หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 28,544 งาน

243. ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด
ประสานงานติดต่อลูกค้าภายนอก และทางโทรศัพท์ วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
244. creative บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด
รับสมัครนักคิดสร้างสรรค์ที่มีประสบการณ์ วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 18,000ขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
245. ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด
เคยผ่านงานขายเครื่องสำอางส่งออกต่างประเทศ
มีประสบการณ์ตรง.
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 35,000ขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
248. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (อิสระ) เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
นำเสนอสินค้า ให้กับร้านค้าต่างๆ
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
249. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย(อิสระ) เขตภาคใต้ บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด
นำเสนอสินค้าให้กับร้านค้าต่างๆ วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา หลาย อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
250. วิทยากรฝึกอบรมงานซ่อมบำรุง (ประจำสำนักงานใหญ่) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
-วางแผนกำหนดดูแลการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงและช่างบำรุงรักษา
-เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับช่างซ่อมบำรุงและ
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
251. ผู้จัดการความปลอดภัย (Safety Manager) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
-ดูแลความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง
-ดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
-แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในงาน
-แก้
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
252. เลขานุการงานวิศวกรรม (Secretary Civil Engineer) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ติดต่อประสานงาน ดูแลงานเอกสารด้านวิศวกรรม วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
253. วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer) ประจำโรงหล่อ จ.สระบุรี บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- จัดทำแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
- จัดทำแผนการใช้วัสดุ เครื่องจักร และกำลังคน
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 10
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด สระบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
254. พนักงานเขียนแบบเครื่องกล / โครงสร้างเหล็ก (ประจำโรงหล่อ สระบุรี) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- จัดทำแบบ Shop Drawing , Clear แบบ Shop Drawing ในการก่อสร้าง
- จัดทำแบบ As Built Drawing ตามการก่
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
255. สถาปนิก บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
สามารถเขียน Shop drawing งานสถาปัตย์ ออกแบบและทำงาน Graphic วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
257. ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างงานติดตั้ง (CM Erection) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริหารวางแผนงาน ให้สามารถเดินตามโปรแกรมของโครงการ
- บริหารการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และคว
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
258. ล่ามภาษาจีน (ประจำโครงการก่อสร้าง) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- สื่อสารกับช่างเทคนิคจากประเทศจีน
- ริบผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
259. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Manager) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบด้านการบริหารค่าแรง
- ตรวจสอบจำนวนคนงานรายวันและรายเดือน
- สร้างระบบ Incentiv
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
260. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Assistant Accounting Manager) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ทำ Reconcile ระหว่างเม็ดเงินกับต้นทุน บัญชีต้นทุน
ทำตามหลักการ Profit Center Cost Center และ Budget
วันที่ 30 มิ.ย. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


<<< ก่อนหน้า    [1] ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [1428]     ต่อไป >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 13 จากทั้งหมดที่พบ 1428 หน้า
ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี