หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา

ค้นหา :

ราชบุรี
หางานราชบุรี
สมัครงานราชบุรี
งานราชบุรี

1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1. ประสานงานด้านจัดซื้อใน-ต่างประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย
2. คัดเลือกและทำสัญญางานด้านขนส่งและความปลอดภัย
3. ประสานงานด้านสั่งซื้อวัตถุดิบ-วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 17 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

2. เจ้าหน้าที่บัญชีค่าจ้างและเงินเดือน บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1. ตรวจสอบค่าจ้างและเงินเดือน
2. จัดทำภาษี
3. กระทบยอด GL
วันที่ 17 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

3. หัวหน้าส่วนทางเทคนิค บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1. วางแผนการ PM และพัฒนาเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
2. ดูแลและวางแผนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค
วันที่ 17 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 25,000+
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

4. เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1. จัดทำและยื่นแบบแจ้งราคาขาย ภษ.01-44, การขออนุญาตส่งออกสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ภษ.01-28
2.จัดทำแบบ ภษ-03-06 บัญชีรายวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ
3. จักทำและยื่นแบบ ภษ.01-42 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบการผลิตและจำนวนและยอดคงเหลือสินค้าต่อกรมสรรพสามิต
4. ดำเนินการจัดซื้อแสตมป์เครื่องดื่มและรายงานสต็อกแสตมป์คงเหลือ
5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิต
วันที่ 17 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

5. เจ้าหน้าที่สรรหา บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
งานสรรหาทั้งระบบ วันที่ 17 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

6. R&D SUPERVISOR บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1.ดำเนินการสืบค้นกฎหมาย,รวบรวมและ up date กฎหมายอาหารทั้งในและต่างประเทศ
2.ดูแลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย
3.ดูแลการ filling USFDA
4.Up Date Specigication ของสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของ Current Product & New Product
วันที่ 17 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

7. พนักงานขาย ประจำร้าน iBeat สาขาโรบินสันราชบุรี สาขาเปิดใหม่ (หลายอัตรา) บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งพนักงานขาย
หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ
พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าใน การใช้งานผลิตภัณฑ์
ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

สำหรับตำแหน่งช่างเทคนิค
หัวใจหลักคือการให้บริการด้านเทคนิค การใช้สินค้า
การตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้าเบื้องต้นให้กับลูกค้า
รวมถึงการแนะนำเทคนิคและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธีให้กับลูกค้า

หากคุณไม่มีความรู้ใน
วันที่ 8 มี.ค. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน N/A
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

8. เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ/ เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ
• ควบคุมคุณภาพสินค้าและขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานคุณภาพที่บริษัทฯกำหนด
• ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
• เตรียมตัวอย่างทดสอบสำหรับงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท
• มีความรู้ ความเข้าใจ และไอเดียในการทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะ
สมกับกลุ่มเป้าหมาย
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา จ.ขอนแก่น 5 อัตรา, จ.ราชบุรี 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

9. Marketing Communication บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
• จัดทำ Marketing Mix ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งการตลาด
• วางแผน และกำหนดวิธีการสื่อสารขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงดูแลการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในนโยบายและระบบงาน ที่ตั้งไว้สนับสนุนงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด
• ตรวจสอบและประเมินผลการสื่อสารและงานโฆษณา เพื่อให้งานมีปร
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

10. Technical support executive บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
• มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง
• มีความรู้เกี่ยวกับงานทาง ออกแบบผิวทาง (Job Mix Design) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

11. เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
• ดูแลรับผิดชอบงานระบบบัญชีทั้งหมด เช่น บัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้, บัญชีแยกประเภท และควบคุมเงินสด
• รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลงานบัญชีให้สมบูรณ์
• ติดตามและควบคุมดูแล วงเงินสินเชื่อให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯและดำเนินการเรียกเก็บหนี้ตามเงื่อนไขการรับชำระเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 10,000 – 15,000 บาทขึ้นไป
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

12. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
• ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้ วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

13. เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินรถ (GPS) บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง
• จัดทำ รวบรวม และจัดเก็บเอกสาร ISO
• จัดทำ บันทึกเอกสาร เบิกจ่ายงานคลังอะไหล่ ทั้งในระบบเอกสารและระบบ
คอมพิวเตอร์
• จัดพิมพ์ จัดเก็บอุปกรณ์และควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์
• จัดเก็บและควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพของงานซ่อมบำรุง และคลังอะไหล่ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
• รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินรถ (GPS)
• วิเคราะห์ข้อมูลการทำงานการเดินทาง พฤติกรรมการขับขี่ แ
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

14. ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
• บริหาร งางแผน ควบคุมวิเคราะห์และดำเนินการด้ายการควบคุมคุณภาพ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ , อุปกรณ์ต่างๆ
ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายคุณภาพ
• ควบคุม ดูแลรับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วัตถุดิบ
บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต มาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมและอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ให
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

15. เจ้าหน้าที่สรรหาและสำรวจวัตถุดิบทางการเกษตร บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บจก.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์)
1. ติดตามและสำรวจสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวของผลผลิตที่ใช้เป็นวัตถุดิบของบริษัท
2. ตรวจประเมินผู้ส่งวัตถุดิบทางการเกษตร
3. ส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบ
4. สนับสนุนด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบให้แก่โรงงาน
5. ควบคุมและดูแลแปลงเกษตร และภูมิทัศน์ของโรงงาน
วันที่ 24 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

16. Production Sup. บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1.แจ้งแผนการผลิตกับหัวหน้าหน่วย
2.ควบคุมคุณภาพและควบุคมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
3.วางแผนอัตรากำลังคนในแต่ละวัน
4.ตรวจเช็คยอดผลิตประจำวัน
5.ตรวจสอบรายงานการผลิตและประชุมพนักงาน
6.ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตาม Daily Management
วันที่ 27 ก.ค. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

17. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1. ควบคุมการกะเทาะมะพร้าวและเจาะมะพร้าวอ่อน
2. ควบคุมคุณภาพการกะเทาะมะพร้าวและเจาะมะพร้าวอ่อน
3. จัดทำและ Revise ระบบฐานข้อมูลวัตถุดิบของบริษัทฯ ให้ Real Time
วันที่ 27 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

18. เจ้าหน้าที่บัญชีค่าจ้างและเงินเดือน อาวุโส บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1. จัดทำค่าจ้างและเงินเดือน
2. จัดทำภาษี
3. ตรวจสอบกระทบยอด GL
วันที่ 27 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

19. เจ้าหน้าที่ควบคุมสวนมะพร้าว บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1. ควบคุมสวนมะพร้าวแก่ และมะพร้าวอ่อน
2. ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์กับ Supplier (เกษตรกร)
3. จัดทำและ Revise ระบบฐานข้อมูลวัตถุดิบของบริษัทฯ ให้ Real Time
วันที่ 27 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

20. QC Officer (ประจำราชบุรี) บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1. ควบคุมกระบวนการผลิตในไลน์
2. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ปรับปรุงการควบคุมกระบวนการผลิต
3. ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 9
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  [1]  [2]   [3]   [4]   [5]     ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 5 หน้าความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี