บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย ภายใต้กลุ่ม เคเอสแอล เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทมีโรงงานน้ำตาลที่อยู่ใต้กลุ่มธุรกิจกว่า 9 โรงงาน
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
รายละเอียดงาน
-จัดทําสัญญาจ้างต่างๆ
-ติดต่อหน่วยงานต่างๆ และด๊าเนินการจัดซื้อสินค้าให้ตรงตามความต้องการ
-กําหนดและวางแผนการจัดซื้อสินค้าให้ตรงต่อเวลาที่ผู้ขอซื้อกําหนด
-จัดหา คัดสรร ผู้รับเหมาที่มีคุณภาพและชํานาญงาน
-ติดตามงานจัดจ้างและสรุปรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้จัดทําสัญญาไป
อัตรา
1 อัตรา
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา มีสวัสดิการดี
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป โลจิสติกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ-จัดจ้าง 3-5 ปี ขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
5. สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้ดี
6. สามารถเรียนรู้ได้เร็ว
7. สามารถปฏิบัติงานประจําที่ประเทศกัมพูชาได้
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายได้ที่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- สมัครทางอีเมลล์
โทรศัพท์
02-642-6230-9
แฟกส์
02-642-6097
เว็บไซต์
www.kslsugar.com
ที่อยู่
503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้
www.PlazaJob.com (27 ต.ค. 2557)