หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา

ค้นหา :

สิงหบุรี
หางานสิงหบุรี
สมัครงานสิงหบุรี
งานสิงหบุรี

1. หัวหน้ากะแผนกควบคุมคุณภาพ (มิตรผลสิงห์บุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1.ควบคุมดูแลงานด้านการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
2.จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการผลิต
3.ควบคุมการทดสอบและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ
4.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
5.ตรวจสอบและดูแลงบประมาณของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมต่อการควบคุมคุณภาพ
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

2. เจ้าหน้าที่แผนกหม้อไอน้ำ (มิตรผลสิงห์บุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1.งานติดตั้งเครื่องจักร
2.การเขียนแบบ(Auto CAD,MS-office)
3.การครบคุมการทำงานและตรวจสอบดูแลเครื่องจักรหม้อไอน้ำ
4.วางแผนในเรื่องของอัตรากำลังให้เหมาะสมกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ความปลอดภัยในการทำงาน
6.การปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากล ที่ได้รับ เช่น ISO 14001,ISO22000 ฯลฯ
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

3. นักบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1. ด้านต้นทุนผลิต
2. งบประมาณ
3. Stock
4. Fixed Asset การจัดทำ Report ด้านบัญชี
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

4. วิศวกร คลังสินค้า(มิตรผลสิงห์บุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1.จัดทำแผนการจัดเก็บขนย้ายน้ำตาลและโมลาสให้สอดคล้องกับ Capacity การผลิต
2.ตรวจติดตามการจัดเก็บและส่งมอบให้เป็นไปตามแผน
3.วางแผนการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารจัดเก็บ
4.จัดทำเอกสารใบขอสั่งซื้อ ( PR ) /งบค่าใช้จ่าย /งบซ่อม
5.ควบคุมและติดตาม งานปรับปรุงและซ่อมแซมให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้
6.พัฒนา ระบบการจัดเก็บน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาวและโมลาส
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

5. หัวหน้ากะแผนกควบคุมคุณภาพ (มิตรผลสิงห์บุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1.ควบคุมดูแลงานด้านการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
2.จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการผลิต
3.ควบคุมการทดสอบและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ
4.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
5.ตรวจสอบและดูแลงบประมาณของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมต่อการควบคุมคุณภาพ
วันที่ 11 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

6. เจ้าหน้าที่แผนกหม้อไอน้ำ (มิตรผลสิงห์บุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1.งานติดตั้งเครื่องจักร
2.การเขียนแบบ(Auto CAD,MS-office)
3.การครบคุมการทำงานและตรวจสอบดูแลเครื่องจักรหม้อไอน้ำ
4.วางแผนในเรื่องของอัตรากำลังให้เหมาะสมกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ความปลอดภัยในการทำงาน
6.การปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากล ที่ได้รับ เช่น ISO 14001,ISO22000 ฯลฯ
วันที่ 11 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

7. พนักงานเขตส่งเสริมชาวไร่(โรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1.ส่งเสริมการปลูกอ้อยและการบำรุงรักษา
2.รววบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลการนำเสนอ
3.การสร้างความสัมพันธ์กับชาวไร่
4.จัดทำเอกสาร ซื้อขายอ้อย
5.ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง
6.การนำอ้อยเข้าหีบตามเป้าหมาย
วันที่ 11 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

8. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี-อ่างทอง ***หากมีที่พักอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท จัดหางาน พี อาร์รีครูทเม้นแอนด์ บิซิเนส เมนเนจเม้นท์ จำกัด
-ขายสินค้าให้แก่ร้านค้าที่เข้าเยี่ยม
-เข้าเยี่ยมร้านค้าและสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าของร้านค้า 20-25 ร้านค้าต่อวันในพื้นที่เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของบริษัทมีวางพร้อมอยู่ในร้านค้า
-จัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ยริษัทกำหนดให้แก่ร้านค้า
-แนะนำสินค้าใหม่และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่เจ้าของร้านค้า
-บันทึกข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับสต๊อคสินค้า,จำนวนสินค้าที่มีอยู่ในร้านค้า
-จัดวางและรักษาดูแลต
วันที่ 14 ส.ค. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน 26,300
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

9. เจ้าหน้าที่เครื่อง CNC บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด
เขียนแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และควบคุมระบบการใช้งานเครื่อง CNC สามารเขียน Program Auto cad ได้. วันที่ 23 ก.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

10. จป.วิชาชีพ บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด
ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงาน ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานให้เป็นไปตามกฏหมายที่กำหนด, จัดทำเอกสารต่างๆ ส่งราชการ, จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย,ฝึกอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัย วันที่ 23 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

11. Enigneer (P06) ทำงานที่สิงห์บุรี Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
Process Control
-ISO System (ISO14001)

** รบกวนขอประวัติเป็นภาษาอังกฤษ **

สวัสดิการ:
1.เบี้ยขยันสูงสุด 600 บาทต่อเดือน
2.ค่ารถ
3.ประกันอุบัติเหตุจ่ายตามจริง
4.โบนัส 2 ครั้งต่อปี
5.เงินสนับสนุนเรียนภาษาญี่ปุ่น(ตามเงื่อนไขของบริษัท)
6.ปรับเงินประจำปี(ทุกเดือนมกราคม)
7.อื่นๆ(ตามนโยบายของบริษัท)
วันที่ 16 ก.พ. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

12. จป.วิชาชีพ บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด
ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงาน ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานให้เป็นไปตามกฏหมายที่กำหนด, จัดทำเอกสารต่างๆ ส่งราชการ, จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย,ฝึกอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัย วันที่ 11 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

13. ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป
1. รายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
2. รับผิดชอบในระบบการจัดการด้านคุณภาพ และจัดทำคู่มือคุณภาพ (Quality Manual)
3. เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร จัดทำและดำเนินการตรวจติดตามระบบการจัดการคุณภาพ
4. จัดการเกี่ยวกับการควบคุมเอกสารในระบบ
5. ให้การฝึกอบรมในเรื่องคุณภาพ และจัดทำฝึกอบรมที่เหมาะสมตามความต้องการ
6. ให้คำแนะนำในเรื่องของงานคุณภาพ และประสานงานกับองค์กรภายนอก
7. ดำเนินการคัดเลือกคณะผู้ตรวจติดตามภายใน (I
วันที่ 28 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

14. ช่างแม่พิมพ์ CNC กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป
- ควบคุมการทำงานเครื่องจักรที่สั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์ได้ เช่น เครื่องกลึง CNC
- สามารถซ่อม แก้ไข ประกอบแม่พิมพ์ได้
- สามารถบำรุงรักษาเครืองจักรที่ใช้ในการทำงานได้
วันที่ 28 ก.ค. 2557
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

15. Commissioning Engineer (ประจำโรงงาน จ.สิงห์บุรี) บริษัท เวลแมน จำกัด
ติดตั้งและTest run เครื่องจักร เพื่อให้ใช้งานได้ตามที่ลูกค้าต้องการ วันที่ 9 เม.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

16. QC Engineer (ประจำโรงงานจ.สิงห์บุรี) บริษัท เวลแมน จำกัด
-ตรวจสอบงาน ตามมาตรฐานงานเชื่อมสากล อาทิ VT PT MT
-ทำเอกสาร Welding Daily Report
-ตรวจสอบ Dimension ตามแบบ
-Test run เครื่องจักรก่อนส่งลูกค้า
วันที่ 9 เม.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

17. พนักงานเขียนแบบเครื่องจักรกล (ประจำโรงงาน จ.สิงห์บุรี) บริษัท เวลแมน จำกัด
เขียนแบบงานเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 9 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

18. พนักงานฝ่ายบุคคล บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด
รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์พนักงาน อบรมกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของทางบริษัท อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการทำงานในแผนกต่างๆ ทำบัญชีเงินเดือนพนักงาน ตรวจสอบจัดเก็บข้อมูลการทำงานของพนักงาน วันที่ 23 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

19. สมุห์บัญชี บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด
จัดทำบัญชีรายวัน แยกประเภท งบดุล งบกำไรขาดทุน ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ปิดงบการเงิน วันที่ 23 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

20. พนักงานสโตร์ บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด
งานธุรการ จัดเก็บบันทึก วัสดุ อะไหล่ วัตถุดิบ วันที่ 23 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  [1]  [2]     ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 2 หน้าความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี