บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง ผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดาและน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้า เบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ”
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/อาวุโส - สารสนเทศ
รายละเอียดงาน
-ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
-ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมให้สอดคล้องตามแนวทางการตรวจสอบที่ได้รับการเห็นชอบ และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
-จัดทำกระดาษทำการ (Working Papers) เพื่อบันทึกขั้นตอนและผลการตรวจสอบ
-รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมของระบบงานที่ตรวจสอบ
-จัดทำร่างรายงานการตรวจสอบ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ พร้อมข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าทีมตรวจสอบ
อัตรา
1 อัตรา
เงินเดือน
N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการบัญชี
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายใน ด้านระบบสารสนเทศอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
3. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานและพักต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้
5. ติดต่อ : คุณประภัสสรา โทร : 02-785-5555 ต่อ 5057 ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ - อาคารแสงโสม
ติดต่อ
สำนักทรัพยากรบุคคล
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน, โบนัส ฯลฯ
วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
โทรศัพท์
02-785-7220, 7221, 7223, 7224
เว็บไซต์
www.thaibev.com/career
ที่อยู่
333 อาคาร เล้าเป้งง้วน1(LPN1) ชั้น 30 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร  10900
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้
www.PlazaJob.com (3 พ.ย. 2557)