หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา

ค้นหา :

ร้อยเอ็ด
หางานร้อยเอ็ด
สมัครงานร้อยเอ็ด
งานร้อยเอ็ด

1. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาภาคอีสาน (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ดำเนินงานด้านการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการรับประกันภัยและทำการประกันภัยต่อเฉพาะราย เพื่อออกกรมธรรม์รายใหม่ รายต่ออายุและรายที่มีการแก้ไขให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
- ดำเนินงานด้านการตลาด และขยายงานบริการด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ

**Walk-in Interview ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด**
**ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30
วันที่ 17 พ.ค. 2559
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ร้อยเอ็ด

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

2. พนักงานขายเงินสด หน่วยรถ VAN ประจำ จ.ร้อยเอ็ด บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
-ขายสินค้า
-เสนอขายสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า
-ทำยอดขายตามนโยบายที่บริษัทกำหนด
วันที่ 1 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ร้อยเอ็ด

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

3. พนักงานขายหน่วยรถมอร์เตอร์ไซต์ ประจำ จ.ร้อยเอ็ด บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
-ขายสินค้า
-นำเสนอสินค้าใหม่กับลูกค้า
-ทำยอดขายตามที่ได้รับตามนโยบายของบริษัทฯ
วันที่ 1 ธ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ร้อยเอ็ด

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

4. Channel Manager บริษัท ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
1. วางแผนการตลาด กลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย
2. บริหารทีมงานขาย
3. ทำแผนงานเสนอผู้บริหาร ประสานงานระหว่างแผนก
วันที่ 10 ก.พ. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ร้อยเอ็ด

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
1. สรรหาว่าจ้าง
2. จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน
3. เช็คขาด ลา มาสาย
4. ประเมินผล พนักงาน
5. ระบบเงินเดือน โปรแกรม Rapid Payroll
5. ดูแลงานประกันสังคม ภาษีเงินได้ ภงด.1 ภงด.1ก.
6. ดูแลกฎระเบียบของบริษัท
7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 10 ก.พ. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ร้อยเอ็ด

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

6. ผู้จัดการสาขาขายส่ง ประจำร้อยเอ็ด,ขอนแก่น,สกลนคร,กาฬสินธุ์,อุบลราชธานี) บริษัท ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
1. บริหารยอดขายให้สำเร็จตามเป้าหมาย
2. วิเคราะห์การขายและผลักดันให้บรรลุผลตามเป้ายอดขาย
3. วิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางการขาย
4. การวางแผนการตลาด และสร้างกลยุทธ์ในการขายเพื่อนำมาสู่เป้าหมายที่กำหนด
วันที่ 10 ก.พ. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 18,000 +++
จังหวัด ร้อยเอ็ด

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

7. Product & Marketing Manager บริษัท ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
- วางแผนและแนะนำ
- ดูแลภาพลักษณ์ของแบรนด์
- ประชาสัมพันธ์และทำการตลาด รวมถึงกลยุทธ์และการบริหารการจัดการ
- ดูแลจัดทำ Promotion
- ของแบรนด์ต่างๆและพัฒนาผลักดันสินค้า
วันที่ 10 ก.พ. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ร้อยเอ็ด

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

8. นิติกร ด่วน! บริษัท ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
1.การรับมอบอำนาจในการดำเนินคดี
2.การเร่งรัดหนี้สิน
3.การบังคับคดี
4.ประสานงานกับหน่วยงานราชการ
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 10 ก.พ. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ร้อยเอ็ด

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

9. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดร้อยเอ็ด) !!ด่วน!! บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
เสนอผลิตภันฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ วันที่ 21 พ.ย. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ร้อยเอ็ด

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

10. พนักงานบริการลูกค้า (ร้าน SCG Home Solution ร้อยเอ็ด/อำเภอเมือง ร้านบจก.ธีรภาดาโฮมมาร์ทแม็กซ์) SCG Cement–Building Materials - Domestic Market
- ต้อนรับให้บริการประสานงานขายและติดตามการขายในศูนย์โฮมโซลูชั่นใน Home Mart
- ให้ข้อมูลบริการของ Home Solution กับลูกค้า ให้ข้อมูลสินค้าเบื้องต้น
- ทำใบเสนอราคา ติดตามการขายกับลูกค้า ประสานงานติดตั้งกับหน่วยงานติดตั้ง
- ประสานงานจัดส่งกับผู้แทนขาย
- สอบถามความพึงพอใจจากการให้บริการโดยรวมกับลูกค้า
วันที่ 30 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 10,800+750 บาท
จังหวัด ร้อยเอ็ด

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

11. ผู้จัดการเขตกระจายสินค้า (ปฏิบัติการกระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด) ThaiNamthip Limited
1. บริหาร ทีมงานกระจายสินค้า ให้ปฏิบัติการกระจายสินค้า และอุปกรณ์ตามที่ได้วางแผนไว้
2. วางแผนร่วมกับทีมงานวางแผนการกระจายสินค้าโดยวางแผนเกี่ยวกับการกระจายสินค้า
กำลังพลและรถส่งสินค้าในวันต่อไปสำรวจเส้นทางและสภาพพื้นที่หน้างานเพื่อปรับปรุงการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระจายสินค้าแต่ละวัน และหาแนวทางแก้ไขกับทีมงาน และผู้เกี่ยวข้อง
4. ติดตามตรวจสอบการเก็บเง
วันที่ 19 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ร้อยเอ็ด

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

12. หัวหน้าฝ่ายบัญชีโรงงาน (ประจำที่ร้อยเอ็ด) ด่วน บริษัท ลิเบอร์ตี้ การ์เมนท์ จำกัด
จัดทำบัญชีต้นทุนโรงงาน,ติดต่อประสานงาน วันที่ 31 พ.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ร้อยเอ็ด

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

13. IT SUPPORT (ประจำที่ร้อยเอ็ด) ด่วน บริษัท ลิเบอร์ตี้ การ์เมนท์ จำกัด
ดูแลระบบเครือข่ายและ Supplier คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 31 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ร้อยเอ็ด

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

14. เจ้าหน้าที่วางมาร์คเกอร์ (ประจำที่ร้อยเอ็ด ) บริษัท ลิเบอร์ตี้ การ์เมนท์ จำกัด
-สามารถวางมาร์คระบบ Gerber ได้
-มีความรู้ด้านการ์เมนท์
วันที่ 31 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ร้อยเอ็ด

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


20. หัวหน้าแผนกสรรหาว่าจ้าง บริษัท ลิเบอร์ตี้ การ์เมนท์ จำกัด
สรรหาว่าจ้างแรงงานต่างด้าวไทยลาวพม่า เวียตนามและแรงงานในประเทศ ผู้ที่มีประสบการณ์สรรหาพนักงานเย็บจักรอุตรสาหกรรมจะพิจาณาเป็นพิเศษ วันที่ 27 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน 15,000 - 25,000
จังหวัด ร้อยเอ็ด

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  [1]  [2]     ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 2 หน้าความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี