หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา

ค้นหา :

ลาดพร้าว
หางานลาดพร้าว
สมัครงานลาดพร้าว
งานลาดพร้าว

1. Admin บริษัท อายาตานะ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เช็คสตอค, เก็บข้อมูล, ประสานงานกับร้านค้าและSupplier วันที่ 15 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

2. ประสานงานรายการโทรทัศน์ บริษัท บีอเมซซิ่ง เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด
- ประสานงานรายการในส่วนต่างๆ ทั้งสถานที่ , นักแสดง, supplier, จดหมายสมาชิกรายการ ฯลฯ
- สัมภาษณ์และหาข้อมูลเบื้องต้นในการทำรายการ
วันที่ 29 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 9000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


4. เจ้าหน้าที่เขียนแบบภูมิทัศน์ บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เขียนแบบภูมิทัศน์ด้วยโปรแกรมArchicad ติดต่อกับผู้รับเหมาและออกไปสำรวจพื้นที่ในบางครั้ง ควบคุมงานในการปลูกต้นไม้และออกแบบสวน วันที่ 10 ก.พ. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

5. เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด
1 เตรียมเช็คจ่ายเจ้าหนี้
2.เิบิก-จ่าย เิงินสดย่อย
3.ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน
4.บันทึกรายการรับ
5.เป็นแคชเชียร์รับเงินค่าซ่อม
6.รับงานอื่น ๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
วันที่ 10 ก.พ. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

6. ช่างยนต์ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด
1.ตรวจสภาพรถยนต์ และรายการซ่อมตามใบแจ้งซ่อม
2.ซ่อมระบบเครื่องยนต์ ระบบเบรค ระบบครัทซ์ ช่วงล่าง และระบบอื่น
3.ตรวจสอบคุณภาพงานซ่อม ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
วันที่ 10 ก.พ. 2553
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

7. ธุรการ ทั่วไป Auto Networks Service Company Limited
1. ช่วยงานพื้นฐานในการจัดเก็บเอกสารประเภทต่างๆ
2. เปิดบิลขายสินค้า
3. ประสานงานกับแผนกต่างๆในบริษัท
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 21 มิ.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 11,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

8. หัวหน้าสาขางานบริการคาร์แคร์ Auto Networks Service Company Limited
ดูแลงานบริการคาร์แคร์ให้อยู่ในมาตราฐานบริษัท รักษายอดบริการตามเป้าหมาย วันที่ 21 มิ.ย. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน -
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

9. พนักงานบัญชี Auto Networks Service Company Limited
-จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย และนำส่ง ภงด. 1, 3, 53, อื่นๆ
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อเตรียมบันทึกทางบัญชี
-บันทึกรายรับ-รายจ่าย ทางบัญชี และจัดเตรียมเอกสารส่งบันทึก
-โอนเงิน จ่ายเช็ค, ติดตามลูกหนี้
-ดูแลงานเอกสาร
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 21 มิ.ย. 2559
อัตรา 1-2 อัตรา
เงินเดือน 15000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

10. พนักงานล้างรถ/ช่างยนต์ Auto Networks Service Company Limited
ให้บริการด้านทำความสะอาดรถยนต์ของลูกค้าที่มาใช้บริการ
ประจำปั้มน้ำมันเอสโซ่
วันที่ 21 มิ.ย. 2559
อัตรา ไม่จำกัด อัตรา
เงินเดือน 9000.-11000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

11. Web Appliation, Mobile Application Programmer Auto Networks Service Company Limited
1.เขียนและออกแบบพัฒนาโปรแกรมได้ทั้งApplication,Web Appliation,Mobile Application
2.สามารถใช้งานฐานข้อมูล Oracle, SQLServer, MySQL, Access ได้ดี
3.สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB, C#, JAVA, PHP, JSP, HTML,JAVASCRIPT,AJAX ได้ดี
4.สามารถใช้โปรแกรม MS Vlsual Studio,MS Office,Ediplus,Dreamweaver ได้ดี
5.สามารถออกแบบLanding page ได้ดี
6.สามารถใช้โปรแกรมออกแบบพื้นฐานได้(Dreamweaver/Photoshop/lllut
วันที่ 21 มิ.ย. 2559
อัตรา 1-2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

12. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป บริษัท อีซี่ อิมเมจ จำกัด
ซ่อมรถยนต์ บำรุง แก้ไข เครื่อง ระบบไฟ ช่วงล่าง วินิจฉัยเบื้องต้น
ซ่อมงานทั่วไป ไฟ ประปา office. ได้
วันที่ 21 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 12000-15000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

13. ช่างซ่อมรถยนต์ บริษัท อีซี่ อิมเมจ จำกัด
ซ่อมรถยนต์. เครื่อง ช่วงล่าง ระบบไฟฟ้า
วินิจฉัย เบื้องต้น. ตรวจความพร้อม ก่อนส่งมอบรถแก่ลูกค้า
วันที่ 21 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 10000-15000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

14. พนักงานดูแลตรวจสอบรถยนต์ บริษัท อีซี่ อิมเมจ จำกัด
ดูแลตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้น ดูแลรถยนต์ตั้งแต่ซื้อเข้าตลอดจนจบการขายและส่งมอบรถให้กับลูกค้าและทำงานตามที่มอบหมาย
วันที่ 21 มิ.ย. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน เงินเดือนประจำ 10,000 - 12,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

15. พนักงานขาย บริษัท อีซี่ อิมเมจ จำกัด
ดูแลการขายตลอดจบการขาย..มีลูกค้าให้อย่างต่อเนื่อง ทำงานตามที่มอบหมายและอื่นๆ วันที่ 21 มิ.ย. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน 10000-15000 ไม่ร่วมคอมมิชชั่น
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

16. พนักงานขายประจำบูธ บริษัท อีซี่ อิมเมจ จำกัด
ขายสินค้าส่งออก. ประจำบูธ. ตามห้างและงานโชว์สินค้าต่างๆ
ทั้งใน กทม และ. ต่างจังหวัด. มีเบี้ยเลี้ยง ต้องพูดโฆษณาหน้าบูธได้ดี
วันที่ 21 มิ.ย. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน 10000-15000 ไม่ร่วมคอมมิชชั่น
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

17. เลขานุการ (ด่วน) บริษัท อีซี่ อิมเมจ จำกัด
ประสานงาน. ดูแลเจ้านาย. ถ้าพูดภาษาอังกฤษได้. จะพิจารณาเงินเดือนเพิ่ม
สามารถดูงานต่างจังหวัด. ต่างประเทศได้
วันที่ 21 มิ.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 18000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

18. ธุรการโชว์รูมรถยนต์ บริษัท อีซี่ อิมเมจ จำกัด
ธุรการ ทั่วๆไป วันที่ 21 มิ.ย. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน 12,000 - 15,000 ขึ้นเงินเดือนประจำทุกปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

19. ช่างเชื่อม บริษัท อีซี่ อิมเมจ จำกัด
เชื่อมโครงหลังคา. งานขนาดเล็ก. เชื่อม
เหล็ก. อลูมิเนียม. สแตนเลส
เชื่อมอาร์กอน
วันที่ 21 มิ.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 15000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

20. ฝ่ายการตลาด บริษัท อีซี่ อิมเมจ จำกัด
ทำการตลาดสินค้าส่งออกและขายในประเทศ
รายละเอียดคุยที่บริษัท
วันที่ 21 มิ.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ...[107]    ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 107 หน้าความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี