หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา

ค้นหา :

อยุธยา
หางานอยุธยา
สมัครงานอยุธยา
งานอยุธยา

1. ช่างเทคนิค (รายเดือน) ประจำศูนย์อยุธยา บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง
ติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบสื่อสารโทรคมนาคม วันที่ 5 ม.ค. 2554
อัตรา 3
เงินเดือน 10000 บาทขึ้นไป
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด
ทำหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง ลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
วันที่ 29 มิ.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

3. Production Supervisor/ Quality Assurance Supervisor(โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา) TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
Job Descriptions:
For Section Head:Over All of Production Function.

Plan & control production operations, establishing priorities and sequences for manufacturing products.
Develops or revises standard operational and working practices and observes staffs to ensure compliance with standards.
Prepares operational schedules and coordinates manufacturing activities to ensure production and quali
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

4. หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมบริการ ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยา TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า Chiller Boiler Water งานซ่อมบำรุงทั่วไป
2. วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานไปตามแผน
3. ควบคุมต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องจักร
4. ดำเนินการรวบรวม ,สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลการวิเคราะห์ไปดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

5. Transport Analyst (ประจำวังน้อย) Linfox Transport (Thailand) Limited
- Responsible to prepare weekly transport P&L
- Responsible for transport operational performance
analysis.
- Improve current transportation process and methods.
- Prepare the report as required.
- Understand financial & KPIs on site and provide
reason of variance.
- Planning, budgeting and forecasting transport costs.
- Review transport costs and able to provide analysis
to management.
วันที่ 19 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

6. Backhual Codinator ประจำวังน้อย Linfox Transport (Thailand) Limited
- จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับการขนส่งและจัดเก็บ
- ทำสรุปรายงานการขนส่งของแต่ละวัน
- ประสานงานกับพนักงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 19 เม.ย. 2559
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

7. Picker/ พนักงานจัดสินค้า - ประตูน้ำพระอินทร์ Linfox Transport (Thailand) Limited
- มีหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าประจำวัน ทั้งการรับสินค้า, การจัดเก็บสินค้า, และการจัดส่งสินค้า ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งดูแลสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย
- มีหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้า เกี่ยวกับการตรวจนับสินค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
- มีหน้าที่ปฏิบัติงานและดูแลด้านความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในคลังสินค้าอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
- ช่วยเหลืองานตรวจน
วันที่ 19 เม.ย. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

8. ช่างไฟฟ้า บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
- บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- จัดทำรายงานนำเสนอผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 18 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

9. Facility Management Manager บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
ไม่ระบุ วันที่ 18 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

10. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
รับเรื่อง, ความต้องการจากลูกค้าในการต่อเติม/ ซ่อมบำรุงอาคารสินค้า
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าหลังจากที่มีการส่งมอบงานในเรื่องของปัญหาทางเทคนิค
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขและตอบกลับลูกค้า
ติดต่อ Supplier และผู้รับเหมาในการเสนอราคางานซ่อมแซม
ประสานงานกับผู้รับเหมาในการต่อเติม/ ซ่อมบำรุงอาคารสินค้า
ติดตามความคืบหน้าการต่อเติม/ ซ่อมบำรุงอาคารสินค้าตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนส่
วันที่ 18 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ พิจารณาตามความสามารถ
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

11. วิศวกรตรวจสอบคุณภาพงาน บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
-ดูแลงานด้านการตรวจสอบงานซ่อม-สร้างเรือ
-ดูแลกระบวนการต่อเรือ ให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
-ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ออกแบบและเขียนแบบงาน
-เอกสารงานระบบ
-เช็คอุปกรณ์
-รายงานความคืบหน้า เรือที่ต่อ - ซ่อม แก่ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 23 ก.พ. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000-30,000
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

12. ช่างเทคนิคPM (แผนกซ่อมบำรุง) บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อสนับสนุนให้กระบวนการผลิตและระบบการผลิตต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และฝึกอบรมให้พนักงานรู้จักการดูแลรักษาเครื่องจักร วันที่ 15 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

13. Engineer (แผนกซ่อมบำรุง) บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและสนับสนุนกระบวนการผลิตและระบบการทำงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 15 ม.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

14. RD Executive บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ดูแลการทำวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตลาดผู้บริโภคเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยปฏิบัติงานในต่างประเทศ วันที่ 15 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

15. R & D Officer บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ดูแลการทำวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตลาดผู้บริโภคเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ วันที่ 15 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

16. ผู้ควบคุมและซ่อมเครื่องจักร (Operator) บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการควบคุมเครื่องจักร เช่น
- เครื่องเกี่ยวกับการต้ม-ผสม
- เครื่องเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อ
- เครื่องเกี่ยวกับการบรรจุ
- เครื่องเกี่ยวกับการสวมฉลากและบรรจุลงลัง
หน้าที่หลักคือรับผิดชอบให้เครื่องจักรในความรับผิดชอบผลิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ตลอดจนการรักษาความสะอาดพื้นที่ผลิตในความรับผิดชอบ และบำรุงรักษาเครื่
วันที่ 15 ม.ค. 2559
อัตรา จำนวนมาก
เงินเดือน N/A
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

17. ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ QA Manager (Ichitan Green Factory) บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ควบคุมคุณภาพของสินค้าในกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและระบบคุณภาพ วันที่ 15 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

18. หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D Supervisor - NPD) บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ดูแลการทำวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตลาดผู้บริโภคเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ วันที่ 15 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

19. Officer - Production บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รวบรวมข้อมูล ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จัดทำรายงาน สนับสนุนงานจัดเก็บเอกสาร สนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลิต การดูแลเอกสารในระบบคุณภาพ สนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าตามเป้าหมายของแผนกผลิต วันที่ 15 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

20. Risk Management Executive บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จัดการข้อมูลดัชนีชี้วัดการดำเนินงาน งานด้านบริหารความเสี่ยงของโรงงานรวมถึงการออกแบบ,ตรวจสอบ,พัฒนา,ปรับปรุงและติดตามผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และรายงานต่อผู้บริหาร วันที่ 15 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ...[18]    ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 18 หน้าความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี