บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
กลุ่มมิตรผล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และธุรกิจต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนาน ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของกลุ่มผู้บริหาร ทำให้กลุ่มมิตรผลในวันนี้ เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการจัดการ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 50 ปี พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ กลุ่มน้ำตาลมิตรผลได้ขยายฐานการผลิตเข้าไปสู่ประเทศจีน โดยในปี พ.ศ. 2536 ได้เข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาลในมณฑลกวางสีในนาม บริษัท กวางสี หนานหนิง อีสต์ เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป และในปี 2549 กลุ่มมิตรผล ได้ขยายฐานการผลิตสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยได้รับสัมปทานพื้นที่ปลูกอ้อยและก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลจากรัฐบาลของสปป.ลาว ด้วยดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด โดยใช้เทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในโรงงานผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลก
เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ : ปาร์ติเกิลบอร์ด
รายละเอียดงาน
• ดำเนินการดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิม และกระตุ้นให้เกิดการซื้อที่เพิ่มมากขึ้น
• ดำเนินการหาลูกค้าใหม่ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัท
• ร่วมรับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดการขาย ดำเนินการตามกลยุทธ์ รวมทั้งประเมินผลกลยุทธ์ที่ทำ เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อไป
• ศึกษาข้อมูลตลาดในประเทศเกี่ยวกับไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด เพื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลของคู่แข่งกับบริษัทรวมทั้งศึกษาข้อมูลตลาด เฟอร์นิเจอร์ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็นตลาดเป้าหมายของบริษัท
• ประสานงาน ระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
• ศึกษาหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ
อัตรา
1 อัตรา
เงินเดือน
ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพมหานคร
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด , หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
3. มีทักษะทางด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม ถ้ามีความรู้ความเข้าใจทางด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. บุคคลิกดี มีความมั่นใจในตนเอง รักงานขาย และมีทักษะการนำเสนอ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
6. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
7. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
8. ผู้ที่สนใจ ส่ง Resume มาที่ chayanusr@mitrphol.com สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ชญานัสถ์ โทร. 0-2656-8488 ต่อ 173
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
วิธีการสมัคร
1. สนใจติดต่อ อาคาร เพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย Bangkok 10110
Tel : 0-2656-8488 #173,344,365 Fax : 0-2656-8494
2.สมัครผ่านทาง Email : recruitment@mitrphol.com
3.สมัครตามรายระเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่ง ตามที่กำหนด เท่านั้น!
โทรศัพท์
0-2656-8488 ต่อ 173, 344, 367
แฟกส์
0-2656-8494
เว็บไซต์
www.mitrphol.com
ที่อยู่
อาคาร เพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร  10110
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้
www.PlazaJob.com (10 ม.ค. 2554)