หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา

ค้นหา :

ปทุมธานี
หางานปทุมธานี
สมัครงานปทุมธานี
งานปทุมธานี

1. พนักงานรายวันประจำคลังสินค้า บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง
งานในคลังสินค้า (คลังโทรศัพท์มือถือ) วันที่ 5 ม.ค. 2554
อัตรา 10
เงินเดือน รายได้วันละ 217 บาท
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

2. ที่ปรึกษาการขาย บริษัท โซล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ขายรถ และให้คำปรึกษาลูกค้าในรายละเอียดของตัวรถ วิธีการชำระเงิน เตรียมรถเพื่อส่งมอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง วันที่ 15 พ.ย. 2553
อัตรา 4
เงินเดือน 8,000 + Comm.
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท เค.ส่งเสริม จำกัด
ทำบัญชีการเงินของบริษัท วันที่ 30 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

4. เจ้าหน้าที่สโตร์ บริษัท เค.ส่งเสริม จำกัด
ดูแลสโตร์ วันที่ 30 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

5. พนักงานบัญชี บริษัท เค.ส่งเสริม จำกัด
ทำบัญชี การเงินของบริษัท วันที่ 30 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

6. วิศวกรกรโยธา บริษัท เค.ส่งเสริม จำกัด
ไม่ระบุ วันที่ 30 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

7. พนักงานจัดซื้อ บริษัท เค.ส่งเสริม จำกัด
สอบถามราคาเปรียบเทียบราคาวัสดุก่อสร้างที่จะสั่งซื้อ
ติดต่อประสานงานกับ Supplier จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง,อุปกรณ์สำนักงาน,จัดทำ PO ตรวจรับอุปกรณ์ที่ทำการสั่งซื้อ
วันที่ 30 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

8. สถาปนิกโครงการ หรือ ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม บจก.เค.ซี.เอส แอนด์แอสโซซิเอทส์
1.บริหาร จัดการ และควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
2.มีความรู้ความสามารถด้านสถาปัตยกรรมควบคุม
วันที่ 5 ก.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

9. วิศวกรโยธา ด่วน!!! บจก.เค.ซี.เอส แอนด์แอสโซซิเอทส์
ประสบการณ์ด้านการก่อสร้างอาคารหรือควบคุมงานก่อสร้าง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ขึ้นไป

ประเภทงาน : Full Time

สถานที่ทำงาน : ไซท์ก่อสร้าง

เขต : กรุงเทพ และปริมณฑล
วันที่ 5 ก.ค. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน 30,000
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

10. สถาปนิก บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
สามารถเขียน Shop drawing งานสถาปัตย์ ออกแบบและทำงาน Graphic วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

11. ผู้จัดการส่วนศูนย์ซ่อมเครื่องจักร (Maintenance Manager) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- บริหารจัดการงานด้านควบคุมคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายของศูนย์ซ่อม
- วางแผน,วิเคราะห์,สรุปผลงาน,นำเสนอ และรายงานผลการดำนินการ
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

12. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก (ประจำโครงการก่อสร้าง) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ดูแล ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในงานก่อสร้าง
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 10
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

13. เจ้าหน้าที่ GPS (ประจำศูนย์เครื่องจักร ถ.345) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ควบคุม/ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรที่ติดตั้ง GPS
- รายงานผลการทำงานสิ่งผิดปกติจากรายงานผลของ GPS
- รับผิดชอบงาน ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

14. หัวหน้างานควบคุมการใช้รถเครื่องจักรกลหนัก บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- วางแผน/ประสานงานการใช้รถเครื่องจักรแต่ละหน่วยงาน
- ควบคุม กำกับ ดูแล พฤติกรรมของพนักงานขับรถเครื่องจักรกลหนัก
- รายงานจำนวน การใช้งาน ความเสียหาย ของเครื่องจักรทุกชนิด ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครื่องจักร
- ติดตามงานซ่อมเครื่องจักรกลหนัก และการ Preventive Maintenance ตามแผน
- ติดตามงานสรรหา คัดเลือก และพัฒนาผู้บังคับเครื่องจักร (Operator)
- จัดสรร รถเครื่องจักรกลหนัก และ
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 10
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

15. Site Engineer / Foreman งานถนน สะพาน (ประจำโครงการราชพฤกษ์) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ควบคุมงานโครงสร้าง (Structural work)งานก่อสร้างถนน สะพาน ทางลอด ทางข้ามแยก และงานอื่นเช่น
1.รับแผนงานจากจากผู้บังคับบัญชาเพื่อวางแผนงานในแต่ละวัน
2.จัดกำลังคน, เครื่องจักรกลทำงานแต่ละจุดทุกวัน
3.จัดเตรียมงานของวันต่อไปทั้งวัสดุ, เครื่องจักร, กำลังคน ติดตามการทำงานของเครื่องจักรกลและสั่งการย้ายจุดในแต่ละวัน
4.รายงานปัญหา อุปสรรคที่พบในการทำงานและเสนอวิธิแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา
5.งานอื่นๆตามที่ไ
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 30
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

16. เลขานุการ (ประจำสำนักงานวัดไพร่ฟ้า จ.ปทุมธานี) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
-ทำรายงานการประชุม , ติดตามและแจ้งการประชุมให้ทางผู้บังคับบัญชาทราบ
-ติดตามงานที่ทางผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น งานเอกสาร MR
-ติดตามผู้ที่จะเข้าประชุม และนัดหมาย
-จัดเตรียมเอกสารต่างๆให้ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

17. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Accounting Manager/ Internal Audit บริษัท ชาร์แมซ ซี.เค. คอสเมด จำกัด
1. ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี
2. จัดทำรายการกระทบยอดทางบัญชี
3. ปิดงบการเงิน
4. ควบคุมการทำงานทั้งระบบของบัญชี
5. ควมคุมดูแล บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้
6. ควบคุมดูแลบัญชีต้นทุน
7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเสนอผู้บริหาร
8. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม Express
9. จัดทำภาษีซื้อ - ภาษีขาย
10. จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53,1,50,51
11. จัดทำบัญชี ภาษีอากร สรุปภาษีซื้อ – ขาย ปร
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ความสามารถ/และข้อตกลง
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

18. นักวิจัยเครื่องสำอาง / QA / Production Manager / R&D Cosmetics บริษัท ชาร์แมซ ซี.เค. คอสเมด จำกัด
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
R&D Cosmetics เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง
รายละเอียดงาน : - วางแผนการผลิตเครื่องสำอาง ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน GMP
- ควบคุมดูแล การดำเนินงาน ให้เสร็จสิ้นตามกำหนด
- ตรวจสอบ ควบคุมดูแล กำหนดคุณภาพของวัตถุดิบ แพคเกจจิ้งที่ใช้ในเครื่องสำอาง
- ตรวจสอบ ควบคุมด
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

19. Scientists R&D นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม บริษัท ชาร์แมซ ซี.เค. คอสเมด จำกัด
เงินเดือน
ตามประสบการณ์และความสามารถ

ลักษณะงาน
» R&D/Sciences/Chemist ควบคุมและดูแลเกี่ยวกับสูตรผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เครื่องสำอางและ ออกเอกสารเกี่ยวกับสูตรผลิตภัณฑ์ PROCESS , SPEC ติดตามผลการคงตัว และพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าและดูแลนักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดงาน
-วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริมและเครื่องสำอางใหม่ๆ
-ทดสอบคุณภาพและคุณสมบัติของ
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

20. Project Management / Sales Executive / Marketing เซลล์ การตลาด ประชาสัมพันธ์ บริษัท ชาร์แมซ ซี.เค. คอสเมด จำกัด
ค่าเดินทาง / ค่าโทรศัพท์ / ประกันสังคม / ค่าตอบแทน % คอมมิสชั่น ตามเรท (ยอดผลิตที่รับงานเข้าบริษัท)

*** เงินเดือนสูงขึ้นตามประสบการณ์!***

สนใจทำพาร์ทไทม์ ฟรีแลนซ์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ลักษณะงาน :
Sale Executive โรงงานรับผลิตอาหารเสริม
ด่วนมาก***
ติดต่อพบปะลูกค้า เพื่อเสนอขายสินค้า มีทักษะในการติดต่อลูกค้า วางแผนการขาย และดูแลรับผิดชอบลูกค้า มีใจรักงานขายและการบริการ
1) เข้าพบลูกค้
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 4
เงินเดือน 12,000-18,000
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ...[59]    ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 59 หน้าความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี