โรงพยาบาลเวชธานี
โรงพยาบาลเวชธานี มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ เพื่อเสนอบริการทางการแพทย์ที่ดีเยี่ยมครบวงจรภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา มีพยาบาล และพนักงานที่มีความชำนาญ และได้รับการฝึกฝน พัฒนาทักษะด้านการพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมที่จะให้บริการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัยที่สุดของ SIEMENS, KODAK และอื่น ๆรวมถึง การให้บริการข้อมูลความรู้ด้านการแพทย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรค การส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีการดูแล และฟื้นฟูสุขภาพอย่างถูกวิธี ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อกระจายความรู้และความเจริญให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ
Graphic Designer
รายละเอียดงาน
รายละเอียดของงาน
- ออกแบบจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว ป้ายไวนิล
- ถ่ายภาพ อัดวิดีโอ และตัดต่อวิดีโอ
อัตรา
1 อัตรา
เงินเดือน
ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย - หญิง อายุ ระหว่าง 22 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาออกแบบ นิเทศศิลป ศิลปกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถออกแบบจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว ป้ายไวนิล
5. สามารถถ่ายภาพและตัดต่อ VDO ได้
6. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ
7. สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
8. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator และ InDesign ได้ดี
9. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
10. ติดต่อ : คุณศกุนตลา ถมยา โทร : 0-2734-0390 ต่อ 2900
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วิธีการสมัคร
สนใจตำแหน่งงานกรุณาสมัครงานผ่านระบบสมัครงาน Online หรือติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น.
หรือแนบประวัติส่งมาที่ Email : recruit@vejthani.com
โทรศัพท์
02-734-0390 ต่อ 2901, 2907
เว็บไซต์
http://www.vejthani.com
ที่อยู่
โรงพยาบาลเวชธานี 1 ถนนลาดพร้าว 111 คลองจั่น บางกะปิกรุงเทพมหานคร  10240
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้
www.PlazaJob.com (22 พ.ค. 2557)