หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 28,544 งาน

181. Senior Accounting บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
-Reconcile balance sheet account
-ทำ Accounting Report
-ปิดงบ
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน -
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
182. Billing Officer *** ด่วนมาก *** บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. ออกบิลใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
2. คำนวณค่าบริการ
3. เก็บข้อมูลใน Excel
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับม
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
183. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. ตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนกับรายได้ที่เก็บจากลูกค้า
2. จัดทำต้นทุนของสาขา
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
184. เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและเงินเดือน (Payroll Officer) บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. จัดทำข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล
2. จัดทำงานด้านเอกสารค่าจ้างแลัเงินเดือนของพนักงาน
3. การติดต่อประสาน
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 15000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
185. Cleaning Supervisor/Reception (ประจำ เนสเล่ อมตะซิตี้) บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. ทำหน้าที่หัวหน้าแม่บ้าน ควบคุม แนะนำ ตรวจสอบ การทำงานของแม่บ้าน มีแม่บ้านจำนวน 5 คน ทำเอกสารใบเวล วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 22000
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
186. Proccurement Officer บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. สามารถต่อรองราคา
2. ออกใบสั่งซื้อ
3. จัดเก็บเอกสาร
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
187. Account Officer บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย
2. การตรวจสอบทางระบบบัญชี
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบ
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
189. Contract Officer บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. จัดทำสัญญากับลูกค้า
2. ติดตามและประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
3. เก็บข้อมูลใน Excel
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
190. AR Manager บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องการเก็บเงินเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้
2. สามารถเข้าถ
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
191. นักศึกษาฝึกงาน บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
-ฝึกงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR)
-ฝึกงานฝ่ายบันชี-การเงิน
-ฝึกงานด้านธุรการ
-ฝึกงานด้านช่างเทคนิค
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
192. Chief Technician (หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง) บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1.จัดทำขั้นตอน และแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
2.ควบคุมดูแล ระบบงานบำรุงรักษาในอาคาร ให้สอดคล้องกับ
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 6
เงินเดือน 22000+
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
193. Technician (ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร) บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ดูแลอาคาร ซ่อม บำรุง อุปกรณ์ ภายในอาคาร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
- ทำงานประจำที่อาคารเพลินจิตเซ็นเ
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 12
เงินเดือน 15000+
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
194. Safety Officer (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สำนักงานใหญ่ บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. ดำเนินการตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. จัดทำแผนงานโครงการด้าน
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
195. Reception and Admin (ประจำเนสเล่ฉะเชิงเทรา) บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
- Support งานด้านธุรการ
- ติดต่อประสานงานรับเรื่อง
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 17000
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
196. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สนามบิน บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
อำนวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ( ประชาสัมพันธ์ ) ณ ท่าอากาศยา วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา จำนวนมาก
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
197. Account Officer บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย
2.การตรวจสอบทางระบบบัญชี
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิ
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
198. Billing Supervisor บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. กำกับดูแลและปรับปรุงกระบวนการออกบิล และวางบิล
2. ปิดรายได้ ณ สิ้นเดือน
3. ควบคุมการวางบิลให้ครบ
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
199. พนักงานชั่วคราว บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. ออกใบแจ้งหนี้
2. วางบิล
3. ออกใบเสร็จรับเงิน
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
200. Collection Staff บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องการเก็บเงิน เพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้
2. สามารถเข้า
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


<<< ก่อนหน้า    [1] ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... [1428]     ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 10 จากทั้งหมดที่พบ 1428 หน้า
ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี