บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิชจำกัด เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือแบบเรียนโดยได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการให้ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ทุกสังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวิจัยสื่อ ( รับด่วน )
รายละเอียดงาน
งานที่ัรับผิดชอบ
ศึกษา, วางแผน ทำการวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ E-Book และ E-Learning เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในหลักสูตรยิ่งขึ้น
อัตรา
2 อัตรา
เงินเดือน
ตามโครงสร้าง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรี อายุ 23 -30 ปี
2. คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา/สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา/สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา/หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือเรียน
4. มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบบทเรียน
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีประสบการณ์ด้านการจัดทำสื่อการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
7. **หากมีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ**
ติดต่อ
แผนกบุคคล
สวัสดิการ
ตามกฎหมาย
วิธีการสมัคร
ส่ง resume สมัครผ่านทางอีเมลล์ recruit@wpp.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.02-222-4772
Fax: 02-222-7408
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
โทรศัพท์
02-222-4772
แฟกส์
02-222-7408
เว็บไซต์
http://www.wpp.co.th
ที่อยู่
เลขที่ 216-220 ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  10200
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้
www.PlazaJob.com (21 พ.ย. 2557)