หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ

Traditional Trade Executive Officer

  -  

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
  Traditional Trade Executive Officer บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 29 มิ.ย. 2558 
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป - อาหารกระป๋องและอาหารแช่แข็งเพื่อการส่งออก ภายใต้แบรนด์ Aloy-D, Little Chef และ Real Thai มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่พร้อมจะเติบโตและก้าวไปด้วยความมั่นคงกับบริษัทฯ จำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในตำแหน่งดังนี้ 
Traditional Trade Executive Officer
รายละเอียดงาน : 1.ออกตรวจ สำรวจตลาด และรูปแบบการแข่งขัน เพื่อแก้ไขการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายการขาย และหาแนวทางในการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
2.นำแนวทางการตลาดมาปฏิบัติในพื้นที่จริงให้ตรงตามเป้าหมายและบรรลุผล
3.ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายร้านค้าเป้าหมายให้เป็นไปตามแผนงาน
4.พิจารณาและนำเสนอโครงสร้างราคากลุมผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
5.สำรวจช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆที่สามารถพัฒนาได้
6.นำเสนอแนงทางในการพัฒนาการทำงาน และแก้ไขปัญหาเบื่องต้นในส่วนที่รับผิดชอบ
7.ตรวจเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างฐานลูกค้าในการขายสินค้าเพิ่มขึ้น
8.จัดทำแผนงานในการปรับปรุงระบบการทำงานส่วนต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อผลัดดันยอกขายของร้านค้า 
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
จังหวัด : สมุทรปราการ 
อัตราที่รับ : 4 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ25-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ ด้านการตลาด หรืองานขาย 1 ปีขี้นไป
4. มีทักษะด้านการขายและการตลาด , Event
5. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการตลาด มีความรู้เรื่อง FMCG
6. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
7. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
9. มีประสบการณ์ร้านค้า TT และการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายร้านค้า TT
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
สวัสดิการ : - ค่าจ้างเงินเดือนตามโครงสร้างและประสบการณ์
- โบนัสประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- เบี้ยขยัน
- เครื่องแบบพนักงาน
- รถตู้ รับ - ส่ง 7 เส้นทาง (เฉพาะประจำที่สมุทรปราการ)
- ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าที่พัก (บางตำแหน่งงาน)
- ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่งงาน)
- สวัสดิการซื้อสินค้าบริษัทฯ
- สวัสดิการตามกฏหมายกำหนด
- เงินช่วยเหลือต่างๆ ตามนโยบายบริษัทฯ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงาน
ส่ง E-mail
โทรศัพท์ : 02-683-7960, 02-294-0178 ต่อ 157, 231 หรือ 02-315-4171-76 ต่อ 103, 149
เว็บไซต์ : www.thaiagri.com
แผนที่ : แผนที่บริษัท
ที่อยู่ : เลขที่ 155/1 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง กรุงเทพมหานคร 10540
  สมัครงาน      เพิ่มงาน      ส่งให้เพื่อน     พิมพ์  

  ตำแหน่งงานอื่น บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - ช่างเทคนิคการผลิต (ประจำสมุทรปรากร/เวียดนาม/อินโดนีเซีย)29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - Product Sup29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - Cost&Price29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - Network Engineer29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - Order Process Officer (เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก)29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - QC Officer (ประจำราชบุรี)29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Costing)29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - Marketing Business Development29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่บัญชี29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - R&D Supervisor29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่สรรหา (ประจำพระราม3 )29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - Modern Trade Executive Officer29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - Belowe the line MKT Executive Officer29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - วิศวกรออกแบบระบบลำเลียงอัตโนมัติ29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่กฎระเบียบด้านอาหาร29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - QS Supervisor (Doc.Support)29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - Internal Audit Officer29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - Merchandise & PC29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - QC Supervisor ประจำสมุทรปราการ29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - Channel & Business Development Sup (TT , MT)29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - Business Process Officer (ประจำสมุทรปราการ / พระราม3)29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - ช่างไฟฟ้า (ประจำสมุทรปราการ)29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - Planning29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - QC. Supervisor "ประจำประเทศเวียดนาม"29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - Architect (สถาปนิก)29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่ออกแบบ/ตกแต่งภายใน (Interior Designer)29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - Programmer29 มิ.ย. 2558
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(ประจำตลาดไท)29 มิ.ย. 2558

ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี

Traditional Trade Executive Officer

  [

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

]