หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ

ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน ที่ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา)

  -  

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
  ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน ที่ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา) บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด 27 ก.ค. 2558 
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (GSC) ก่อตั้งขึ้นในเดือน มิถุนายน 2547 ซึ่งชื่อเดิมคือ บริษัท เอแคป เซอร์วิสเซส จำกัด GSC เป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี จำกัด (มหาชน) (ACAP) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญด้านที่ปรึกษาการเงิน, การลงทุน, การบริหารทรัพย์สิน, รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้และบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ สามารถให้บริการแก่องค์กรขนาดกลางจนถึงองค์ขนาดใหญ่ รวมถึงหน่วยงานหรือองค์กรต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาค เอเชีย
GSC เป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวทางธุรกิจของ ACAP ซึ่งให้บริการในด้าน เกี่ยวกับการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ
ประวัติความเป็นมาของบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 โซนทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2547
ผู้ถือหุ้นหลัก บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ บริหารและจัดการเก็บหนี้ และให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ลูกค้า
ประเภทงานบริการ
• บริการงานลูกค้าสัมพันธ์
• บริการงานขายทางโทรศัพท์
• บริการบริหารช่องทางการขาย
• บริการตัวแทนบริหารและจัดเก็บหนี้
• บริการบริหารจัดการและรับซื้อบัญชีลูกหนี้
• บริการที่ปรึกษาทางด้านการเงินสำหรับธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
ทุนจดทะเบียนบริษัท 10,000,000 บาท 
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน ที่ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา)
รายละเอียดงาน : - ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้กับลูกค้า
- ช่วยสัตวแพทย์ผ่าตัด
- ต้อนรับและบริการลูกค้า
- ปฏิบัติงานตามที่สัตวแพทย์มอบหมาย 
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
จังหวัด : ชลบุรี 
อัตราที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 15,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สัตวบาล เทคนิคการสัตวแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ผู้ช่วยสัตวแพทย์อย่างน้อย 2 ปี
3. สามารถช่วยผ่าตัด soft tissue และ orthopedic ได้
4. สามารถทำงานวัน เสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ได้ หยุดเดือนละ 6 วัน
5. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
6. รักสัตว์เลี้ยง สะอาด มีวินัย ขยัน ตรงต่อเวลา
7. ใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ รักความก้าวหน้า
8. มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับผู้อื่น
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สวัสดิการ : 1.ประกันสังคม
2.ห้องพยาบาลพร้อมแพทย์
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail
สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
โทรศัพท์ : 02-793-3874-7, 02-793-3815 สาขาชลบุรี 02-793-3878
แฟกส์ : 02-793-3991
เว็บไซต์ : www.gsc-service.com
ที่อยู่ : 2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  สมัครงาน      เพิ่มงาน      ส่งให้เพื่อน     พิมพ์  

  ตำแหน่งงานอื่น บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - Collection - ติดตามทวงถาม23 มี.ค. 2558
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - Call Center Toyota (ประจำเพลินจิต) **สามารถเริ่มงานได้ทันที**23 มี.ค. 2558
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - Call Center Isuzu23 มี.ค. 2558
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - HR Recruit (มีประสบการณ์ด้านสรรหา สามารถเริ่มงานได้ทันที)23 มี.ค. 2558
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - Customer Service (1 2 call) ประจำ กทม.และสาขาชลบุรี ด่วน!!!23 มี.ค. 2558
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ27 ก.ค. 2558
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (ปฏิบัติงานที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา)27 ก.ค. 2558
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - Admin Isuzu27 ก.ค. 2558
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - เจ้าหน้าที่บัญชี27 ก.ค. 2558
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - พนักงานขับรถผู้บริหาร สามารถเริ่มงานได้ทันที27 ก.ค. 2558
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - นิติกร27 ก.ค. 2558
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น มีประสบการณ์ด้านสรรหา สามารถเริ่มงานได้ทันที)27 ก.ค. 2558
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - Part-timeสัมภาษณ์สอบถามข้อมูลลูกค้า27 ก.ค. 2558
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - Customer Service (1 2 call) ประจำ กทม.และสาขาชลบุรี ด่วน!!!27 ก.ค. 2558
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - Call Center & Taking Order15 มี.ค. 2559
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - Customer Service (1 2 call) ประจำ ชลบุรี15 มี.ค. 2559
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - Call Center PTG (Inbound) 15 มี.ค. 2559
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - Call Center ประจำลาดพร้าว 101/3 15 มี.ค. 2559
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - Pruksa Contact Center 1739 ( Inbound Skill Eng ) หยุดเสาร์ อาทิตย์ 15 มี.ค. 2559
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - Key Data ประจำตึกตรีเพชร อิซูซุ 15 มี.ค. 2559
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - Pruksa Contact Center 1739 ( Inbound )15 มี.ค. 2559
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - เจ้าหน้าที่บุคคล ด้านสรรหา15 มี.ค. 2559
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - Survey Honda ประจำตึก SJ 5 แยกลาดพร้าว และลาดพร้าว 101/3 หยุดเสาร์-อาทิตย์15 มี.ค. 2559

ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี

ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน ที่ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา)

  [

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

]