หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา

ค้นหา :

181. Senior Accounting บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
-Reconcile balance sheet account
-ทำ Accounting Report
-ปิดงบ
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน -
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

182. Billing Officer *** ด่วนมาก *** บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. ออกบิลใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
2. คำนวณค่าบริการ
3. เก็บข้อมูลใน Excel
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

183. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. ตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนกับรายได้ที่เก็บจากลูกค้า
2. จัดทำต้นทุนของสาขา
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

184. เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและเงินเดือน (Payroll Officer) บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. จัดทำข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล
2. จัดทำงานด้านเอกสารค่าจ้างแลัเงินเดือนของพนักงาน
3. การติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 15000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

185. Cleaning Supervisor/Reception (ประจำ เนสเล่ อมตะซิตี้) บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. ทำหน้าที่หัวหน้าแม่บ้าน ควบคุม แนะนำ ตรวจสอบ การทำงานของแม่บ้าน มีแม่บ้านจำนวน 5 คน ทำเอกสารใบเวลา เบิกอุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาด
2. ทำหน้าที่พนักงานต้อนรับ ให้ข้อมูลผู้มาติดต่อ และรับโทรศัพท์
3. ทำหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายชุดยูนิฟอร์มพนักงาน และการส่ง-รับชุดยูนิฟอร์มซักรีด รายวัน
4. งานเอกสารธุรการต่างๆ เช่น ทำสรุปส่งซักรีด เอกสาร Internal mail รับวางบิลจาก supplier งานคีย์รับเอกสารตามระบบการวา
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 22000
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

186. Proccurement Officer บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. สามารถต่อรองราคา
2. ออกใบสั่งซื้อ
3. จัดเก็บเอกสาร
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

187. Account Officer บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย
2. การตรวจสอบทางระบบบัญชี
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิกทุกหมวดรายจ่าย ตามกฎสรรพากร และมาตรฐานการบัญชี
4. ตรวจเอกสาร พร้อมนำยื่นภาษี ภงด.3 53 และนำยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

188. Control Room (CCTV) บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ควบคุมห้อง Control Room วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 25000
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

189. Contract Officer บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. จัดทำสัญญากับลูกค้า
2. ติดตามและประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
3. เก็บข้อมูลใน Excel
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

190. AR Manager บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องการเก็บเงินเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้
2. สามารถเข้าถึงปัญหา และประสานงานต่อกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปัญหาการเก็บเงินสำเร็จ
3. สามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานเก็บเงิน และรายงานการเก็บเงินเป็นรายวันได้อย่างถูกต้อง
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

191. นักศึกษาฝึกงาน บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
-ฝึกงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR)
-ฝึกงานฝ่ายบันชี-การเงิน
-ฝึกงานด้านธุรการ
-ฝึกงานด้านช่างเทคนิค
-ฝึกงานด้านวิศวกรไฟฟ้า เครื่องกล
ฯลฯ
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

192. Chief Technician (หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง) บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1.จัดทำขั้นตอน และแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
2.ควบคุมดูแล ระบบงานบำรุงรักษาในอาคาร ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าจ้าง
3.ติดต่อประสานงาน และควบคุมดูแลแผนการบำรุงรักษาต่างๆ ในหน่วยงาน
4.ควบคุม ดูแล ฝึกอบรม ถ่ายทอดพัฒนา และให้ความรู้ เกี่ยวกับระบบงานและนโยบาย ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
6.ตรวจสอบ ควบคุมการปฎิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎความปลอดภัย
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 6
เงินเดือน 22000+
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

193. Technician (ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร) บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ดูแลอาคาร ซ่อม บำรุง อุปกรณ์ ภายในอาคาร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
- ทำงานประจำที่อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถ.สุขุมวิท
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 12
เงินเดือน 15000+
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

194. Safety Officer (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สำนักงานใหญ่ บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. ดำเนินการตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. จัดทำแผนงานโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. สำรวจตรวจความปลอดภัย เพื่อวิเคราะห์หาจุดอันตราย และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับหน่วยงานลูกค้า ในโซนภาคตะวันออก เช่น Site visit ลูกค้า ประจำเดือน, Safety talk, Safety Observation Tour, จัดทำ JSA หรือการประเมินความเสี่ยง เป็นต้น
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

195. Reception and Admin (ประจำเนสเล่ฉะเชิงเทรา) บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
- Support งานด้านธุรการ
- ติดต่อประสานงานรับเรื่อง
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 17000
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

196. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สนามบิน บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
อำนวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ( ประชาสัมพันธ์ ) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา จำนวนมาก
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

197. Account Officer บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย
2.การตรวจสอบทางระบบบัญชี
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิกทุกหมวดรายจ่าย ตามกฏสรรพากร และมาตรฐานการบัญชี
4. ตรวจเอกสาร พร้อมนำยื่นภาษี ภงด.3 53 และ นำยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

198. Billing Supervisor บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. กำกับดูแลและปรับปรุงกระบวนการออกบิล และวางบิล
2. ปิดรายได้ ณ สิ้นเดือน
3. ควบคุมการวางบิลให้ครบ 100%
4. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

199. พนักงานชั่วคราว บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. ออกใบแจ้งหนี้
2. วางบิล
3. ออกใบเสร็จรับเงิน
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

200. Collection Staff บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องการเก็บเงิน เพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้
2. สามารถเข้าถึงปัญหา และประสานงานต่อกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปัญหาการเก็บเงินสำเร็จ
3. สามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานเก็บเงิน และรายงานเก็บเงินเป็นรายวันให้ถูกต้อง
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  <<< ก่อนหน้า    [1] ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... [1428]    ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 10 จากทั้งหมดที่พบ 1428 หน้าความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี