หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา

ค้นหา :

สมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ
สมัครงานสมุทรปราการ
งานสมุทรปราการ

1. หัวหน้าช่างควบคุมเครื่องจักร บริษัท นิโซ พลาสติก จำกัด
ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรสำหรับผลิตฝาขวดน้ำพลาสติกแบบฉีด วันที่ 9 เม.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ตามที่ตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

2. เลขานุการ บริษัท นิโซ พลาสติก จำกัด
ติดต่อประสานงานภายในบริษัท รายงานและติดตามผลงานให้ผู้บังคับบัญชา วันที่ 9 เม.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

3. Admin Office (Toyota สำโรง) บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1.ดูแลเอกสารทั่วไป
2.ทำบัญชีเบื้องต้น
3.ติดต่อประสานงานภายใน ภายนอก
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

4. พนักงานติดตามหนี้ บริษัท พี.เอส.เอ็น. ลิสซิ่ง จำกัด
ติดตามหนี้ วันที่ 23 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

5. พนักงานสินเชื่อ บริษัท พี.เอส.เอ็น. ลิสซิ่ง จำกัด
เช็คเกอร์ - จัดการด้านสินเชื่อจักรยานยนต์ วันที่ 23 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


7. ทนายความ บริษัท พี.เอส.เอ็น. ลิสซิ่ง จำกัด
ให้คำปรึกษา ทำนิติกรรมสัญญาทุกชนิด ร่างสัญญาต่างๆ วันที่ 23 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

8. พนักงานบัญชี บริษัท พี.เอส.เอ็น. ลิสซิ่ง จำกัด
คีย์เอกสาร จัดการเกี่ยวกับบิลและใบเสร็จ วันที่ 23 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

9. พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ บริษัท อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว จำกัด
ทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ พร้อมออกรายงานประจำเดือน
และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 23 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ขึ้นกับความสามารถ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

10. ช่างเทคนิค บริษัท อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว จำกัด
สามารถซ่อมบำรุงไฟฟ้าเครื่องจักร, ไฟฟ้าสำนักงานและ
โรงงานได้
วันที่ 23 มิ.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ขึ้นกับความสามารถ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

11. พนักงานจัดซื้อ บริษัท อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว จำกัด
1. สามารถจัดหาวัตถุดิบ, อะไหล่เครื่องจักร พร้อมทั้งออกใบสั่งซื้อ
จากโปรแกรมสำเร็จรูปได้
2. จัดทำรายงานจัดซื้อรายวันและรายเดือนได้
3. ตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ในสโตร์ได้
วันที่ 23 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ขึ้นกับความสามารถ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

12. พนักงานฝ่ายบุคคล บริษัท อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว จำกัด
1. ทำรายงานสรุปการหยุดงานของพนักงานทุกวัน
2. ติดต่อหน่วยงานภายนอกได้
3. ประสานงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายได้คล่อง
4. สามารถเรียกรายงานการสแกนนิ้วได้
วันที่ 23 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ขึ้นกับความสามารถ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

13. พนักงานบัญชีลูกหนี้ บริษัท อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว จำกัด
1. ติดตามหนี้พร้อมทำรายงาน
2. ออกใบวางบิล
วันที่ 23 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

14. Programmer บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด
- เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ
-ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 14 มิ.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


16. Senior Quality Assurance (Sr. Q.A.) บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด
- Develop and manage in house QA program that complies with industry best practice, including HACCP and GMP
- Effective monitor and ensure compliance of critical control points in production and ongoing quality assurance of all finished goods
- Establish product standard specification, protocols and procedures with all suppliers for quality control and new product development
- Develop and ex
วันที่ 14 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

17. พนักงานช่างเทคนิค บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
- เป็นผู้ช่วยวิศวกร ด้านการรวบรวม ศึกษา
- จัดทำข้อมูล ทางด้านผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร และจัดหาจัดสร้าง งานโครงสร้าง อุปกรณ์ เครื่องจักร
- รวมถึงการติดตั้ง เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเพื่อความปลอดถัยในการปฏิบัติงาน
วันที่ 12 พ.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

18. ช่างเขียนแบบ บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เขียนแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยรับโครงการ ศึกษาข้อมูล IDEA SKETCH SKETCH DESIGN DEVELOPMENT ทำหุ่นจำลองแบบงานสำเร็จ ต้นฉบับ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และมีรูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย ตามภาวะในขณะนั้น วันที่ 12 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

19. วิศวกรเครื่องกล บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
- วิศวกรเครื่องกล ดำเนินการด้านข้อมูล เครื่องจักร อุปกรณ์ ของบริษัทฯ โดยการศึกษา วิเคราะห์พัฒนา ปรับปรุงและจัดทำ เพื่อให้เครื่องจักรทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ
- วิศวกรอุตสาหการดำเนินการด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยการศึกษาวิเคราะห์วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีมาตราฐานตามนโยบายบริษัทฯ
วันที่ 12 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

20. ผู้จัดการส่วนขายต่างประเทศ บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
- ควบคุม ดูแลงานด้านเอกสารการส่งออก
- จัดเตรียมเอกสารในการดำเนินการพิธีการศุลกากร
- ติดต่อประสานงานราชการเกี่ยวกับการส่งออกของบริษัทฯ
- ติดต่อสื่อสารลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ ตลอดทั้งให้บริการหลังการขาย
- ติดตามและเก็บบัญชีที่เกิดจากการขาย
วันที่ 12 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ...[109]    ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 109 หน้าความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี