บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

เป็นบริษัทในเครือ บมจ.กรุงเทพโสภณ ซึ่งได้ดำเนินงานด้านการรับฝากและจัดเก็บเอกสารรวมทั้งสื่อคอมพิวเตอร์ (Media) โดยได้รับการรับรองตามมาตราฐาน ISO 9001 : 2000
เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส
รายละเอียดงาน
- มีประสบการณ์ด้านงาน HRM และ HRD ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- จัดทำรายงานประจำเดือน
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
อัตรา
1 อัตรา
เงินเดือน
วุฒิการศึกษา+ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิปริญญาตรีการบริหารทรัพยากรบุคคล จิตวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องขึ้นไป
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้(คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป จะได้รับพิจารณาพิเศษ)
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานด้านบริการ มีความละเอียดรอบคอบ ชอบงานคำนวณ
4. บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
5. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
ติดต่อ
คุณวไลรัตน์ (เจ้าหน้าที่บุคคล)
สวัสดิการ
-กองทนุสำรองเลี้ยงชีพ
-ประกันชีวิต-ประกันสุขภาพพนักงาน
-สวัสดิการช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวพนักงาน
-ชุดยูนิฟอร์ม
-พักร้อนประจำปี
-อบรม,สัมมนา,สังสรรค์
วิธีการสมัคร
ส่งประวัติมาที่
- Email
- หรือ จดหมายสมัครงานมาที่บริษัท
โทรศัพท์
02-871-3191-5 ต่อ 226
แฟกส์
02-427-0964
เว็บไซต์
www.kdc.co.th
ที่อยู่
185 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร  10140
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้
www.PlazaJob.com (30 ก.ย. 2557)