หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา

ค้นหา :

ชุมพร
หางานชุมพร
สมัครงานชุมพร
งานชุมพร

1. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม เพศชายประจำสาขา ชุมพร บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1.ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ โทรศัพท์หาลูกค้า ,ออกเก็บเงินลูกค้าที่นัดมอบหมาย , Survey ลูกค้าทีไม่สามารถติดต่อได้
2.ปฏิบัตรตามกฏและนโยบาย ISMS ต้องจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าไม่นำไปเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ
3. ตัด Pending และ INPUT ยอดที่ลูกค้าจ่ายเข้ามาทุกวัน
4. รับสายลูกค้า ตอบปัญหาต่างๆ ที่ลูกค้าสอบถาม
วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชุมพร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

2. พนักงานเงินสดหน่วยรถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ ประจำชุมพร (ด่วนมาก) บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
รับผิดชอบยอดขาย ตามนโยบายบริษัท ในเขตที่รับผิดชอบ วันที่ 1 ธ.ค. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน 9,800
จังหวัด ชุมพร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

3. หัวหน้าฝ่ายผลิต (อ.ปะทิว จ.ชุมพร) THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1. ควบคุมกระบวนการผลิตยางแท่งในโรงงาน
2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ชุมพร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

4. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาชุมพร บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
- รับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ พรบ.
- ประสานงานกับฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ NON MORTOR
- กำหนดเบี้ย แก้ไข ยกเลิก กรมธรรม์และเอกสารที่เกี่ยข้อง
- จัดทำสมุดทะเบียนต่างๆ
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 31 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ชุมพร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

5. หัวหน้าฝ่ายผลิตพืช บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
1. ดูแลงานปลูกพืชระยะสั้นเช่น แตงโม มันเทศ ทั้งระบบตั้งแต่จัดทำแผนการปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิต
2. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ต่อรองได้
จังหวัด ชุมพร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

6. นักวิชาการเกษตร บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
1. ดูแลงานปลูกพืชระยะสั้นเช่น แตงโม มันเทศ ทั้งระบบตั้งแต่จัดทำแผนการปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิต
2. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิตพืช
3. ดูแลคนงานปลูกพืชระยะสั้น
4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชุมพร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ชุมพร) บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
- สอบถามความต้องการสินค้าและบริการต่าง ๆ
- จัดทำบันทึกระบบข้อมูลประวัติ Supplier และโปรแกรมต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่
- ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาปรับปรุงระบบการทำงาน รวมถึงการจัดหาแหล่ง Supplier ให้ได้สินค้าดีมีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 15 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ชุมพร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

8. หัวหน้ากะโรงไฟฟ้า(ชุมพร) บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
- มีประสบการณ์ในการดูแล Boiler- Turbine และการผลิตน้ำ
- สามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- สามารถควบคุมดูแลเครื่องจักรให้เดินเครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
วันที่ 15 ต.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ชุมพร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

9. พนักงานทั่วไป บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
- ควบคุมเครื่องจักรฝ่ายผลิต
- ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในแผนกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 15 ต.ค. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ชุมพร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

10. หน.แผนกซ่อมบำรุง (ชุมพร) บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
- รับผิดชอบดูแลหน่วยงานซ่อมบำรุงทั้งหมดในโรงสกัด
- ดูแลระบบเครื่องจักรในโรงงานในพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
- จัดทำบัญชีเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงาน
- พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถ
- จัดทำแผน PM และปฏิบัติตามแผน
วันที่ 15 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ชุมพร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

11. พนักงานขับรถแทงค์ บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
- ขับรถขนส่งน้ำมันตามพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ
- ดูแลรับผิดชอบรถขนส่งน้ำมันให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
วันที่ 15 ต.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ชุมพร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

12. ผู้ช่วยวิศกรโครงการ (ชุมพร) บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
- เขียนแบบ สรุปแบบ สั่งของตามแบบ กำหยดยื่นราคา เสนอราคา
- ติดตามงานโครงการให้เป็นไปตามแผนและแบบที่กำหนด
- ทดสอบระบบ ส่งมอบงานให้เจ้าของพื้นที่
- สรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 15 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ชุมพร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

13. Urgent!!!!เภสัชกร สาขาชุมพร / ( Supervisor – Drug Store) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการร้านยาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต๊อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการจัดเรียงสินค้าและการแสดงเรียงสินค้าของร้านยา
• ดูแลการจำหน่ายยาภายในร้านยาให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด แนะนำรายการยาต่าง ๆ ภายในร้านให้ลูกค้า ที่มีทั้งซื้อไปจำหน่ายหรือซื้อเพื่อบริโภคเอง
• ดำเนินการร่วมกับพนักงานตรวจรั
วันที่ 8 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 25,000-30,000 บาท ค่าแขวนป้ายวิชาชีพ 5,000-10,000 บาทต่อเด
จังหวัด ชุมพร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

14. SALE AREA ประจำเขต จ. ชุมพร บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
-รับผิดชอบยอดขาย Sell out ตาม Target ที่ได้รับ
-รับผิดชอบตกแต่งร้านค้า
-หาพื้นที่ ที่เป็นจุดเด่นในร้านเพื่อให้ Brand OPPO ได้อย่างชัดเจน
-จัดกิจกรรมส่งเสริมงานขาย ตามหน้าร้านค้า และ Event,
-Training PC
-ดูแล PC เก็บใบรับประกัน
วันที่ 4 เม.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 12000-20000
จังหวัด ชุมพร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

15. พนักงานขายประจำสาขา big c ชุมพร โลตัสชุมพร ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
พนักงานขายทองรูปพรรณ วันที่ 26 มี.ค. 2557
อัตรา ไม่จำกัดจำนวน
เงินเดือน เริ่มต้น 9,000 บาทขึ้นไป
จังหวัด ชุมพร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

16. พนักงานแนะนำบัตรเครดิต เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด ประจำเคาน์เตอร์ (Kiosk) ประจำ (ชลบุรี,,สระบุรี,สุรินทร์,หาดใหญ่,ลพบุรี,ชุมพร) บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
นำเสนอขายบัตร เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด ให้กับลูกค้าที่สนใจจะสมัคร และดูแลตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต
ตำแหน่งงานนี้ได้รับเป็นเงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชชั่น ( ไม่ผ่าน Outsource )
วันที่ 24 มี.ค. 2557
อัตรา 8
เงินเดือน 13,000+commission
จังหวัด ชุมพร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

17. Sale สาขาชุมพร บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
ติดต่อลูกค้า , นำเสนอขายสินค้าและบริการ วันที่ 31 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชุมพร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]  [2]     ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 2 หน้าความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี