กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้เป็นเจ้าของศูนย์การค้าชั้นนำของเมืองไทย ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่, ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค รวมถึงร้าน Loft, อาคารสยามทาวเวอร์,และอาคารจอดรถสยาม ซึ่งดำเนินธุรกิจมานานกว่า 50 ปี กำลังสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูง พร้อมที่จะร่วมเติบโตและก้าวไปข้างหน้าเคียงคู่กับบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
รายละเอียดงาน
รับจำนวน 3 อัตรา
1. บัญชีงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
2. ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ จำนวน 1 อัตรา
3. ดูแลงานบัญชีเจ้าหนี้ จำนวน 1 อัตรา
อัตรา
3 อัตรา
เงินเดือน
ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย - หญิง อายุ 28-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง อ่าน/เขียน คล่อง
5. ใช้คอมพิวเตอร์ MS Offiice ได้ใช้งานระบบ SAP ได้
6. ผู้สนใจสมัครงานในตำแหน่งนี้ ส่ง Resume โดยตรงมาได้ที่ aroon.p@siampiwat.com โทร. 092-2493092
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
สวัสดิการ
- โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
- ประกันสังคม
- ค่ารักษาพยาบาล ที่นอกเหนือจากประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี กับโรงพยาบาลชั้นนำ
- โครงการสวัสดิการสะสมทรัพย์เพื่อเกษียณอายุ แบบสมัครใจ กับ AIA
- โครงการประกันอุบัติเหตุ
- ชุดฟอร์มพนักงาน 3 ชุด / ปี
- เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง ,คูปองอาคาร สำหรับวันทำงานพิเศษ
- โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
- เงินกู้ยืมต่าง ๆ
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน และครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
- วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี
- บ้านพักสวัสดิการ
- ที่จอดรถฟรี สำหรับพนักงาน
- บัตรส่วนลดในการซื้อสินค้า สำหรับพนักงาน 20 %
- รางวัลอายุยาวนาน และรางวัลเบี้ยขยัน
วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเองได้ที่... ฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 6 ขึ้นลิฟท์ฝั่งนอร์ท เฉพาะตัวที่ 1 และ10 ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00น. - 16.00 น.
- ส่ง Resume พร้อมแนบไฟล์ผลงานได้ที่ E-mail

*** หมายเหตุ : ไม่รับพิจารณาใบสมัครงานทาง Fax ***

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา
5. สำเนาเอกสารการผ่านเกณฑ์ทหาร สด.8 / สด.43
6. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
โทรศัพท์
02-658-1000, 02-687-5000 ต่อ 5110 - 5114
แฟกส์
02-687-5000 , 02-658-1000 ต่อ 5132
เว็บไซต์
www.siampiwat.com , www.siamparagon.co.th
ที่อยู่
เลขที่ 991 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้
www.PlazaJob.com (22 เม.ย. 2557)