บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย ภายใต้กลุ่ม เคเอสแอล เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทมีโรงงานน้ำตาลที่อยู่ใต้กลุ่มธุรกิจกว่า 9 โรงงาน
เจ้าหน้าที่สรรหา
รายละเอียดงาน
-ติดต่อ ประสานงานในการประกาศรับผู้สมัครกับสื่อต่างๆ
-เก็บรวบรวม คัดเลือกใบสมัคร
-ดําเนินการสัมภาษณ์และประสานงานสัมภาษณ์ให้กับหน่วยงานต่างๆในบริษัท
-ประเมินผลและติดตามผล
อัตรา
1 อัตรา
เงินเดือน
ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 25-30 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล/ ทรัพยากรมนุษย์ มนุษศาสตร์ สังคมศาสตร์
3. มีทักษะในการสัมภาษณ์และมีความรู้เรื่องกฏหมายเเรงงาน
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
6. สามารทํางานภายใต้ความกดดันได้ดี
7. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ (เป็นครั้งคราว)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายได้ที่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- สมัครทางอีเมลล์
โทรศัพท์
02-642-6230-9
แฟกส์
02-642-6097
เว็บไซต์
www.kslsugar.com
ที่อยู่
503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้
www.PlazaJob.com (27 ต.ค. 2557)