หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา

ค้นหา :

สระบุรี
หางานสระบุรี
สมัครงานสระบุรี
งานสระบุรี

1. วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer) ประจำโรงหล่อ จ.สระบุรี บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- จัดทำแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
- จัดทำแผนการใช้วัสดุ เครื่องจักร และกำลังคน
- เตรียม Shop Drawing งานต่าง ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
- รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
- ประสานงานกับเจ้าของงานหรือวิศวกรผู้ควบคุมงาน
- อื่น ๆ ตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 10
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

2. ผู้จัดการฝ่ายธุรการ (Administration Manager) ประจำโรงหล่อ จ.สระบุรี บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบด้านการบริหารงานธุรการ
- สร้างระบบ Incentive, Motivation, Royalty ในการทำงาน
- จัดทำ Employee Relationship
- บริหารจัดการงานคลังวัตถุดิบงานก่อสร้าง
- บริหารจัดการงานธุรการทั้งระบบ
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

3. Construction Manager (Precast concrete plant) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ควบคุมดูแลงานผลิตหล่อคอนกรีตให้ได้ตามแผน
- รายงานปัญหาและแก้ไขปัญหาได้
- นำเสนอ (Present) งาน สรุปงาน และรายงานผลได้
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 4
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

4. Foreman / Senior Foreman ประจำโรงหล่อ จ.สระบุรี บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ควบคุมคุณภาพขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน/การหล่อชิ้นงาน Segment
- ตรวจสอบคุณภาพการหล่อชิ้นงาน
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 20
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

5. เจ้าหน้าที่ Planning Plant (ประจำโรงหล่อ จ.สระบุรี) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- จัดทำแผนการผลิต และจัดทำรายงานการผลิตตามแผนที่วางไว้
- จัดทำแผนการสั้งซื้อวัตถุดิบ
- ประมาณผลการผลิต
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

6. ผู้จัดการงานก่อสร้าง (CM) ประจำโรงหล่อสระบุรี บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายบริหาร
2. จัดทำแผนการดำเนินการผลิตในเรื่องต่างๆ (การจัดซื้อวัสดุ, การจัดหาเครื่องจักร และการใช้กำลังคน)
3. จัดทำแผนงาน 1 เดือน, 3 เดือน และแผนงานประจำปี
4. วางแผนการใช้แบบแสดงรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง (Shop Drawing)
5. ติดตามแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
6. ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายเงินต่างๆ ในส่วนที่รับผิดชอบ
7. ลงนามเสนอตั้งเบิก-จ่ายค่างานของผู้รับเหมา (Subcontractor
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

7. วิศวกรสนามอาวุโส / วิศวกรสนาม (Senior / Site Engineer) ประจำโรงหล่อสระบุรี บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1. ควบคุมการผลิตชิ้นงานให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการผลิต
2. ควบคุมงานผลิตให้เกิดความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานของพนักงาน
3. ควบคุมคุณภาพขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน/การหล่อชิ้นงาน Segment
4. ตรวจสอบคุณภาพการหล่อชิ้นงาน
5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 20
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

8. วิศวกรควบคุมงาน (สระบุรี) บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
- ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน
- ตรวจสอบงานงวด และแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบ
- วางแผนงานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง
- จัดทำรายงาน การก่อสร้าง
- ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
วันที่ 11 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

9. ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง (สระบุรี) บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
- วางแผนงานก่อสร้าง, ควบคุมงาน/ กำกับงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- บริหารการก่อสร้าง
- จัดทำรายงาน การก่อสร้าง
- อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย
** ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์
วันที่ 11 มิ.ย. 2559
อัตรา หลายอัตรา อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

10. ผู้จัดการสำนักงานขายและการตลาด สาขาสระบุรี ด่วน บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
- บริหาร ,ควบคุม ,พัฒนาพนักงานขายและสำนักงานขาย
- วางแผนการขายและทำการตลาดสาขา ,บริหาร และยอดขายตามนโยบายบริษัทฯ
- ดูแลความเรียบร้อยสำนักงานขาย
- อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วันที่ 11 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 25,000
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

11. ประสานผู้บริหาร (ศูนย์สระบุรี) Better World Green Public Co., Ltd.
1. รับแจ้ง และจัดตารางงานสำหรับผู้บริหาร
2. ติดตามผู้บริหารเพื่อออกไปปฏิบัติงานภายนอกบริษัท***
3. ลงพื้นที่มวลชนสัมพันธ์ร่วมกับผู้บริหาร***
4. ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ และออฟฟิตใหญ่ที่ กทม.เพื่อรับงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
5. ร่วมรับรองลูกค้า และเจ้าหน้าที่ที่เข้าพบผู้บริหาร
6. ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอ เซ็นอนุมัติทุกครั้ง
7. จัดการประชุมตามวาระต่างๆ พร้อมสรุปรายงานการประชุม
8. ติดต่อปร
วันที่ 12 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

12. วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรการผลิต(ศูนย์สระบุรี) Better World Green Public Co., Ltd.
1.กำกับดูแลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในแผนก
2.ตรวจเช็คเครื่อง จักรทั้งระบบ ก่อนทำการเดินระบบ
3.รับผิดชอบงานซ่อมแซม ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในระบบเพื่อให้เดินระบบได้อย่างต่อเนื่อง
4.จัดทำแผนการตรวจเช็คสภาพ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรภายในระบบและดำเนินการตามแผนงาน
5.ติดตามการดำเนินงานของแผนกให้เป็นไปตามแผน รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขกรณีไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
6.ปรับปรุง
วันที่ 12 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

13. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) ประจำสระบุรี Better World Green Public Co., Ltd.
- ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
- จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้สนความปลอดภัย
- ตรวจติดตาม แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงาน
- ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
- ดำเนินการในการจัดฝึกอบรมแผนฉุกเฉินประจำปี
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 10 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 17,000-20,000 บาท
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

14. ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงรถ(หนองแค) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
-บริหารงานเกี่ยวกับซ่อมและควบคุมการซ่อมรถบรรทุกน้ำมันและยานพาหนะทั่วไปของบริษัท ตามแผนป้องกันเชิงป้องกัน
-บริหารงานเกี่ยวกับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดจากการใช้งานและเสื่อมสภาพการใช้งาน รวมถึงกรณีเกิดอุบัติเหตุ ให้กลับอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย
-บริหารงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมรถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

(รถสิบล้อและรถเทเลอร์ขนส่งน้ำมันมีมากกว่า 300 คันที่ต้
วันที่ 15 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

15. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส ประจำคลังน้ำมันสระบุรี บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
-สามารถเป็นวิทยากรภายในได้
-ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและพนักงานที่เข้าอบรม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-จัดเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
-จัดทำเอกสารเพื่ออนุมัติสำหรับการเบิกค่าใช้จ่าย
-ดำเนินการจัดฝึกอบรม
วันที่ 15 มี.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

16. พนักงานซ่อมบำรุงรถ (รถสิบล้อ,รถเทรลเลอร์) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
-รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมันและซ่อมรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
-งานซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมัน
และซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะทั่วไป
ของบริษัท
-รับใบแจ้งซ่อมบำรุงรักษา
-ตรวจสอบการซ่อมบำรุงรักษารถ
-ดำเนินการบำรุงตามที่ได้รับคำสั่ง
-ปรึกษาหัวหน้าทุกครั้งเมื่อมีปัญหา
นอกเหนือจากงานซ่อมบำรุง
-บันทึกผลการซ่อมบำรุงลงในใบแจ้ง
ซ่อม
วันที่ 15 มี.ค. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

17. หัวหน้าแผนกวางแผนและจัดระบบขนส่ง ** ด่วน ** บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
-วางแผนกควบคุมดูแลเตรียมการจัดส่งน้ำมัน
-ควบคุมดูแลการจัดเตรียมรถขนส่งและเส้นทางในการขนส่ง
-ควบคุมดูแลการรับน้ำมันขึ้นรถ
-ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-แก้ไขปัญหาการขนส่ง
วางแผนและควบคุมดูแลการจัดส่งน้ำมันให้ลูกค้า
-ควบคุมดูแลงานจัดส่งน้ำมัน
-แก้ไขปัญหาในการจัดส่ง
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ติดตามสอบถามผลการจัดส่งกับลูกค้า
-สรุปรายงานผลการจัดส่ง
วันที่ 15 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

18. เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานสัมพันธ์ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- ควบคุมดูแลสวัสดิการของพนักงาน
- จัดทำข้อมูลสถิติด้านแรงงานสัมพันธ์
- ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

19. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ( โรงงาน จ.สระบุรี ) บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และดำเนิน
การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้
- ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่พนักงาน
- จัดเตรียม เบิกจ่าย อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้เหมาะสม
- หาแนวทางปรับปรุงงานให้ดีอยู่เสมอ
- ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
- ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและอ
วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

20. เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับค่าจ้างเงินเดือนของพนักงาน วันที่ 26 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  [1]  [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]     ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 8 หน้าความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี