บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทคนไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารมาโดยตลอดกว่า 50 ปี และปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารข้อมูลครบวงจร มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัทสามารถ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานตามประกาศที่ส่งมาด้วย
Senior Draftsman / Draftsman
รายละเอียดงาน
- ถอดแบบเพื่อประมาณราคาได้
- จัดการแบบ Shop Drawing ให้ทันต่อการใช้งานได้
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
- เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Auto CAD
อัตรา
5 อัตรา
เงินเดือน
20,000-30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด
นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างก่อสร้างขึน้ ไป
2. มีประสบการณ์เขียนแบบโครงสร้างอาคารและแบบสถาปัตยกรรมอย่างน้อย 10 ปีขึน้ ไป
3. สามารถถอดแบบเพื่อประมาณราคาได้
4. สามารถจัดการแบบ Shop Drawing ให้ทันต่อการใช้งานได้
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
6. มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Auto CAD
7. สามารถไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
ติดต่อ
คุณพุฒิธร, คุณสัณห์สุชา
สวัสดิการ
1.โบนัสประจำปี
2.รถรับส่งพนักงาน
3.งานเลี้ยง ปีใหม่
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.ประกันชีวิต, อุบัติเหตุและทุพพลภาพ (AIA)
6.ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน-นอก)
7.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
8.เงินกู้ สำหรับพนักงาน
9.เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงาน ถึงแก่กรรม
10.เงินช่วยเหลือ กรณีบุคคลในครอบครับพนักงาน ถึงแก่กรรม
11.ตรวจสุขภาพประจำปี
12.ทุนการศึกษา สำหรับพนักงาน
13.ซื้่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในราคาพิเศษ
14.สวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย
วิธีการสมัคร
ส่ง Resume มาได้ที่ E-mail
walk-in สมัครได้ที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นลอย ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
สมัครผ่านเว็บไซร์
โทรศัพท์
02-502-6588,02-502-6774
แฟกส์
02-502-6092
เว็บไซต์
www.samartcorp.com , www.facebook.com/SAMARTcareer
ที่อยู่
อาคารซอฟร์แวร์ปาร์ค ชั้นลอย ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี  11120
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้
www.PlazaJob.com (10 ก.ย. 2557)