หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา

ค้นหา :

สระแก้ว
หางานสระแก้ว
สมัครงานสระแก้ว
งานสระแก้ว

1. พนักงานช่างศิลป์ The Grand Exclusive
ออกแบบเพื่อ PR สินค้าและบริการ วันที่ 1 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 7,000-8,000
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

2. Operation Supervisor The Grand Exclusive
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลา
- ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ
วันที่ 1 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 10,000-12,000
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

3. พนักงานเขียนแบบ AUTOCAD / DRAFTMAN The Grand Exclusive
- ทำรายละเอียดพร้อมทั้งแก้ไขแบบให้ถูกต้องตามหน้างาน
- ออกแบบงานที่ได้รับมอบหมาย
- รับผิดชอบงานอื่นๆที่หัวหน้างานมอบหมายให้
วันที่ 1 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 8,000-12,000
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

4. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาภาคกลาง บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ดำเนินงานด้านการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการรับประกันภัยและทำการประกันภัยต่อเฉพาะราย เพื่อออกกรมธรรม์รายใหม่ รายต่ออายุและรายที่มีการแก้ไขให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
- ดำเนินงานด้านการตลาด และขยายงานบริการด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ
วันที่ 17 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

5. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำจังหวัดสระแก้ว กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน 18,000 - 22,900
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

6. ช่างประจำฟาร์ม จังหวัดชลบุรี-สระแก้ว เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ซ่อมบำรุงประจำฟาร์ม วันที่ 25 ก.ย. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

7. พนักงานขาย ประจำ shop I-Mobile (สาขาโลตัสอรัญประเทศ) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น โทรศัพท์มือถือ i-mobile
มีเงินเดือน+คอมมิชชั่น+OT :ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
วันที่ 25 มิ.ย. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (รายได้รวม 15,000-20,000)
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

8. พนักงาน,ผู้จัดการแผนก HR สาขาอรัญประทศ บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
- ร่วมวางแผน และ ปฏิบัติงานด้าน HRM HRD ADMIN ของสาขาทั้งหมดได้แก่
Recruitment , Compensation , ER , Admin
- สามารถมาเรียนงานที่สาขารังสิตได้ในช่วงแรก (บริษัทฯมีที่พักให้)
วันที่ 26 พ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

9. พนักงานฝ่ายบุคคล-ธุรการ บริษัท สมบัติโอสถการเกษตร จำกัด
จัดทำเงินเดือนพนักงาน,ต่อทะเบียนรถ-ประกัน,บันทึกค่าใช้จ่ายบริษัท
รับผิดชอบงานด้านฐานข้อมูลบุคลากร - การจัดการเงินเดือน ค่าตอบแทนและประกันสังคม - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 15 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 9000-12000
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

10. พนักงานบัญชี (ซื้อ) บริษัท สมบัติโอสถการเกษตร จำกัด
บันทึกบิลซื้อ, ติดตามยอดซื้อและประเมินงานจัดซื้อสินค้า, ตรวจสอบรับ-บันทึกสินค้าเข้าออก และงานบัญชีด้านงานซื้ออื่นๆ วันที่ 15 ธ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน 12000-13000
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

11. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สินเชื่อ/การเงิน) ประจำสาขาสระแก้ว บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
-การชำระค่างวดของสาขา
-ออกใบเสร็จให้ลูกค้า
-รับผิดชอบงานด้านการเงิน
-รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
-ตรวจสอบประวัติลูกค้า
-บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้
-ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ
วันที่ 6 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน เงินเดือน+Incentive+ค่าครองชีพ
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

12. ผู้จัดการฝ่ายยานยนต์ ประจำสำนักงาน-สระบุรี/ลาดกระบัง บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
- งานบริหารการซ่อมรถขนส่ง วางแผนงานซ่อมให้ได้คุณภาพ
ประสานงานกับฝ่ายช่าง ควบคุมตรวจสอบการซ่อมให้เสร็จตามกำหนดเวลา
- งานบริหารด้านสต็อกอะไหล่ งานจัดหาอะไหล่ งานจัดเก็บอะไหล่
งานเบิกจ่ายอะไหล่ ควบคุมและตรวจสอบ สรุปรายงานประจำเดือน
- ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ
- ควบคุระบบคุณภาพ (KPI) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งรายงาน
ต่อที่ประชุม
วันที่ 9 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

13. หัวหน้าหน่วยไฟฟ้าเครื่องมือวัด/วิศวกรไฟฟ้า(ประจำจังหวัดสระแก้ว) บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
- ดูแลรับผิดชอบบริหาร จัดการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ งานซ่อมบำรุง/ไฟฟ้าเครื่องจักร งานวางแผนเชิงป้องกัน
- บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ
- จัดทำระบบคุณภาพ และ วิเคราะห์หาวิธีลดต้นทุนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
วันที่ 2 ก.ย. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

14. หน.แผนก/หัวหน้าหน่วยเครื่องกล/วิศวกรเครื่องกล/หัวหน้ากะเครื่องกล(ประจำจังหวัดสระแก้ว) บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
- วางแผนงานและซ่อมบำรุง
- ออกและพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประสานงานกับหน่วยงานผลิตในการปรับปรุงเครื่องจักร
- วิเคราะห็หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจักรในการผลิต
วันที่ 2 ก.ย. 2557
อัตรา 4
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. พนักงานขับรถ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
ขับรถบรรทุก,รถไถ,รถแบ๊คโฮร,รถตัดอ้อย,รถโฟร์คลิป วันที่ 26 ส.ค. 2557
อัตรา 10
เงินเดือน 300 บาท ขึ้นไป
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

19. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
ดูแลส่งเสริมชาวไร่ในการปลูกอ้อย วันที่ 26 ส.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน 12,390 บาท/เดือน
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

20. เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
งานเอกสาร คีย์ข้อมูล งานธุรการทั่วไป วันที่ 26 ส.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สระแก้ว

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  [1]  [2]   [3]     ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 3 หน้าความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี