หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ

โปรแกรมเมอร์

  -  

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
  โปรแกรมเมอร์ บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 26 ม.ค. 2558 
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้นำในการวางระบบแนะนำที่จอดรถอัจฉริยะ ระบบเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ ทั้งยังให้บริการออกแบบ วิจัยและพัฒนา จัดจำหน่าย ติดตั้ง และการบริการ เกี่ยวกับสินค้าในกลุ่มอิเลคทรอนิกส์ และกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2541 ถึงปัจจุบัน กว่า 15 ปี ที่บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัดได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนในการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ ภายใต้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
วันนี้เราพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยการขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศต่างๆ ในเอเชีย และต้องการเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายงาน และการให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้า หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ ที่รักความก้าวหน้า และพร้อมประสบความสำเร็จไปกับเรา เราพร้อมมอบโอกาส ความก้าวหน้า และผลตอบแทนที่ดีแก่คุณ 
โปรแกรมเมอร์
รายละเอียดงาน : ออกแบบและพัฒนาระบบงานซอฟต์แวร์ โดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ได้ผลงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถส่งมอบงานได้ตรงเวลา ภายใต้งบประมาณที่กำหนด มุ่งเน้นการออกแบบระบบงานที่สามารถบำรุงรักษาได้ ตลอดจนการคิดค้นวิธีการดำเนินงานโครงการที่มีคุณภาพ ตรวจสอบได้ ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้สามารถดำเนินงานพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
**** ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ **** 
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตหลักสี่ (ภายในบริเวณนอร์ธปาร์ค) 
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ดอนเมือง, หลักสี่ 
อัตราที่รับ : 6 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขา Computer Engineering, Software Engineering, Computer Science, IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 1 ปี
3. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในแก้ไขปัญหา
4. มีทักษะความชำนาญในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถใช้ภาษา C#.NET, Web Application ด้วยภาษา ASP.NET ได้ดี
5. สามารถพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลต่างๆได้
6. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตาม commitment ที่ตกลงกัน
7. มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สวัสดิการ : 1. เงินรางวัล (โบนัส)
2. รางวัลอายุงาน
3. เงินกู้กรณีฉุกเฉิน
4. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
5. เบี้ยขยัน
6. คอมมิชชั่น
7. ค่าน้ำมัน
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. ปรับเงินประจำปี
10. ประกันอุบัติเหตุ
11. ตรวจสุขภาพประจำปี
12. สัมมนา และท่องเที่ยวประจำปี
13. เสื้อฟอร์ม
14. ค่าโทรศัพท์ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
15. ทั้งนี้ผลตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานแต่ละตำแหน่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ผลประกอบการ และความสามารถเฉพาะบุคคล
วิธีการสมัคร : 1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
2. ส่งประวัติ รูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุผลตอบแทนที่คาดหวังมาที่ E-Mail ที่ระบุด้านล่างนี้
โทรศัพท์ : 02-573-4400
แฟกส์ : 02-573-8522
เว็บไซต์ : www.innetweb.com
ที่อยู่ : 25/37 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  สมัครงาน      เพิ่มงาน      ส่งให้เพื่อน     พิมพ์  

  ตำแหน่งงานอื่น บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - Admin ฝ่ายขาย26 ม.ค. 2558
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - System Analyst26 ม.ค. 2558
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - Technical Support 26 ม.ค. 2558
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - Hardware Engineer 26 ม.ค. 2558
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - Senior Programmer 26 ม.ค. 2558
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - Programming Manager 26 ม.ค. 2558
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - เจ้าหน้าที่ sale / Telesales 26 ม.ค. 2558
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - เจ้าหน้าที่บัญชี26 ม.ค. 2558
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer) 26 ม.ค. 2558

  งาน โปรแกรมเมอร์ อื่นๆ
บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด - โปรแกรมเมอร์ PHP + MySQL17 มิ.ย. 2562
เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที - พนักงานสารสนเทศ/ โปรแกรมเมอร์ 8 เม.ย. 2559
บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด - PHP โปรแกรมเมอร์ 6 ก.พ. 2559
Uni Aire Corporation Co., Ltd. - โปรแกรมเมอร์ Odoo(openERP)/Web App Prog.1 ก.ย. 2558
บริษัท ไอที ซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด - Programmer ( โปรแกรมเมอร์ )24 ส.ค. 2558
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด - เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (Programmer Officer)15 มิ.ย. 2558
บริษัท แพลนมิชชั่นโปรเจค จำกัด - เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ งานฐานข้อมูล8 พ.ค. 2558
บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด - โปรแกรมเมอร์ ด่วนมาก2 ก.ย. 2557
บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด (ThaitravelCenter.com) - ไอที โปรแกรมเมอร์ ( IT Programmer , Web Programmer )1 ก.ย. 2557
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด - เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (Programmer Officer)24 มิ.ย. 2557
บริษัท คูลเอทีฟ จำกัด - โปรแกรมเมอร์ Web Programmer3 ธ.ค. 2553
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - โปรแกรมเมอร์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)22 ก.ค. 2553
บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด - โปรแกรมเมอร์ 11 มี.ค. 2553
บริษัท กูรู คอมมูนิวเคชั่น จำกัด - โปรแกรมเมอร์ 25 ก.พ. 2553

ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี

โปรแกรมเมอร์

  [

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

]