หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา

ค้นหา :

พระนคร
หางานพระนคร
สมัครงานพระนคร
งานพระนคร


2. Graphic Design บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
Art Director
- ออกแบบหนังสือ (Book Design),กำหนดรูปแบบกราฟิก (Theme)
Photo
- ถ่ายภาพ ,Retouch ภาพให้สวยงามคมชัด ,วาดภาพได้ และสามารถสืบค้นภาพทาง Internet ได้
Template
- จัดวาง Lay Out เพื่อวาง Template ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 18 เม.ย. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระนคร ราชดำเนิน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

3. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ER) บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
- จัดทำแผนงานและกำหนดแนวทางการบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์
- ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดกิจกรรมต่างๆ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การจัดกิจกรรมและข้อมูลด้านแรงงานสัมพันธ์
- จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความผูกพันพนักงานที่มีต่อหน่วยงาน องค์กร เช่นท่องเที่ยวประจำปี วันตรุษจีน วันสงกรานต์ เป็นต้น
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดกิจกรรมและข้อมูลด้านแรงงานสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมล์ อิ
วันที่ 18 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระนคร ราชดำเนิน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

4. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
• ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารทางบัญชี และทางภาษี
• ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบกำกับภาษีขาย และรายงานภาษีขาย กระทบบัญชีที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำข้อมูลรายวันทั่วไปและปิดงบการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา
• จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เอกสารประกอบรายงานทางการเงิน
• บันทึกบัญชีและตรวจสอบเอกสารรับ-จ่าย, ลูกหนี้, เจ้าหนี้
• จัดทำการยื่นแบบภาษีเงินได้ของบริษัท ภ.พ.30, ภ.ง.ด. 1, 3,
วันที่ 18 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระนคร ราชดำเนิน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

5. นักวิชาการEP/FLT บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
• ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชาการต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีความถูกต้องทันสมัย น่าสนใจ

• ให้คำแนะนำในการการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข สื่อการเรียนการสอนต่างๆ

• ให้คำแนะนำในการทำการตลาดกับครูและโรงเรียนให้กับฝ่ายการขายของบริษัท
วันที่ 18 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระนคร ราชดำเนิน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

6. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการขายและสื่อสาร บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
- พัฒนา Work Flow ในการทำงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน ให้สามารถทำงานได้รวยเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- วางแผนการขาย และแผนการเตรียมสื่อการขาย (Sales Kit) ต่าง ๆ และประสานงานการจัดส่งสื่อการขายต่าง ๆ ให้กับพนักงานขาย
- รับผิดชอบและดูแลการสื่อสารระหว่างบริษัท และพนักงานขาย
- ร่วมออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการอบรมพนักงานขาย การประสานงานอบรม และประเมินผลการอบรม
วันที่ 18 เม.ย. 2559
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระนคร ราชดำเนิน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  9. หัวหน้าแผนก บริหารข้อมูลการตลาด บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
- บริหารจัดการดูแลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการขายและการตลาด ได้แก่สินค้าลูกค้า การซื้อสินค้าโปรโมชั่นและอื่นๆ
- จัดทำรายงานการขายและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
- จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการขายและการตลาดและระบบต่างๆเพื่อการรายงานยอดขาย
วันที่ 18 เม.ย. 2559
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระนคร ราชดำเนิน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

10. B10 เปิดรับสมัครพนักงานประจำร้าน Watsons : สาขา ดิโอลด์สยาม(พาหุรัด) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
1. บริการลูกค้าในเขตพื้นที่ขาย
2. เข้าเครื่องแคชเชียร์
3. จัดเรียงสินค้า
วันที่ 29 มี.ค. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน รายได้รวม 11,000 บาท ขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระนคร ราชดำเนิน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

11. ขับรถส่วนกลาง ประจำ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ด่วนที่สุด!!! บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ขับรถส่วนกลาง ให้โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง
- ขับรถตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ทำงานวัน จันทร์ - ศุกร์
เวลา 8.00น. - 17.00น.
วันที่ 26 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 10,000 ++
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระนคร ราชดำเนิน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

12. ??????????????????? ?????? ???????? ?????
1. ??????????????????????????????????????????
2. ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
3. ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
4. ??????????????????????????????????????????????????????????????
5. ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
วันที่ 19 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ???????
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระนคร ราชดำเนิน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

13. Sales & Marketing (ชนะสงคราม) 360 Quality Management Co., Ltd.
*ลูกค้าประกอบธุรกิจ ผลิตเครื่องทำน้ำด่าง รายใหญ่ *

1.นำเสนอ สินค้าเข้ากลุ่ม Corporate
2.ประสานงานด้าน Event Marketing
3.ทำยอดขายตามเป้าหมาย
วันที่ 11 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000 - 20,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระนคร ราชดำเนิน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

14. แม่บ้านประจำโรงแรม บริษัท แน็พพาร์ค โฮสเทล จำกัด
รักษาความสะอาดห้องพัก
ทำความสะอาดพื้นที่บริการ
และดูแลความเรียบร้อย
วันที่ 21 ก.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน 9800 บาทขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระนคร ราชดำเนิน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

15. Reception Night Shift (เริ่มงานได้ทันที) บริษัท แน็พพาร์ค โฮสเทล จำกัด
ให้การต้อนรับแขกชาวต่างชาติที่มาเข้าพัก หรือสอบถามข้อมูล
ดำเนินการเช็คอิน-เช็คเอาท์
ทำการสำรองห้องพักผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ให้คำแนะนำด้านการพักและการท่องเที่ยวในสถานที่ใกล้เคียง


ดูแลความเรียบร้อย และการบริการทั่วไป
ให้ความช่วยเหลือ แก่แขกให้เกิดความประทับใจ
วันที่ 21 ก.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน 12000-15000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระนคร ราชดำเนิน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

16. ระบบไฟฟ้า' target='_blank' title='ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้า'>ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบ CCTV บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ( Fujiko )
ติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบ CCTV วันที่ 14 ก.ค. 2558
อัตรา 10
เงินเดือน ยินดีพิจารณารายได้ตามความสามารถ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระนคร ราชดำเนิน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

17. Sale CCTV พนักงานขายกล้องวงจรปิด (กรุงเทพฯ ปริมณฑล) ด่วน บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ( Fujiko )
นำเสนอขาย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ กล้องวงจรปิด และระบบ CCTV ตลอดจนทำการปิดการขายสินค้า เพื่อให้การขายสำเร็จลุล่วง วันที่ 14 ก.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน 17,000 ถึง 28,000 ไม่รวมคอมมิสชั่น
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระนคร ราชดำเนิน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

18. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ( Fujiko )
ตรวจสอบความถูกต้อง stock สินค้า ทรัพย์สิน
ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 14 ก.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ยินดีพิจารณารายได้ตามความสามารถ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระนคร ราชดำเนิน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

19. เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ( Fujiko )
สนับสนุนงาน จัดทำ ดูแลงานด้านเอกสาร รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 14 ก.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ยินดีพิจารณารายได้ตามความสามารถ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระนคร ราชดำเนิน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

20. ผู้รับเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ( Fujiko )
รับเหมางานระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณกันขโมย วันที่ 14 ก.ค. 2558
อัตรา จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระนคร ราชดำเนิน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  [1]  [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]     ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 9 หน้าความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี