บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด

เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์และเป็นผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีก เช่น ระบบ CRM (Customer Relationship Management)ระบบบริหารคลังสินค้า (Inventory Management)ระบบบริหารสินทรัยพ์ (Asset Control Management)ระบบ Van Sales หรือ SFA (Sales Force Automatio เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทกำลังขยายการจัดจำหน่ายและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
Programmer
รายละเอียดงาน
ปฏิบัติงานที่สำนักงานเซนทรัลปิ่นเกล้า
อัตรา
5 อัตรา
เงินเดือน
ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่สำนักงานเซนทรัลปิ่นเกล้า
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
3. ดูแล วางแผนระบบ software ในแต่ละโปรเจค
4. ออกแบบระบบ software
5. พบลูกค้าเพื่อเก็บ requirment ใหม่หรือ พัฒนาระบบที่มีอยู่
6. พบลูกค้าเพื่อนำเสนอ Solution Softwar ของบริษัท
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
สวัสดิการ
1.กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน
2.เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
3.การปรับเงินเดือนประจำปี
4.เครื่องแบบพนักงาน
5.ค่ารักษาพยาบาล ปีละ 6,000.- บาท(ไม่รวมกรณีทันตกรรม)
6. การประกันชีวิตกลุ่ม
7. ค่ากะ (บางตำแหน่ง)
8. เงินช่วยเหลือค่าทำงานนอกสถานที่
9. ส่งเสริมเรื่องการพัฒนาบุคลากร
10. จัดเลี้ยงปีใหม่/ท่องเที่ยวประจำปี
วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง
- E-mail
โทรศัพท์
02-884-9922 ต่อ 371, 374
แฟกส์
02-884-9166
เว็บไซต์
www.e-merchant.co.th
ที่อยู่
7129 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ปิ่นเกล้าชั้น 17 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้
www.PlazaJob.com (22 ธ.ค. 2557)