หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา

ค้นหา :

นครราชสีมา
หางานนครราชสีมา
สมัครงานนครราชสีมา
งานนครราชสีมา

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์ประจำออฟฟิต หจก.ออลล์เว็บเทคโนโลยี่
นำเสนองานต่อลูกค้า ทางโทรศัพท์
นำเสนอขายงานเว็บไซต์ ระบบงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี่สารสนเทศ(IT) ระบบงานโครงการ Projects (Hardware and Software) เครื่องสแกนนิ้วมือ กล้องวงจรปิด เว็บไซต์ ระบบไวไฟ Hotspot
วันที่ 16 มิ.ย. 2559
อัตรา 20
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

2. Project Manager หจก.ออลล์เว็บเทคโนโลยี่
ควบคุมการผลิตงานด้านซอฟร์แวร์ งานweb programer
web design,graphic design,programmer,และSystem admin
การบริหารโครงการ วางแผน และควบคุมงาน
- บริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด
-ศึกษาและทำความเข้าใจระบบงาน
- บริหารจัดการ ติดตามผลการ ดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
วันที่ 16 มิ.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

3. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย หจก.ออลล์เว็บเทคโนโลยี่
สนับสนุนงานด้านการขาย การตลาด พร้อมกำหนดทิศทางการตลาดของบริษัท,ติดตามดูแลลูกค้าของบริษัท,นำเสนองานขายแก่ลูกค้า,ติดตามดูแลเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย,ดำเนินการติดต่อประสานงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 16 มิ.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

4. พนักงานขายเว็บไซต์ งานโปรแกรม ด่วนนน หจก.ออลล์เว็บเทคโนโลยี่
นำเสนอขายงานเว็บไซต์ งานพัฒนาโปรแกรม
ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดนคราชสีมา
วันที่ 16 มิ.ย. 2559
อัตรา 10
เงินเดือน 10000ขึ้นไป
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

5. ช่างประจำเครื่องอิ้งเจ็ต หจก.ออลล์เว็บเทคโนโลยี่
ควบคุมการผลิตป้าย พิมพ์ป้ายอิ้งเจ็ต สติ๊กเกอร์ ประกอบป้ายอิ้งเจ็ต ประกอบและผลิตงานป้ายทุกชนิด
วันที่ 16 มิ.ย. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

6. Asst. Project Manager หจก.ออลล์เว็บเทคโนโลยี่
ควบคุมการผลิตงานด้านซอฟร์แวร์ งานweb programer
web design,graphic design,programmer,และSystem admin
การบริหารโครงการ วางแผน และควบคุมงาน
- บริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด
-ศึกษาและทำความเข้าใจระบบงาน
- บริหารจัดการ ติดตามผลการ ดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
วันที่ 16 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

7. Programmer หจก.ออลล์เว็บเทคโนโลยี่
1.จัดทำระบบ Content Management System ,joomla
เขียนPHP ,MySQL สามารถเขียนเว็บไซต์ เข้าใจการทำงานของเว็บไซท์ พัฒนาให้สวยงามได้

2.มีความสามารถในการพ้ฒนาโปรแกรมตามProjectลูกค้าได้
วันที่ 16 มิ.ย. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

8. Graphic Design หจก.ออลล์เว็บเทคโนโลยี่
สามารถออกแบบกราฟฟิกได้ดี มีความรู้ด้านเว็บไซต์
ออกแบบสื่อโฆษณารูปแบบต่าง ๆ , จัดทำ Web Design แบนเนอร์โฆษณา,ออกแบบสิ่งพิมพ์ ,งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 16 มิ.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง(แล้วแต่ความสามารถ)
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

9. พนักงานบัญชี (รับสมัครด่วน) หจก.ออลล์เว็บเทคโนโลยี่
ดูแลงานบัญชี สามารถบันทึกบัญชีและสรุปข้อมูลทางบัญชีได้
วันที่ 16 มิ.ย. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

10. ช่างคอมพิวเตอร์,IT support หจก.ออลล์เว็บเทคโนโลยี่
ช่างติดตั้ง,ซ่อม,Service คอมพิวเตอร์,ระบบงานคอมพิวเตอร์ Lan wireless,กล้องวงจรปิด,ระบบโทรศัพท์สำนักงาน,พริ้นเตอร์พร้อมติดแท้ง,โน๊ตบุ๊ค,ระบบแก้ไวรัสคอมพิวเตอร์,งานโปรแกรม Hardware ควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์,งานช่างทั่วไป
วันที่ 16 มิ.ย. 2559
อัตรา 10
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

11. web admin หจก.ออลล์เว็บเทคโนโลยี่
ตรวจสอบความถูกต้องงานเว็บไซต์,ลงข้อมูล,แก้ไข,อัพเดตเว็บไซต์,แก้ไขงานกราฟฟิก,จัดทำเอกสารคู่มือ,เอกสารในงาน,เอกสารออฟฟิต,เอกสารพรีเซ็นต์,webmaster,admin website
ดูแลลูกค้า,ให้คำปรึกษาแก้ปัญหา,อบรมให้แก่ลูกค้าในงานเว็บไซต์
วันที่ 16 มิ.ย. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

12. Web Design ด่วน หจก.ออลล์เว็บเทคโนโลยี่
สามารถออกแบบกราฟฟิกได้ดี มีความรู้ด้านด้านเว็บไซต์
วันที่ 16 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด,Sales หจก.ออลล์เว็บเทคโนโลยี่
นำเสนอขายงานเว็บไซต์ ระบบงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี่สารสนเทศ(IT) ระบบงานโครงการ Projects (Hardware and Software)
นำเสนองานต่อลูกค้า ในและนอกสถานที่
ระบบกล้องวงจรปิด สแกนนิ้วมือ ระบบไวไฟ
วันที่ 16 มิ.ย. 2559
อัตรา 10 อัตรา
เงินเดือน 10000ขึ้นไป
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

14. Sales Engneer หจก.ออลล์เว็บเทคโนโลยี่
วิศวกรฝ่ายขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและหาโซลูชั่นให้กับลูกค้า ฅั้งแฅ่ระบุปัญหา แนะนำ ปรับปรุง เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า อธิบายวิธีการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้คำปรึกษาในการติดตั้ง และสร้างความมั่นใจในเรื่องความสำเร็จให้แก่ลูกค้า ในระบบงานไอที ทุกชนิด เช่น ระบบกล้องวงจรปิด ทั้งAnalog และ IP Camera,ระบบคู้สาขาโทรศัพ์ สแกนนนิ้วมือ คีย์การ์ด ไวไฟ เน็ตเวิคต์ ระบบ วันที่ 16 มิ.ย. 2559
อัตรา 10
เงินเดือน 10000 ขึ้นไป
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

15. ช่างติดตั้งงานระบบ รับสมัครด่วน หจก.ออลล์เว็บเทคโนโลยี่
ช่างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด,ระบบแสกนนิ้วมือ,ระบบโทรศัพท์,ระบบคีย์การ์ด,ระบบประตูอัฉริยะ,ระบบสัณญาณกันขโมย,ระบบอินเตอร์WIFI,ระบบอุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ,ซ่อม,Service งานคอมพิวเตอร์,ระบบงานคอมพิวเตอร์ Lan wireless,กล้องวงจรปิด,ระบบโทรศัพท์สำนักงาน,พริ้นเตอร์พร้อมติดแท้ง,โน๊ตบุ๊ค,ระบบแก้ไวรัสคอมพิวเตอร์,งานโปรแกรม Hardware ควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์,งานช่างทั่วไป,งานติดตั้งป้าย ในเขตจังหวัดโคราช นครราชสีมา วันที่ 16 มิ.ย. 2559
อัตรา 20
เงินเดือน ตามความสามารถ
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

16. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโปรโมชั่นบนมือถือ/Telephone Sales/Call Center สาขานครราชสีมา Thailand YellowPages
โทรติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอบริการเสริม SMS บนมือถือให้ลูกค้าทดลองใช้งานฟรี มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน / มีเบอร์โทรให้ไม่ต้องหามาเอง ไม่ต้องออกพบลูกค้า

**... ลักษณะงานไม่ยาก รายได้พอใช้ รับเข้าทำงานง่าย ... **
วันที่ 17 พ.ค. 2559
อัตรา 25
เงินเดือน เงินเดือน 10,000(ยังไม่รวมเบี้ยขยัน+เงินจูงใจพิเศษ)
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

17. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ประจำ จ.นครราชสีมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
สรรหาทำเลร้าน 7-11เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ เจรจาต่อรองเรื่องค่าเช่าและจัดทำสัญญาเช่าร้านสาขา

สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยื้องวัดหนองเเวง หน้าหมู่บ้านเขาไท ใกล้เคหะฯ ขอนแก่น)
ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สำนักงานย่อย จ.นครราชสีมา ปากซอยสืบศิริ 49 (ตรงข้ามตลาดชลประทาน-สืบศิริ ใกล้
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

18. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำศูนย์นครราชสีมา AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
**** ก่อนสมัครโปรดอ่านลักษณะงานโดยละเอียด ****

-ดำเนินการสรรหาและว่าจ้างบุคลากร ตามแผนอัตรากำลังคน
-วางแผนด้านอัตรากำลังคน ตามเอกสารแบบขอว่าจ้างพนักงาน
-สรรหาบุคลากร ตามใบขอกำลังคน โดยประสานงานหน่วยงานต้นสังกัด
-ติดประกาศรับสมัครงาน และติดต่อสื่อโฆษณาทั้งทางหนังสือพิมพ์,Internet,ตั้งบูธรับสมัครงาน,กรมจัดหางาน
-คัดเลือกใบสมัครและนัดสัมภาษณ์งาน
-ทำสัญญาว่าจ้างพนักงาน และจัดทำแฟ้มประวัติพนักง
วันที่ 26 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

19. แม่บ้านและบริการลูกค้า (รีสอร์ท ดิแอร์ เขาใหญ่) ด่วนๆๆๆๆๆ ศูนย์ทันตกรรม เด็นทัลแพลนเน็ต
1. ดูแลลูกค้า แนะนำบ้าน แนะนำอุปกรณ์โทรศัพท์ ต่างๆ
2.ทำความสะอาดบ้าน เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ซักผ้า รีดผ้า
3.จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในแต่ละวันสำหรับลูกค้า
4.นับสต็อค ทำเรื่องเบิกจ่ายของที่ต้องซื้อ
5.สามารถพูดและเขียนสื่อสารภาษาไทยได้คล่องแคล่ว
6.มีความซื่อสัตย์ มีจิตใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
7.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เช่น น้ำไม่ไหล ไฟไม่ติด
8.ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ไม่สามารถหยุดง
วันที่ 18 เม.ย. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน 15000
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

20. Sale พนักงานขายแผ่นไม้บอร์ด(ฝ่ายขายต่างประเทศ) กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
ดูแลงานขายแผ่นไม้บอร์ดให้กับลูกค้าต่างประเทศ
-เปิดการขาย ปิดการขาย และให้บริการหรือข้อมูลแก่กลุ่มลูกค้า
-ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า และเข้าใจในความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
-แก้ไขปัญหา ต่อรองราคา และประสานงานกับลูกค้า
-ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารสินค้าและการขายในบริษัท
วันที่ 24 มี.ค. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ...[17]    ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 17 หน้าความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี