หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ

นักวิทยาศาสตร์

  -  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
  นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 มี.ค. 2558 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
นักวิทยาศาสตร์
รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.พัฒนาระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะส่วนการจัดการสารอันตราย
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานด้านไฟฟ้า น้ำประปา
3.พัฒนาการสร้างเครือข่ายการทำงานและนำระบบไปปฏิบัติ
4.สำราจ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติงาน 
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (ศูนย์EESH) 
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน 
อัตราที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 18000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์สาขา การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
2. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3. ประสบการณ์พิเศษ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะส่วนการจัดการสารอันตรายในด้านระบบกำจัดและบำบัดของเสียขยะและกิจกรรมตามเป้าหมาย
4. ด้านการจัดการและกิจกรรมดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
5. ด้านจัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างเครือข่ายและการทำงานในส่วนของสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ติดต่อ : คุณพัชรี คำวงศ์ษา
สวัสดิการ : การตรวจสุขภาพก่อนบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
****เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะจัดทำหนังสือแจ้งผู้ที่มหาวิทยาลัยฯ สนใจจะรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ให้ไปทำการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยมหาวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อมกับมารับหนังสือตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อไปตรวจที่สถานีตำรวจตามทะเบียนบ้านสังกัดอยู่ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะนำผลการตรวจสุขภาพและหนังสือตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ มาประกอบการพิจารณาเพื่อประกอบผลผ่านการคัดเลือกต่อไป****
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่คุณพัชรี คำวงศ์ษา หัวหน้างานบุคคล อาคารวิจัยพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน -ชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 02 470 7469 - 71
สมัครผ่านทางอีเมล์ที่ patcharee.sae@kmutt.ac.th; patcharee@pdti.kmutt.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2427-0039, 0-2470-8000
แฟกส์ : 02-4707469-71
เว็บไซต์ : 02-4707471
ที่อยู่ : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน 49 ซอยเทียนทะเล 25ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  สมัครงาน      เพิ่มงาน      ส่งให้เพื่อน     พิมพ์  

  ตำแหน่งงานอื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - อาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - อาจารย์ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - อาจารย์ สาขาเคมีอินทรีย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - อาจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์22 ม.ค. 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - อาจารย์ สังกัดสายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ 22 ม.ค. 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - พยาบาล สังกัดงานพยาบาล22 ม.ค. 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - พนักงานธุรการ2 มี.ค. 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - นักบริหารงานทั่วไป2 มี.ค. 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - นักวิชาการเกษตร2 มี.ค. 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - นักพัสดุ2 มี.ค. 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - นักประชาสัมพันธ์2 มี.ค. 2558

  งาน นักวิทยาศาสตร์ อื่นๆ
บริษัท ชาร์แมซ ซี.เค. คอสเมด จำกัด - Scientists R&D นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม30 มิ.ย. 2559
บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด - นักวิทยาศาสตร์ประจำห้อง Lab / Scientist ด่วน20 มิ.ย. 2559
ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd. - นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - ระยอง29 ม.ค. 2559
ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd. - นักวิทยาศาสตร์การตลาดด้านสิ่งแวดล้อม29 ม.ค. 2559
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด - นักวิทยาศาสตร์ (QC,R&D)15 ธ.ค. 2558
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด - นักวิทยาศาสตร์QC.11 มิ.ย. 2558
บริษัท ยูเมด้า จำกัด - นักวิทยาศาสตร์ Lab เคมี26 พ.ค. 2558
International Laboratories Corp.,Ltd. - นักวิทยาศาสตร์ (บรรจุภัณฑ์)23 ก.พ. 2558
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด - นักวิทยาศาสตร์เคมี (สาขาฉะเชิงเทรา)18 ก.พ. 2558
ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ) - หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพและนักวิทยาศาสตร์เคมี5 ม.ค. 2558
ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นักวิทยาศาสตร์ (เคมี/จุลชีววิทยา)5 ม.ค. 2558
บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่/นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการทางจุลชีวะวิทยา5 ม.ค. 2558
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด - นักวิทยาศาสตร์การแพทย์17 พ.ย. 2557
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด - นักวิทยาศาสตร์QC.24 ก.ค. 2557
บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด - นักวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา2 มิ.ย. 2557
บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด - นักวิทยาศาสตร์ RD29 พ.ค. 2557
บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด - นักวิทยาศาสตร์ QA29 พ.ค. 2557
บริษัท เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด - นักวิทยาศาสตร์เคมี แผนกควบคุมคุณภาพ11 พ.ย. 2553
บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด - นักวิทยาศาสตร์ทางสังคม6 พ.ค. 2553

ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี

นักวิทยาศาสตร์

  [

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

]