หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ

วิศวกรเครื่องกล (อนุรักษ์พลังงาน) ประจำโรงงานปราจีนบุรี

  -  

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
  วิศวกรเครื่องกล (อนุรักษ์พลังงาน) ประจำโรงงานปราจีนบุรี บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ 2 มิ.ย. 2557 
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ Since the original of Red Bull in 1981 with vision of serving energy drink to Thai market, today Red Bull has not only become energy source for Thais but also for people all around the world. From the vision in 1981 to present, Red Bull has unlocked greatness of Thai energy drink on world market and it goes beyond serving energy drink. It shows a proud of being Thai people & products on world stage. With a belief of going together, getting greatness together, we are RED BULL 
วิศวกรเครื่องกล (อนุรักษ์พลังงาน) ประจำโรงงานปราจีนบุรี
รายละเอียดงาน : 1.ดูแล จัดหา ดำเนินการปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักร
2.การพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นมาตรฐาน
3.ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานให้สอดคล้องกับตามแผนที่วางไว้
4.จัดหามาตรการ และเทคโนโลยีทางด้านความร้อนเพื่อการพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงาน
5.ติดตาม และควบคุมการใช้พลังงานความร้อนของหน่วยงานในโรงงาน
6.การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวเนื่องกับการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน
7.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ 
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  
จังหวัด : ปราจีนบุรี 
อัตราที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
2. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
3. มีความรู้ในหลักการทำงานของระบบผลิตไอน้ำ
4. ประสบการณ์ด้านการบริหารงานอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม อย่างน้อย 2 ปี จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
5. ผ่านการอบรมผู้รับผิดชอบพลังงานโรงงาน (ผชร.) หรือผ่านการฝึกอบรม ทดสอบและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน(ระดับอาวุโส) จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
6. ความรู้และทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
7. ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ การใช้คำปรึกษา และการให้คำแนะนำ
8. ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการรายงานข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา
9. มีความรู้และทักษะในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ใฝ่ใจเรียนรู้ อดทน และมีความรับผิดชอบสูง
10. ติดต่อ : คุณภีมพล สวัสดิ์แก้ว ,คุณวารี ส้มแก้ว โทร : 037-239-239 ต่อ 2687 ,2700
ติดต่อ : สำนักงานกรุงเทพ (บางบอน)
สวัสดิการ : Welfare

We offer attractive remuneration package and fringe benefits also providing the necessary things for the position :
- Accident Insurance
- Medical Treatment OPD/IPD
- Provident Fund
- Social Security
- Company Performance Bonus
- Annual Physical Check-up
- Uniform
- Training & Development Opportunity
- Recreation Activities

(Note : Benefits may be varied by position.)
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail
- ส่งใบสมัครทางจดหมาย
- สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท

ข้อแนะนำในการสมัครงาน :
***ผู้สมัครงานที่ใช้วิธีการแนบไฟล์ประวัติการสมัครงานส่งมายังบริษัท กรุณาระบุชื่อตำแหน่งงานที่สมัครเป็นหัวข้ออีเมล์ เพื่อความสะดวกในการคัดกรองประวัติ (มิฉะนั้น บริษัทอาจจะไม่ได้รับข้อมูลสมัครงานของท่าน)
***โปรดระบุตำแหน่งงานและพื้นที่การทำงานที่ชัดเจน เช่น เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : สำนักงานบางบอน โทร 02-415-0100-3 ต่อ 1060,1140, โรงงานปราจีนบุรี โทร 037-239-239 ต่อ 2700 หรือ 2687
เว็บไซต์ : www.kratingdaeng.com
ที่อยู่ : 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
  สมัครงาน      เพิ่มงาน      ส่งให้เพื่อน     พิมพ์  

  ตำแหน่งงานอื่น บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - นักบัญชีอาวุโส2 มิ.ย. 2557
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - หัวหน้างานคลังสินค้า (ประจำโรงงานปราจีนบุรี) 31 พ.ค. 2557
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - ผู้จัดการแผนกผลิต / ผู้จัดการแผนกคุณภาพ (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)2 มิ.ย. 2557
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - Supervisor ระบบ ERP อาวุโส/เจ้าหน้าที่ ERP (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)31 พ.ค. 2557
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - Senior Legal Officer/ นิติกรอาวุโส2 มิ.ย. 2557
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - Marketing Officer2 มิ.ย. 2557
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - เจ้าหน้าที่ผลิต (ประจำประเทศจีนและโรงงานปราจีนบุรี)2 มิ.ย. 2557
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตอาวุโส (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)2 มิ.ย. 2557
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - วิศวกรประเมินราคา(ประจำโรงงานปราจีนบุรี)2 มิ.ย. 2557
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำสำนักงานบางบอน)2 มิ.ย. 2557
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - Supervisor ซ่อมบำรุง ประจำโรงงานปราจีนบุรี2 มิ.ย. 2557
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - หัวหน้างานกิจกรรมการตลาด 2 มิ.ย. 2557
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)2 มิ.ย. 2557
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)2 มิ.ย. 2557
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - นักบัญชีอาวุโส : ลูกหนี้และการเงินรับ (ประจำสำนักงานบางบอน)7 ก.ย. 2558
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - เจ้าหน้าที่ ERP อาวุโส (ประจำสำนักงานบางบอน 1 อัตรา ,ประจำโรงงานปราจีนบุรี 2 อัตรา)7 ก.ย. 2558
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน7 ก.ย. 2558
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - เจ้าหน้าที่ Web Design (สำนักงานบางบอน)7 ก.ย. 2558
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ (ประจำสำนักงานบางบอน)7 ก.ย. 2558
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - Telephone operator (สำนักงานบางบอน)7 ก.ย. 2558
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - ผู้จัดการแผนกการตลาดช่องทางการค้า7 ก.ย. 2558
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ,จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)7 ก.ย. 2558
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - นักบัญชีต้นทุน(ประจำโรงงานปราจีนบุรี)7 ก.ย. 2558
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - หัวหน้าทีมคลังสินค้า (ประจำโรงงานปราจีนบุรี) 7 ก.ย. 2558
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - ผู้จัดการแผนก QA / QC (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)7 ก.ย. 2558
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - หัวหน้าทีมผลิต (ห้องผสมเครื่องดื่ม)ประจำโรงงานปราจีนบุรี 7 ก.ย. 2558
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - Employee Relation Officer (Prachinburi Plant)7 ก.ย. 2558
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - วิศวกรประเมินราคา(ประจำโรงงานปราจีนบุรี)7 ก.ย. 2558
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - หัวหน้าทีมผลิต (ห้องผสมเครื่องดื่ม) ประจำโรงงานประเทศเวียดนาม7 ก.ย. 2558
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)7 ก.ย. 2558
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (IE)7 ก.ย. 2558

ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี

วิศวกรเครื่องกล (อนุรักษ์พลังงาน) ประจำโรงงานปราจีนบุรี

  [

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

]