บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด ดำเนินงาน
1. งานก่อสร้างอาคารสูง เช่น โรงแรม คอนโดมิเนียมต่างๆ อาทิ คอนโดมิเนียมเครือแสนสิริ และเครือเมเจอร์ดิเวลลอปเม้นท์
2.เทคนิคงานคอนกรีตอัดแรงด้วยระบบอัดแรงภายหลัง (Post Tension) สำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท
3.งานระบบแบบหล่อคอนกรีตชนิดเลื่อนตัวเองด้วยระบบอุปกรณ์แม่แรงไฮโดรลิค(Slipform)
4.งานให้บริการทางด้านงานก่อสร้างและผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง(Construction Services and Products)
5.งานวิศวกรรมที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา(Engineering Design and Consultants)
พนักงานทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดงาน
ไม่ระบุ
อัตรา
ไม่ระบุ อัตรา
เงินเดือน
ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล/บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 3 ปี
4. มีประสบการณ์การด้านงาน Payroll การจ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทนและสวัสดิการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS. Word, Excel, Power Point
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
สวัสดิการ
ปรับเงินเดือนทุกปี, โบนัส, ประกันสังคม, เบี้ยเลี้ยงพนักงานไปต่างจังหวัด,พักผ่านประจำปี, อื่นๆ
วิธีการสมัคร
1.ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8/11 ซ.วิภาวดี 44 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2562-0765-8 แฟกซ์ 0-2562-0769
2.สมัครด้วยตนเองพร้อมภาพถ่าย ประวัติการศึกษาและการทำงาน สำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร
โทรศัพท์
02-562-0765-8
แฟกส์
02-562-0769
เว็บไซต์
http://www.pbl-thailand.com
ที่อยู่
เลขที่ 8/11ซ.อมรนิเวศน์ 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร  10900
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้
www.PlazaJob.com (12 ม.ค. 2554)