สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปัจจุบันส.ส.ท. มีกิจกรรมให้บริการต่างๆ ดังนี้
1. การศึกษาและฝึกอบรม
2. บริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
3. วินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ
4. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.
5. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม
6. พัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีเว็บ
7. การตลาด
มีสำนักงาน 2 แห่ง คือ
สำนักงานสุขุมวิท 29 และสำนักงานพัฒนาการ 18
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
รายละเอียดงาน
ปฎิบัติงาน จัดหา/เตรียม เครื่องมือ /อุปกรณ์ทดลอง ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของฝ่ายฯ ดูแลคอมพิวเตอร์สำหรับอบรมสัมมนา ให้พร้อมใช้งาน
อัตรา
1 อัตรา
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง/ชาย วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอกนิกส์,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุตสาหกรรม เช่น MULTIMETER OSCILLOSCOPE
3. มีความสามารถในการใช้งานและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้ มีความสามารถในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ AMP MICROPPHONER กล้องวีดีโอ กล้องถ่ายรูป
4. มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ สุจริต
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิคได้ เช่น Adobe Photoshop Adobe Aftects เป็นต้น
6. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. โบนัส
3. ค่ารักษาพยาบาล
4. ประกันภัยกลุ่ม
5. เงินช่วยเหลือต่างๆเช่น เงินสมรส, เงินคลอดบุตร,เงินอุปสมบท
6. เบี้ยขยัน
วิธีการสมัคร
สมัครทางเว็ปไซต์สมาคม
สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครทางจดหมาย
สมัครทางE-mail
โทรศัพท์
ำนักงานสุขุมวิท 29 : 02-258-0320 ต่อ 1116 และสำนักงานพัฒนาการซอย 18: 02-717-3000 ต่อ 255
แฟกส์
02-719-9471
เว็บไซต์
http://www.tpa.or.th
ที่อยู่
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 5-7 ซอยสุขุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้
www.PlazaJob.com (25 มิ.ย. 2557)