หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา

ค้นหา :

สุพรรณบุรี
หางานสุพรรณบุรี
สมัครงานสุพรรณบุรี
งานสุพรรณบุรี

1. เจ้าหน้าที่ผลิต Boiler (โรงไฟฟ้าด่านช้าง) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler)
2.บันทึกค่าต่าง ๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด
3.ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

2. วิศวกรวางแผนการผลิต บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
• วางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามวัน เวลาที่ลูกค้ากำหนด
• วางแผนการบรรจุให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแง่ของประเภท และจำนวน
• ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าในการจัดส่งสินค้าและบริการ
• ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
• ดำเนินการประสานงานกับแผนกคลังสินค้าเพื่อการจัดส่งตามแผนงานที่ลูกค้าต้องการ
• ดำเนินการประสานงานก
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

3. วิศวกรชลประทาน (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำในไร่อ้อยที่เหมาะสมทั้งปริมาณน้ำเเละวิธีการใส่ พร้อมส่งเสริมอุปกรณ์ให้น้ำ
- จัดหาผู้รับเหมาเเละอุปกรณ์การให้น้ำเพื่อเพื่มผลผลิต
- จัดทำฐานข้อมูลเพื่องานชลประทาน
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

4. วิศวกรคลังสินค้าเเละจัดส่ง (เครื่องกล) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
• ชั่งรถบรรทุกน้ำตาล รถบรรทุกสินค้าอื่น ๆ ควบคุมปริมาณน้ำหนักของน้ำตาลทุกชนิดตลอดจนน้ำเชื่อม ให้อยู่ในพิกัดที่กำหนดก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า
• ชั่งรถบรรทุกอ้อย ตามลำดับคิว เพื่อให้ได้น้ำหนักที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อกำลังการหีบอ้อย
• จ่ายใบคิวเข้าชั่ง ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้รถบรรทุกอ้อยเข้าชั่งตามลำดับคิว
• จัดเตรียมลานจอดรถบรรทุกอ้อย ให้มีพื้นที่สะดวกปลอดภัยและเพียงพอกับจำนวนรถบรรทุกอ้อยที่ม
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

5. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าด่านช้าง) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Preventive Maintenance)
2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Covective Maintenance)
3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Improvement)
4.จัดทำประวัติการบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล
5.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและครบถ้วน
วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ทำงานด้านควบคุมคุณภาพ QA, QC วันที่ 12 มี.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 21,000
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


8. ผู้ช่วยผู้จัการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
- ทำภาษีของบริษัทฯ และยื่นสรรพากร
- สรุปรายงานและงบการเงินให้กับผู้จัดการฝ่าย
- รายงานประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 15000+
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

9. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
1. สั่งซื้อวัตถุดิบ Raw Mat ต่างประเทศ
2. ติดตามการจัดส่งวัตถุดิบของ Supplier ต่างประเทศ
3. ติดตามวัตถุดิบบกพร่อง
4. จัดหาวัตถุดิบตัวใหม่ตามความต้องการ
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 18000+
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

10. วิศวกรจัดหา บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
1. จัดหาวัตถุดิบตามความต้องการ
2. สามารถเปรียบเทียบสเปคและอ่านสเปคเข้าใจ
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 12000+
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

11. วิศวกรเขียนแบบ บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
1. เขียนแบบงานเครื่องกลได้
2. ใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 15000+
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

12. หัวหน้าแผนก/วิศวกรประกันคุณภาพวัตถุดิบ/ช่างเทคนิค RMQA บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
- จัดหาและอนุมัติวัตถุดิบตัวใหม่
- ทบทวนการตรวจสอบการได้รับมอบวัตถุดิบให้อยู่ภายใน Spec ที่ต้องการ
- เมื่อพบปัญหาสามารถรายงาน และดำเนินการแก้ไขติดต่อส่งคืนผู้ส่งมอบได้
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 15000+
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

13. วิศกรกระบวนการผลิต บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
- จัดการออกแบบกระบวนการผลิต , จัดทำ WI วิธีการทำงานในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในแต่ละกระบวนการ
- หาวิธีการทำงานให้เหมาะสม เพื่อใช้ในการผลิตจนกว่าจะไ้คุณภาพที่ดีที่สุด
- หาสาเหตุและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 16,000
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

14. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
1. ดูแลรักษา Computer ทั้งด้าน Hardware และ Software ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. ตรวจสอบแก้ไข Software
3. พัฒนาโปรแกรม
4. พัฒนาเว็บไซต์
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 15000
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

15. พนักงานขับรถส่งของ บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
1. ส่งผลิตภัณฑ์ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
2. วิ่งเอกสารวางบิล - รับเช็ค
3. ดูแลซ่อมบำรุงรถยนต์ของแผนกบุคคลและธุรการ
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 10000.-
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

16. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
- ควบคุมเครื่องมือทดสอบในกระบวนการผลิต
- ออกแบบสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือ Automation/Jig/Fixture เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
- อกแแบบควบคุมการทำงาน วางแผนและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์โอโซน
- ซ่อมงานจากลูกค้า
- วางแผน PM เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 18000+
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

17. วิศวกรวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
1. ออกแบบวงจรพิมพ์ PCB
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์
3. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน 16000+
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

18. ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาและไฟฟ้า@โรบินสัน สุพรรณบุรี Central Group Co., Ltd.
1. ดูแลอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ
2. ควบคุมดูแลงานระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
3. ดูแลค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด
4. ควบคุมมาตรฐานสาขาให้ได้ตามที่กำหนด
วันที่ 12 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 17,000 - 25,000
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

19. วิศวกรชลประทาน (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำในไร่อ้อยที่เหมาะสมทั้งปริมาณน้ำเเละวิธีการใส่ พร้อมส่งเสริมอุปกรณ์ให้น้ำ
- จัดหาผู้รับเหมาเเละอุปกรณ์การให้น้ำเพื่อเพื่มผลผลิต
- จัดทำฐานข้อมูลเพื่องานชลประทาน
วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

20. เจ้าหน้าที่ห้องชั่ง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
• ชั่งรถบรรทุกน้ำตาล รถบรรทุกสินค้าอื่น ๆ ควบคุมปริมาณน้ำหนักของน้ำตาลทุกชนิดตลอดจนน้ำเชื่อม ให้อยู่ในพิกัดที่กำหนดก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า
• ชั่งรถบรรทุกอ้อย ตามลำดับคิว เพื่อให้ได้น้ำหนักที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อกำลังการหีบอ้อย
• จ่ายใบคิวเข้าชั่ง ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้รถบรรทุกอ้อยเข้าชั่งตามลำดับคิว
• จัดเตรียมลานจอดรถบรรทุกอ้อย ให้มีพื้นที่สะดวกปลอดภัยและเพียงพอกับจำนวนรถบรรทุกอ้อยที่ม
วันที่ 15 ธ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  [1]  [2]   [3]   [4]     ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 4 หน้าความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี