ26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่ธุรการบริการ26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสื่อสารภายในองค์กร26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่เช่าพื้นที่สำนักงาน26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - วิศวกรอาวุโส (อาคาร)26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่จัดซื้อ26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (รับนักศึกษาจบใหม่)26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - Internal Audit (บัญชี)26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - ผู้ช่วยผู้จัดการ-ผู้จัดการสรรหาและว่าจ้าง26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ(IT Support)26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่สัญญาเช่าพื้นที่26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - ผู้จัดการฝ่ายขายในธุรกิจกอล์ฟและโรงแรม(Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - สถาปนิก (โครงการ)26 พ.ค. 2557
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) - เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย26 พ.ค. 2557

  งาน พนักงานรักษาความปลอดภัย อื่นๆ
บริษัท สุรางค์เรสซิเดนท์ จำกัด ( ZIRCON HOTEL) - พนักงานรักษาความปลอดภัย30 มิ.ย. 2559
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด - พนักงานรักษาความปลอดภัย17 พ.ค. 2559
กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ - พนักงานรักษาความปลอดภัยในศูนย์การค้า - ประจำศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ 19 ม.ค. 2559
กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ - พนักงานรักษาความปลอดภัยด้านจราจร ประจำสยามพารากอน 16 ม.ค. 2559
กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ - พนักงานรักษาความปลอดภัยกลางคืน - ประจำศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ 16 ม.ค. 2559
บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด - พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ)26 มิ.ย. 2558
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด - พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)19 มิ.ย. 2558
The Mall Group - วันที่ 22 - 24 เม.ย. 58 EMQUARTIER เปิดรับสมัครตำแหน่ง พนักงานบริหารงานจราจร/พนักงานรักษาความปลอดภัย รายได้ 14,500 - 17,000 บาท วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ทำงาน 8ชม./วัน สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบุคคล สอบถาม 085-20 เม.ย. 2558
บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - พนักงานรักษาความปลอดภัย11 ธ.ค. 2557
สมาคมราชกรีฑาสโมสร - พนักงานรักษาความปลอดภัย24 พ.ย. 2557
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด - พนักงานรักษาความปลอดภัย เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 - 45 ปี ทำงาน 8 ชม./วัน รายได้14,500 BONUS,OT,ยูนิฟอร์ม สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบุคคล 085-488-8278, 092-246-569619 พ.ย. 2557
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท - พนักงานรักษาความปลอดภัย19 พ.ย. 2557
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท - พนักงานรักษาความปลอดภัย19 พ.ย. 2557
ดี แอนด์ ดี อินน์ - พนักงานรักษาความปลอดภัย28 ต.ค. 2557
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) - พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆ 16 มิ.ย. 2557
กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ - พนักงานรักษาความปลอดภัย / จราจร / ควบคุมห้อง CCTV - ประจำสยามพารากอน 26 พ.ค. 2557
King Power International Group Co., Ltd. - พนักงานรักษาความปลอดภัย(Security) 24 เม.ย. 2557
กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ - พนักงานรักษาความปลอดภัย / จราจร / ควบคุมห้อง CCTV - ประจำสยามพารากอน 22 เม.ย. 2557
บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด - พนักงานรักษาความปลอดภัย6 ม.ค. 2554
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - พนักงานรักษาความปลอดภัย3 ธ.ค. 2553
บริษัท พาสปอร์ตคาร์เร้นท์ จำกัด - พนักงานรักษาความปลอดภัย25 พ.ย. 2553
บริษัท เอ แอล เค พรีซิชั่น เวอร์ค จำกัด - พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)7 ก.ย. 2553
บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด - พนักงานรักษาความปลอดภัย GUARD16 ส.ค. 2553
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด - พนักงานรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร20 ก.ค. 2553
บริษัท สมุนไพรปัญจะศรี จำกัด - พนักงานรักษาความปลอดภัย15 พ.ค. 2553
บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด - พนักงานรักษาความปลอดภัย10 พ.ค. 2553
บริษัท นีมาไทย จำกัด และกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ - พนักงานรักษาความปลอดภัย27 เม.ย. 2553
บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน) - พนักงานรักษาความปลอดภัย (ด่วนมาก)20 เม.ย. 2553
บริษัท เจมส์ แกลอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนูแฟคเจอเร่อ จำกัด - พนักงานรักษาความปลอดภัย20 มี.ค. 2553
บริษัท เอส.โฟร์. ดิเวลล๊อปเมนท์ จำกัด - พนักงานรักษาความปลอดภัย11 มี.ค. 2553
บริษัท ยู.ดี. คอมแพ็กดิสก์ จำกัด - พนักงานรักษาความปลอดภัย23 ก.พ. 2553
บริษัท ยูโทเปีย จิวเวลรี่ จำกัด - พนักงานรักษาความปลอดภัย10 ก.พ. 2553
ร้านอาหารกรีนแอนด์ซีส - พนักงานรักษาความปลอดภัย26 ม.ค. 2553
บริษัท พีชการ์ด แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด - พนักงานรักษาความปลอดภัย21 ม.ค. 2553
ห.จ.ก. แสงเทียนธรรมวิทย์ - พนักงานรักษาความปลอดภัย21 ม.ค. 2553
บริษัท ภัทรา เพลส จำกัด - พนักงานรักษาความปลอดภัย18 ม.ค. 2553
หสม. โฮม คลีนนิ่ง แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ - พนักงานรักษาความปลอดภัย16 ม.ค. 2553

ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี

พนักงานรักษาความปลอดภัย

  [

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

]