หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา

ค้นหา :

Safety
หางานSafety
สมัครงานSafety
งานSafety

1. Production Manager บริษัท สยาม ไฮโดรโปนิกส์ โปรดิ้วซ์ จำกัด
ควบคุมดูแลการผลิตแปรรูปผักไฮโดรโปนิก ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งทางด้านต้นทุนการผลิต กำลังคน การใช้พลังงาน การใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายของบริษัท วันที่ 5 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน เจรจาต่อรอง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

2. Production Supervisor บริษัท สยาม ไฮโดรโปนิกส์ โปรดิ้วซ์ จำกัด
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ การแปรรูปผักและผลไม้ วันที่ 5 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน เจรจาต่อรอง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

3. Safety Officer (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สำนักงานใหญ่ บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. ดำเนินการตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. จัดทำแผนงานโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. สำรวจตรวจความปลอดภัย เพื่อวิเคราะห์หาจุดอันตราย และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับหน่วยงานลูกค้า ในโซนภาคตะวันออก เช่น Site visit ลูกค้า ประจำเดือน, Safety talk, Safety Observation Tour, จัดทำ JSA หรือการประเมินความเสี่ยง เป็นต้น
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

4. ผู้จัดการความปลอดภัย (Safety Manager) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
-ดูแลความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง
-ดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
-แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในงาน
-แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
-รายงานความปลอดภัย นำเสนอปัญหาด้านความปลอดภัยได้
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิล์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยที่เกิดขึ้นต่างๆในการทำงาน พร้อมทั้งประเมินความปลอดภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วปรับปรุงทำงานแก้ไขการทำงาน วันที่ 27 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

6. HR & Safety Supervisor บริษัท ครอสแลนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
1. ดูแลระบบความปลอดภัยในการเดินรถขนส่งสินค้า
2. ดูแลเรื่องของการติดต่อบริษัทฯประกันภัย
3. วางมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์
4. สามารถสอนและแนะนำการป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์
5. ดูแลงานในส่วนของบุคคล เช่น งาน Admin
วันที่ 27 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

7. Senior Quality Assurance (Sr. Q.A.) บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด
- Develop and manage in house QA program that complies with industry best practice, including HACCP and GMP
- Effective monitor and ensure compliance of critical control points in production and ongoing quality assurance of all finished goods
- Establish product standard specification, protocols and procedures with all suppliers for quality control and new product development
- Develop and ex
วันที่ 14 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

8. เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (Safety Officer) ประจำสาขาหาดใหญ่ ด่วน!!!!!!!!! บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1. ดูแลงานด้านความปลอดภัยภายในหน่วยงาน
2. จัดทำเอกสารรายงานความปลอดภัยภายในหน่าย
3. จัดอบรมความปลอยภัยในองค์กร
4. ดูแลระบบคุณภาพ ISO 14001 และ ISO 27001
วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สงขลา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

9. เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (Safety Officer) ประจำศูนย์ จ.เชียงใหม่ ด่วน!!!!!! บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย , การอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานบริษัท และควบคุมระบบคุณภาพ ISO 14001, 27001 วันที่ 1 มิ.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
จังหวัด เชียงใหม่

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

10. Safety Supervisor Nidec Copal (Thailand) Co., Ltd. บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด
- Controlling and implementing on Occupational , Health and Safety and Environment system to comply with the regulatory requirements.
- Supporting ISO 14001 and TIS/OHASA 18001 and EICC code of conduct.
วันที่ 17 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

11. Engineer (Machine) Nidec Copal (Thailand) Co., Ltd. บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด
Machine preventive maintennance plan and follow up
Can forecast and prepare.
วันที่ 17 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

12. EHS Professional/Environmental,Health,Safety/จป.วิชาชีพ Lactasoy Co., Ltd.
ไม่ระบุ วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

13. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(Safety Officer) บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
-ดูแลเรื่องความปลอดภัย ความเสี่ยงในสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด และงานอื่นๆทีเกี่ยวข้อง วันที่ 26 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

14. Safety Manager บริษัท ทีเอ็มดีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด
1.Conducts daily walk through of the site ensuring work is being accomplished safety and occupational health is not compromised
2.Ensuring equipment and procedures comply with safely regulation
3.Makes recommendations on safety improvement
4.Complete workplace safety audits and ensure remedial action where necessary
5.Develop site-specific safely program
วันที่ 21 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

15. Environmental, Health, and Safety Supervisor บริษัท ไบโอแลป จำกัด
•Responsible for implementing EHS Program according to corporate and local requirement.
•Organize EHS training program to comply with legal requirement and company’s objective.
•Conduct EHS inspection, monitor to ensure safety rules, regulations, and control measures are complied.
•Manage Emergency response plan including emergency response equipment testing and inspection.
•Identify EHS risk
วันที่ 21 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

16. R&D Pharmacist บริษัท ไบโอแลป จำกัด
Responsibility
1. Knowledge in Pharmaceutical science or in pharmaceutics, accessioning and processing pharmaceutical active ingredients and other chemicals; performing formulary and formula documenting analyses, ability to make decision on result on raw materials received or for new source testing; interpreting result and maintaining manual and automated records of all analyses performed.
2. Pr
วันที่ 21 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

17. เจ้าหน้าที่อาคาร (Safety) บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21)
- ดูแลเรื่องต่างๆ ด้านความปลอดภัยและกฎหมายต่างๆ
- ติดต่อประสานงานทางราชการ
- เสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
- ดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในศูนย์การค้า/ตรวจสอบความปลอดภัย
- จัดทำแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย ประจำปี และดำเนินการตามแผนงาน
- อบรมพนักงาน/ผู้รับเหมา ด้านความปลอดภัย
- จัดทีมผจญเพลิงประจำกะ เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
- สอบสวน/วิเคราะห์อุบัติเหตุที
วันที่ 18 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน NA
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

18. Branch Manager (จันทบุรี) บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
•Oversee the new and renew sales operation both agent and direct sales in the assigned area to meet the target.
•Direct all operational aspects including distribution operations, customer service, human resources, administration and sales
•Assess local market conditions and identify current and prospective sales opportunities
•Develop forecasts, financial objectives and business plans
•Meet go
วันที่ 18 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน negotiable
จังหวัด จันทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

19. Branch Manager (เพชรเกษม 69) บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
•Oversee the new and renew sales operation both agent and direct sales in the assigned area to meet the target.
•Direct all operational aspects including distribution operations, customer service, human resources, administration and sales
•Assess local market conditions and identify current and prospective sales opportunities
•Develop forecasts, financial objectives and business plans
•Meet go
วันที่ 18 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน negotiable
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  

20. ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Department Manager ) บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
• Directs day-to-day operation activities
• Primary liaison with the customer on matters pertaining to daily operations including the scheduling of production levels
• Ensures the facility is operated in a safe and environmentally responsible manner in compliance with the core values of company.
• Prepares periodic status reports that describe operating performance, issues and forecasts of futu
วันที่ 12 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 100,000 ขึ้นไป
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  [1]  [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]     ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 11 หน้าความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี