หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ

พนักงานการเงิน

  -  

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
  พนักงานการเงิน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 ธ.ค. 2557 
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นองค์การบริหารอสังหาริมทรัพย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีบทบาทหลัก ในการจัดหารายได้เพื่อนำกลับไปบำรุงการศึกษา ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในการดูแลของสำนักงานฯ ได้แก่ ศูนย์การค้าสยามสแควร์, ตลาดสามย่าน, อาคารจัตุรัสจามจุรี, อาคารสยามกิตติ์, อาคารหอพักนานาชาติ, พื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน, สยามสแควร์วัน และสวนหลวงสแควร์  
พนักงานการเงิน
รายละเอียดงาน : 1.ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามงบประมาณจัดทำใบสำคัญจ่ายเพื่อเบิกจ่าย
2.ตรวจสอบและบันทึกการรับ-จ่ายเงิน
3.ตรวจสอบบัญชีค่าเสียหายต่างๆ เช่น คำนวณเงินอาคารประมูล, ค่าเสียหายคืนอาคาร, สัญญายอม, หนี้ท้ายตารางตรวจสอบตาราง ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ลูกหนี้ รายได้ค้างชำระและรายได้รับล่วงหน้า
• รับผิดชอบการจัดเก็บค่าเช่าทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งติดตามหนี้ค้างชำระ, นำเก็บฝากธนาคาร
• รับผิดชอบการตรวจสอบ คืนเงินประกันน้ำประปา-ไฟฟ้า และเงินประกันการเช่า
• รับผิดชอบจัดทำทะเบียนการประกันภัย ตรวจสอบ เร่งรัด
• จัดทำทะเบียนรวมทั้งควบคุมการใช้และเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินของสำนักงานฯ
• ตรวจสอบและคำนวณยอด Gross Profit
• ประจำเคาน์เตอร์การเงิน
• จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของโครงการ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ปทุมวัน 
อัตราที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน-การธนาคาร
3. มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Excle, Word ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน มุ่งมั่น
ติดต่อ : ส่วนทรัพยากรบุคคล
สวัสดิการ : -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ฯ
-ประกันสุขภาพ-ชีวิต
-ประกันอุบัติเหตุ
-เงินรางวัลพิเศษ
-เครื่องแบบพนักงาน
-โบนัสประจำปี
-สัมมนาย่อยและสัมมนาใหญ่ประจำปี
วิธีการสมัคร : - E-Mail
โทรศัพท์ : 02-218-3590 ต่อ 264, 268
แฟกส์ : 02-218-3589
เว็บไซต์ : www.property.chula.ac.th
ที่อยู่ : 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  สมัครงาน      เพิ่มงาน      ส่งให้เพื่อน     พิมพ์  

  ตำแหน่งงานอื่น สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พนักงานบริหารทั่วไป26 ธ.ค. 2557
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ลูกค้าสัมพันธ์26 ธ.ค. 2557
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์26 ธ.ค. 2557
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ช่างเทคนิค26 ธ.ค. 2557
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรโยธา26 ธ.ค. 2557
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พนักงานพัสดุ26 ธ.ค. 2557
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พนักงานปฏิบัติการพื้นที่26 ธ.ค. 2557
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พนักงานการตลาด26 ธ.ค. 2557
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ช่างอาคาร26 ธ.ค. 2557

  งาน พนักงานการเงิน อื่นๆ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) - พนักงานการเงินรับ24 มี.ค. 2559
กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ - พนักงานการเงิน (Cash Office) - ประจำศูนย์การค้าสยามพารากอน16 ม.ค. 2559
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) - : พนักงานการเงิน (สัญญาจ้าง)24 ก.ค. 2558
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง - พนักงานการเงิน/งบประมาณ 3 ก.ค. 2558
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง - พนักงานการเงิน3 ก.ค. 2558
เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที - พนักงานการเงิน/พนักงานตรวจสอบภายใน18 พ.ค. 2558
WINTECH MANUFACTURING CO., LTD. - พนักงานการเงิน20 เม.ย. 2558
บริษัท เลพเพิร์ด อินเตอร์เทรด จำกัด - พนักงานการเงิน(รับ) 5 ม.ค. 2558
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง - พนักงานการเงิน27 ต.ค. 2557
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด - พนักงานการเงิน9 ต.ค. 2557
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - พนักงานการเงิน ประจำสาขาเลิงนกทา (จ.ยโสธร) 6 ต.ค. 2557
บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด - พนักงานการเงิน-ด้านรับ (กทม.)22 ก.ย. 2557
บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด - พนักงานการเงิน15 ก.ย. 2557
บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด - พนักงานการเงิน 8 ก.ค. 2557
LEO Global Logistics Co., Ltd. - พนักงานการเงิน12 พ.ค. 2557
บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) - พนักงานการเงิน - สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 938 พ.ค. 2557
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - พนักงานการเงิน8 เม.ย. 2557
บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด - พนักงานการเงิน ( สาขาบางขุนเทียน )24 ธ.ค. 2553
บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด - พนักงานการเงิน ( ประจำสาขาอุดรธานี ) ด่วน24 ธ.ค. 2553
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - พนักงานการเงิน25 พ.ย. 2553
บริษัท ไดนามิค เคมิคอล ซิสเต็ม จำกัด - พนักงานการเงิน 19 พ.ย. 2553
บริษัท อีซูซูแสงหงส์กรุ๊ป และบริษัทอีซูซุ สุวรรณภูมิ กรุ๊ป - พนักงานการเงินแคชเชียร์5 ก.ค. 2553
บริษัท สมุนไพรปัญจะศรี จำกัด - พนักงานการเงิน15 พ.ค. 2553
บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน ) - พนักงานการเงิน13 พ.ค. 2553
บริษัท ธนสาร เซ็นทรัล สตีล จำกัด - พนักงานการเงิน12 พ.ค. 2553
บริษัท เจียเม้ง จำกัด - พนักงานการเงิน-บัญชี (รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)10 พ.ค. 2553
บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด - พนักงานการเงิน10 พ.ค. 2553
บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด - พนักงานการเงิน / พนักงานบัญชี29 เม.ย. 2553
Girl Friday Ltd. Part. - พนักงานการเงิน (Finance Officer)27 เม.ย. 2553
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด - พนักงานการเงิน27 มี.ค. 2553
บริษัท เลนโซ่ จำกัด - พนักงานการเงิน27 มี.ค. 2553
บริษัท เสนาเวชการคลินิกจำกัด - พนักงานการเงิน (Cashier)18 มี.ค. 2553
บริษัท พีทีเอ็นเอส จำกัด - พนักงานการเงิน13 มี.ค. 2553
บริษัท สีเดลต้า จำกัด - พนักงานการเงิน11 มี.ค. 2553
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) - พนักงานการเงิน5 มี.ค. 2553
โรงงานพรศิลป์ - พนักงานการเงิน9 ก.พ. 2553
บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด - พนักงานการเงิน3 ก.พ. 2553
บริษัท ยูเนี่ยน อินเตอร์ โปรดักส์ - พนักงานการเงิน30 ม.ค. 2553
บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ จำกัด - พนักงานการเงิน20 ม.ค. 2553
บริษัท พี เค ออโต้โมบิล จำกัด - พนักงานการเงิน20 ม.ค. 2553ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี

พนักงานการเงิน

  [

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

]