หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา

ค้นหา :

ชัยภูมิ
หางานชัยภูมิ
สมัครงานชัยภูมิ
งานชัยภูมิ

1. วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผลภูเขียว) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1. ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพ่ิมผลผลิตในไร่อ้อย
2. สำรวจและออกแบบ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย
3. ประสานงานภาครัฐ เอกชน และสมาคมชาวไร่ ในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน่้ำ
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

2. หน.แผนกวิเคราะห์คุณภาพ(มิตรผลภูเขียว) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 .กำกับดูแลและควบคุมงานวิเคราะห์ให้ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ใน Lab และสอบเทียบให้เป็นมาตรฐาน
3. ควบคุมงานออกรายงานประจำวันให้ถูกต้อง
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

3. เจ้าหน้าที่ผลิตปุ๋ย ภูเขียว (บจก.เพิ่มผลผลิต) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1. ควบคุม ดูแลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
2. ดูแล รักษา ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
3. บันทึกและทำรายงานการผลิต วัตถุดิบ ประจำวันและประจำเดือน
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มิตรผลภูเขียว บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
-จัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
-กำกับดูแล ให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบ คำสั่งหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
-ตรวจสอบและเสนอแนะให้ปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย
-จัดทำแผนและเสนอแนะเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

5. วิศวกรควบคุม Robot (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1.ควบคุมดูแลและพัฒนาการทำงานของ Robot
2.ดูแลงบประมาณการซ่อมแซมและการลงทุนของแผนก
3.ควบคุมดูแลระบบ Automation
4.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.ติดตามงานพร้อมกับรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

6. วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผลภูเขียว) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1. ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพ่ิมผลผลิตในไร่อ้อย
2. สำรวจและออกแบบ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย
3. ประสานงานภาครัฐ เอกชน และสมาคมชาวไร่ ในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน่้ำ
วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

7. หน.แผนกวิเคราะห์คุณภาพ(มิตรผลภูเขียว) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 .กำกับดูแลและควบคุมงานวิเคราะห์ให้ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ใน Lab และสอบเทียบให้เป็นมาตรฐาน
3. ควบคุมงานออกรายงานประจำวันให้ถูกต้อง
วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

8. ผู้จัดการพัฒนาร้านค้า (ADM) จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดชัยภูมิ ThaiNamthip Limited
- รับผิดชอบการบริหารและพัฒนาร้านค้าสำคัญหรือร้านค้าที่มีศักยภาพสูงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มียอดขาย รายได้และผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนำเสนอโครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย เข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีให้ลูกค้า ได้รับบริการ การสั่งซื้อ และการจัดส่งสินค้า ให้เป็นที่น่าพอใจ วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

9. พนักงานเคาน์เตอร์ให้บริการประจำห้างสรรพสินค้า จ.ชัยภูมิ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1.บริการลูกค้า เช่น กู้เงิน เปลี่ยนแปลงข้อมูล สมัครบัตรสมาชิก เป็นต้น
2. งานเอกสารที่รับมอบหมาย
วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน 300/วัน +โอที+คอมมิชั่น
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

10. เภสัชกรประจำสาขาชัยภูมิ บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
ไม่ระบุ วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

11. Sale Supervisor ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งปักธงชัย
ดูแล ลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้า วันที่ 23 มี.ค. 2553
อัตรา 100
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

12. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำสาขา ชัยภูมิ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งปักธงชัย
จัดเรียงสินค้า ,ตรวจนับสินค้า ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า, ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้าภายในคลังสินค้า , ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ วันที่ 23 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

13. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำสาขา ชัยภูมิ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งปักธงชัย
สั่งซื้อสิ้นค้า ติดต่อประสานงานทั่วไป วันที่ 23 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

14. เจ้าหน้าที่บัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งปักธงชัย
ดูแลบัญชีลูกหนี้ และเจ้าหนี้ เงินสดย่อย งานธุรการ วันที่ 23 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

15. ฝ่ายขาย-การตลาด (ประจำสาขา ชัยภูมิ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งปักธงชัย
ติดต่อ จัดเตรียม ประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมขาย และดูแลงานด้านเอกสารต่างๆของฝ่ายขาย วันที่ 23 มี.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

16. เจ้าหน้าที่พัสดุ (จังหวัดชัยภูมิ) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1. ดูแลรับผิดชอบการรับ เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์
2. จัดทำรายงานการเบิกจ่ายประจำเดือน
3. ดูแล ตรวจนับวัสดุคงเหลือ
4. ดูแลรับผิดชอบการจัดเก็บวัสดุ
5. ดูแลรับผิดชอบการตรวจรับสินค้าเข้าวัสดุ
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

17. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชัยภูมิ) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1. บริหารงานเอกสารทั้งรับเข้าและนำส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก
2. งานมวลชนสัมพันธ์ และงานธุรการอื่นๆตามที่ถูกร้องขอ
3. ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

18. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1.พัฒนา ปรับปรุงระบบงาน ตามลักษณะงานและความต้องการของหน่วยงาน
2.ดูแลระบบงาน IT , SOFTWARE , HARDWARE สนับสนุนข้อมูลในระบบ
3.วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูลขั้นสูงในเชิง MIS
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

19. พนักงานหม้อต้ม (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1. การซ่อมแซม PM หม้อต้ม และ Heater
2. ควบคุมการต้ม , อุ่นน้ำอ้อย
3. ดูมาตรฐานระบบต่างๆ ของโรงงาน และค่าควบคุม
วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

20. วิศวกรเครื่องกล (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
การซ่อมเครื่องจักรและควบคุมการผลิต วันที่ 10 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด ชัยภูมิ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  [1]  [2]     ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 2 หน้าความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี