หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา

ค้นหา :

กาฬสินธ์
หางานกาฬสินธ์
สมัครงานกาฬสินธ์
งานกาฬสินธ์

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จ.กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
รับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงาน ด้านอ้อย วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

2. พนักงานส่งเสริมอ้อย (จ.กาฬสินธู์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1. ส่งเสริมพื้นที่การปลูกอ้อย และปัจจัยการส่งเสริม
2. ติดตามอ้อยเข้าหีบ
3. การบำรุงตออ้อย
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 33
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อย (จ.กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1. ส่งเสริมพื้นที่ปลูกอ้อย
2. ติดตามอ้อยเข้าหีบ
3. ติดตามสินเชื่อและปัจจัยส่งเสริม
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 12
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

4. วิศวกรเครื่องกล (จ.กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1. รับผิดชอบดูแลระบบการเคี่ยวน้ำตาล
2. รับผิดชอบงานปรับปรุงประสิทธิภาพและซ่อมแซมเครื่องจักร
3. รับผิดชอบงานพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรใหม่
4. รับผิดชอบงบประมาณและคุมงานก่อสร้างผู้รับเหมา
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

5. พนักงานควบคุม Boiler โรงไฟฟ้า ( จ.กาฬสินธุ์ ) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1.ควบคุมดูแลงานผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า
2.ควบคุม-ซ่อมแซม งาน Boiler
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

6. นักบัญชี/ พนักงานบัญชี (จ.กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- รับผิดชอบงานบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีรับ-จ่าย บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ บัญชีภาษี เป็นต้น วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

7. ช่างเทคนิค-ช่างซ่อมบำรุง (รายวันประจำ จ.กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เป็นผู้ช่วยพนักงานรายเดือน ควบคุมดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร
แผนก ลูกหีบ-หม้อต้ม-หม้อเคี่ยว-หม้อปั่น-บำรุงรักษาไฟฟ้า-บำรุงรักษาเครื่องกล-เครื่องมือควบคุม
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 25
เงินเดือน 335 บาท/วัน
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

8. วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
รับผิดชอบงาน เขียนแบบ ถอดแบบBOQ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

9. พนักงานลูกหีบ (จ.กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ควบคุมห้องคอนโทรลการหีบสกัดน้ำอ้อย
2.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่ีองจักรให้พร้อมใช้งาน
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 8
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

10. พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1.ควบคุมเครื่องจักร
2.ควบคุมการผลิต
3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

11. ช่างเทคนิค-ช่างซ่อมบำรุง (รายวันประจำ จ.กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เป็นผู้ช่วยพนักงานรายเดือน ควบคุมดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร
แผนก ลูกหีบ-หม้อต้ม-หม้อเคี่ยว-หม้อปั่น-บำรุงรักษาไฟฟ้า-บำรุงรักษาเครื่องกล-เครื่องมือควบคุม
วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 25
เงินเดือน 335 บาท/วัน
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

12. วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
รับผิดชอบงาน เขียนแบบ ถอดแบบBOQ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

13. พนักงานลูกหีบ (จ.กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ควบคุมห้องคอนโทรลการหีบสกัดน้ำอ้อย
2.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่ีองจักรให้พร้อมใช้งาน
วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

14. พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1.ควบคุมเครื่องจักร
2.ควบคุมการผลิต
3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร
วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

15. พนักงานขายหน่วยรถมอร์เตอร์ไซต์ ประจำ จ.กาฬสินธุ์ บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
รับผิดชอบการกระจายสินค้า ตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท วันที่ 1 ธ.ค. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน 10000ขึ้นไป
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

16. ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด)
- เดินเครื่อง และควบคุมงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหม้อไอน้ำ (Turbine & Generator)
- ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ให้พร้อม อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน
- บันทึกค่าต่างๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด
- รายงานผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา
- ประสานงานกับหม้อไอน้ำ และฝ่ายอื่นๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วันที่ 20 เม.ย. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

17. ผู้ช่วยผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด)
- ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Turbine & Generator))
- บันทึกค่าต่างๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด
- รายงานผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วันที่ 20 เม.ย. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

18. ผู้ควบคุมโรงบำบัดน้ำ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด)
- ควบคุมการทำงานเครื่องมือวัด Online ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีความถูกต้องแม่นยำ
- จัดทำแผนการทวนสอบเครื่องมือวัด Online โดยเปรียบเทียบผลกับค่าของห้องปฏิบัติการ
- จัดทำแผนการทวนสอบตัวอย่างน้ำ
- จัดทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องมือวัด Online ประจำปี
- ติดตามการผลิต และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไข
- จัดทำรายงาน/สรุปรายงาน ด้านการควบคุม
วันที่ 20 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

19. ผู้ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด)
- ซ่อมบำรุงและเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สามารถขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
- กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับระบบเครื่อง TG สามารถสั่งหยุดเครื่องได้
- ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานซ่อม
- ตรวจสอบบันทึกประวัติการทำงานและการซ่อมของเครื่องจักร(TG) อุปกรณ์ต่างๆ
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน/ประจำเดือน/ประจำปีต่อผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วันที่ 20 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

20. ผู้ช่วยผู้ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด)
- ซ่อมบำรุงและเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สามารถขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
- ตรวจสอบและดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน และบันทึกผล
- รายงานผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วันที่ 20 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กาฬสินธ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  [1]  [2]     ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 2 หน้าความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี