หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา

ค้นหา :

ปราจีนบุรี
หางานปราจีนบุรี
สมัครงานปราจีนบุรี
งานปราจีนบุรี

1. Japanese Interpreter ระดับ N3-N1 บริษัท จัดหางาน ซีดับบลิวเอ ทาเลนท์ จำกัด
ป็นล่ามในที่ประชุมและในโรงงานอุตสาหกรรม แปลเอกสาร ติดต่อประสานงาน และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการชาวญี่ปุ่น
- ทำงาน : จันทร์ - ศุกร์
วันที่ 19 พ.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 25K-45K
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

2. พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "โรบินสัน ปราจีนบุรี" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
-ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
-วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์
วันที่ 10 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร Lactasoy Co., Ltd.
รับผิดชอบการวางแผนงานพัฒนาบุคลากรและงานด้านการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมที่จะก้าวไปกับองค์กรได้อย่างมั่นคง

หน้าที่หลัก
-จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
-ประสานงาน/ให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์แผนงานพัฒนาบุคลากร
-ดำเนินการและติดตามแผนงาน
-วัดผลการพัฒนาบุคลากร
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

4. EHS Professional/Environmental,Health,Safety/จป.วิชาชีพ Lactasoy Co., Ltd.
ไม่ระบุ วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

5. Plant Engineer Lactasoy Co., Ltd.
Manage and control facilities' system throughout the plant to support all plant's activities to achieve the efficiency and productivity targets.

Responsibilities:
- Supervise and inspect facilities system to ensure their reliability
- Prepare and control preventive maintenance
- Study and development new engineering projects (e.g. related to energy, automatic control and productivity improve
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

6. Process Development Engineer / Industrail Engineer Lactasoy Co., Ltd.
Active in supporting all work process and commit to ensure the compliance with GMP,HACCP,ISO and company standards as well as responsible for process development program, implementing new standards and setting up KPIs.

Responsibilities:
- Gather and analyze the existing operation processes and provide recommendations and refinements for work processes and plans
- Develop and implement operati
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

7. QC/QA Lactasoy Co., Ltd.
Active in ensuring raw materials’ quality and intermediate products’ quality are met before passing to other work processes and ensuring all the work processes are completed and met the operation standards at each check point. Organize quality control activities and manage team to achieve quality plan and also improve QC process.
Responsibilities:-
• To monitor and control quality of raw materia
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน negotiable
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

8. IT Administrator Lactasoy Co., Ltd.
1.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์ รวมถึงระบบเนตเวิค ให้กับพนักงานในบริษัท
2.ให้คำปรึกษาแนะนำในการใช้งาน คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และเนตเวิค
3.ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์ รวมถึงการป้องกันและความปลอดภัยในการใช้ซอฟท์แวร์ และระบบเนตเวิค
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

9. System Engineer Lactasoy Co., Ltd.
ไม่ระบุ วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

10. Web Developer Lactasoy Co., Ltd.
1.Design and coding software to match the specification, prototypes, and other documentation, to meet customer needs
2.Responsible for performing requirements analysis, design, coding, testing, debugs Web pages and Web application software modules
3.Work with Solution Manager to refine expectations and clarify requirements.
4.interacting with Team Leader, Tester, User documentation, and User Tr
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

11. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ซ่อมบำรุง) Lactasoy Co., Ltd.
1.ประสานงาน ติดตามงานซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัท
2.ประสานงาน ติดต่อ ผู้รับเหมา ช่างซ่อมบำรุง เพื่อเข้าซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัทฯ
3.ประสานงานเพื่อการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ
4.จัดทำรายงานเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม / ต่อเติม
5.ประสาน ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา ก่อนการทำงา
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

12. เจ้าหน้าที่บรรจุหีบห่อ Lactasoy Co., Ltd.
จัดการ/ควบคุม/ดูแลงานในส่วนของแผนกบรรจุหีบห่อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด และข้อปฏิบัติให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.การจัดการ/ควบคุม/ดูแลการปฏิบัติและการทำงานของพนักงาน
2.การจัดการ/ควบคุม/ดูแลการใช้งานและการบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์
3.การจัดการ/ควบคุม/ดูแลการเบิกจ่ายและการใช้งานวัตถุดิบ
4.การจัดการ/ควบคุม/ดูแลวิธีการปฏิบัติงานตลอดการทำงานของแผนกบรรจุหีบห่อ
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 4
เงินเดือน 11,000(ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

13. วิศวกร/ ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานกบินทร์บุรี) บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม (สิ่งทอ)
2. จัดทำแผนและดำเนินงานตามแผนซ่อมบำรุง
3. ร่วมกิจกรรม สาระบันเทิง และสันทนาการที่บริษัทจัดให้
เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน (เน้นความฮา และสาระบันเทิง)
วันที่ 25 เม.ย. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

14. Japanese interpreter (Kabinburi ,Prachinburi Factory) บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1. Support and coordinate between Japanese and Thai staff
2. Support and interpret in meeting
3. Working Day & Hour : Monday - Saturday, 8.00-17.00
วันที่ 25 เม.ย. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

15. วิศวกรหรือนักเคมี หัวหน้างาน/หัวหน้ากะ (ประจำกบินทร์บุรี) บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1.ตรวจแผนงานโรงงานย้อมประจำวัน
2.ตรวจสอบงานผลิตของโรงงานย้อม ให้เป็นไปตามแผนและข้อกำหนด
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานผลิตเป็นไปตามแผน
4.กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามแผนผลิตและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5.รวมกิจกรรมและสันทนาการต่างๆ ตามที่บริษัทจัดให้เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เน้น ความฮาและสาระบันเทิ
วันที่ 25 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

16. HR Manager JAC Personnel Thailand Ltd.
• Managing the implementation of compensation & benefits and staffing policies and ensuring that they are in line with the business needs, organizational shared values and HRM, HRD, Payroll principles.
• Managing changes, providing support and implementing HR initiatives / projects.
• Managing the annual performance appraisal and pay review process following associated guidelines, checking that
วันที่ 13 พ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 60,000
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

17. หัวหน้างานฝึกอบรม เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1. วางแผนการฝึกอบรมประจำปี/ประจำเดือน
2. จัดฝึกอบรมภายใน
3. ประสานงานการฝึกอบรมภายใน/ภายนอก
4. เป็นวิทยากรภายใน
5. ลงบันทึกการฝึกอบรม
ุ6. จัดเก็บเอกสารการฝึกอบรม /ประวัติการฝึกอบรม
7. ติดตามผลการฝึกอบรม OJT
8. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

18. หัวหน้าหน่วยวางแผนการผลิต ( สำนักงานใหญ่และกบินทร์บุรี ) เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- วางแผนการผลิตโรงงานแปรรูปเนื้อไก่
- วางแผนบรรจุภัณฑ์
- ออกแบบและพัฒนาระบบการติดตามและตรวจสอบ Production output
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตสัตว์ปีกทั้งวงจร

*** ประจำสำนักงานใหญ่ 1 อัตรา***
*** ประจำกบินทร์บุรี 1 อัตรา***
วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

19. ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน Pack-Load เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
-ควบคุมงาน ตั้งแต่ขั้นตอน Vacuum pack
-เตรียมบรรจุภัณฑ์ ถุง-กล่อง บรรจุกล่อง
-Load สินค้า ทั้งภายในและต่างประเทศ
วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

20. ผู้จัดการส่วน ชิลเลอร์-ราวชำแหละ เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ควบคุมการผลิตชำแหละไก่ แปรรูป ตัดแต่งชิ้นส่วนหรือเตรียมวัตถุดิบ ควบคุมการผลิต ชำแหละด้วยเครื่อง Auto Cut Up วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  [1]  [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]     ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 9 หน้าความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี