บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย ภายใต้กลุ่ม เคเอสแอล เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทมีโรงงานน้ำตาลที่อยู่ใต้กลุ่มธุรกิจกว่า 9 โรงงาน
เจ้าหน้าที่อาคารสํานักงาน
รายละเอียดงาน
-จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน สํานักงานและโรงงาน
-ติดต่อประสานงานกับนิติกรของโรงงาน
-จัดทําหนังสือ/ เอกสารติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
-ดูแล/ ปรับปรุงพื้นที่สํานักงานและพื้นที่ให้เช่าในอาคาร
อัตรา
1 อัตรา
เงินเดือน
ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี **รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น **
2. ปริญญาตรี คณะบริหารการจัดการ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เช่น Word, Power Point and Excel
4. สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้ดี
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้
6. มีความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบ
7. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายได้ที่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- สมัครทางอีเมลล์
โทรศัพท์
02-642-6230-9
แฟกส์
02-642-6097
เว็บไซต์
www.kslsugar.com
ที่อยู่
503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้
www.PlazaJob.com (27 ต.ค. 2557)