หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา

ค้นหา :

741. เจ้าหน้าที่บัญชี-สต็อค บริษัท บีเจ ยีนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ตรวจสอบรายงานยอดขายสินค้า
ทำการวางบิลให้ลูกค้า,หักภาษี,จัดเตรียมเอกสาร
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 9 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000-20,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

742. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขาหาดใหญ่ ***ด่วน บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
-ดูแลการทำงานและควบคุมบริหารงานภายในฝ่ายเร่งรัดหนี้สินให้ได้ตามเป้า
-ดูแลยอดจัดเก็บหนี้ ให้ได้ตามเป้า
วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สงขลา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

743. Financial Analyst บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- Prepare monthly report and higher or business on actual performance (Vs.Budget and LY)
- Prepare and analysis Revenue - Cost analysis report (Cost Allocation)
- Prepare presentation for managment Meeting
- Ad-hoc assignment
วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

744. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (ประจำสาขาหาดใหญ่) บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ
- ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินแก่ลูกค้า
- ติดตามทวงถามเพื่อให้เกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป
วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
จังหวัด สงขลา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

745. Corporate Compliance บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Updating, follow up the rule, regulations, notification concerned the business issued by the Bank of Thailand, Anti-money Laundering Office, etc.
• Creating all necessary materials such as compliance checklist, plan, manual etc. Conducting physical checking of all necessary documents to ensure compliance with relevant requirements.
• Conducting AML compliance review and training.

วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

746. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม เพศชายประจำสาขา ชุมพร บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1.ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ โทรศัพท์หาลูกค้า ,ออกเก็บเงินลูกค้าที่นัดมอบหมาย , Survey ลูกค้าทีไม่สามารถติดต่อได้
2.ปฏิบัตรตามกฏและนโยบาย ISMS ต้องจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าไม่นำไปเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ
3. ตัด Pending และ INPUT ยอดที่ลูกค้าจ่ายเข้ามาทุกวัน
4. รับสายลูกค้า ตอบปัญหาต่างๆ ที่ลูกค้าสอบถาม
วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชุมพร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

747. Collection Management (Khonkaen Branch) บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Conduct and manage collection team to collect customer’s payment
• Develop Strategies and supervise a collection team in all collection activities
• Develop or revise incentive plan for Collection Team appropriately
• Review performance of Specialist personnel and follow up
• Review and resolve the cases related to collection
วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ขอนแก่น

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

748. ทนายความ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เตรียมสำนวน ยื่นฟ้อง ขึ้นสืบ ฯลฯ วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

749. เจ้าหน้าที่ธุรการ **ประจำสาขาศรีราชา** บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
-งานด้านเอกสารต่างๆของฝ่าย
-ดูแลความเรียบร้อยภายในบริษัทฯ
-งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
-ดูแลอุปกรณ์สำนักงาน
วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

750. Document Contro บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
-ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมเอกสารควบคุมให้เป็นปัจุบัน
-ระบุและตรวจสอบความถูกต้องของหน้าที่โดยใช้ตัวชี้วัด
-เพิ่มเติมขั้นตอนใหม่และปรับปรุงขั้นตอนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ
-ดูแลเอกสารให้มีความเชื่อมโยงกันในแต่ละหน้าที่และขั้นตอนการดำเนินงาน
วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

751. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (ประจำสาขา จ.ชลบุรี) บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อประสานงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 60
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

752. Internal Auditor บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1.Engagement planning: วิเคราะห์กระบวนการ/ระบบ, ระบุความเสี่ยงและการควบคุมที่เกี่ยวข้อง, รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
2.Audit execution: ปฏิบัติการตรวจสอบภาคสนาม (รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล, รวบรวมหลักฐาน, ทดสอบการควบคุม, จัดทำกระดาษทำการ)
3.Reporting: รายงานประเด็นการตรวจสอบที่พบและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร
4.Supervising: ทวนสอบกระดาษทำการของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภ
วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

753. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม FCR สาขาชลบุรี บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ออกไปติดต่อลูกค้าตามสถานที่ต่างๆเพื่อนัดชำระหนี้ และเก็บหนี้ที่นัดชำระ
วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย 14,000 ขึ้นไป
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

754. ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย (Legal Manager) บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Managing structural change within a team and keeping up with flow business
• Devising and implementing strategies and solutions to optimize team workflow
• Coaching team members to operate within a controlled environment
• Overlooking distribution and allocation of cases amongst the team
• Supervising junior lawyers’ and admin’s workflow
• Conducting one to
วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

755. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม เพศชาย (ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี(สมุย),กระบี่,ระนอง(ด่วน)) บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1.ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ โทรศัพท์หาลูกค้า ,ออกเก็บเงินลูกค้าที่นัดมอบหมาย , Survey ลูกค้าทีไม่สามารถติดต่อได้
2.ปฏิบัตรตามกฏและนโยบาย ISMS ต้องจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าไม่นำไปเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ
3. ตัด Pending และ INPUT ยอดที่ลูกค้าจ่ายเข้ามาทุกวัน
4. รับสายลูกค้า ตอบปัญหาต่างๆ ที่ลูกค้าสอบถาม
วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ระนอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

756. Sales and Marketing Manager บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Manage the plan of marketing
• Make new market opportunities
• Learning and research products and services
• Understand the products and services. To be viable
• Improve internal system. And to support the participation of new customers
วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

757. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกฎหมาย บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- จัดเตรียมเอกสาร
- คีย์ข้อมูลต่างๆ
- ทำรายงานสรุป
วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 10
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

758. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
-ภาษี ณ ที่จ่าย
-เงินสดย่อย
-ค่าใช้จ่ายต่างๆ
-ควบคุมดูแลงานเอกสารต่างๆในแผนก
วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

759. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (ประจำสาขาพังงา,นครศรีธรรมราช,ชุมพร) บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1.ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ โทรศัพท์หาลูกค้า ,ออกเก็บเงินลูกค้าที่นัดมอบหมาย , Survey ลูกค้าทีไม่สามารถติดต่อได้
2.ปฏิบัตรตามกฏและนโยบาย ISMS ต้องจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าไม่นำไปเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ
3. ตัด Pending และ INPUT ยอดที่ลูกค้าจ่ายเข้ามาทุกวัน
4. รับสายลูกค้า ตอบปัญหาต่างๆ ที่ลูกค้าสอบถาม
วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด พังงา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

760. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ประจำสาขาขอนแก่น) บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าแจ้งข้อมูลค้างชำระและนัดชำระทางโทรศัพท์
-จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า
-งานประจำสำนักงาน
วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 80
เงินเดือน N/A
จังหวัด ขอนแก่น

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  <<< ก่อนหน้า    [1] ... [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] ... [1428]    ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 38 จากทั้งหมดที่พบ 1428 หน้าความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี