บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทคนไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารมาโดยตลอดกว่า 50 ปี และปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารข้อมูลครบวงจร มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัทสามารถ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานตามประกาศที่ส่งมาด้วย
Senior Internal Audit (ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส)
รายละเอียดงาน
ตรวจสอบภายใน และจัดทำมาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
อัตรา
5 อัตรา
เงินเดือน
20,000-30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด
นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี
2. จบ ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรือจัดทำมาตรฐาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 3 ปี จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
4. มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน และมีความอดทนสูง
ติดต่อ
คุณพุฒิธร, คุณสัณห์สุชา
สวัสดิการ
1.โบนัสประจำปี
2.รถรับส่งพนักงาน
3.งานเลี้ยง ปีใหม่
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.ประกันชีวิต, อุบัติเหตุและทุพพลภาพ (AIA)
6.ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน-นอก)
7.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
8.เงินกู้ สำหรับพนักงาน
9.เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงาน ถึงแก่กรรม
10.เงินช่วยเหลือ กรณีบุคคลในครอบครับพนักงาน ถึงแก่กรรม
11.ตรวจสุขภาพประจำปี
12.ทุนการศึกษา สำหรับพนักงาน
13.ซื้่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในราคาพิเศษ
14.สวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย
วิธีการสมัคร
ส่ง Resume มาได้ที่ E-mail
walk-in สมัครได้ที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นลอย ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
สมัครผ่านเว็บไซร์
โทรศัพท์
02-502-6588,02-502-6774
แฟกส์
02-502-6092
เว็บไซต์
www.samartcorp.com , www.facebook.com/SAMARTcareer
ที่อยู่
อาคารซอฟร์แวร์ปาร์ค ชั้นลอย ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี  11120
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้
www.PlazaJob.com (10 ก.ย. 2557)