บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด

เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์และเป็นผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีก เช่น ระบบ CRM (Customer Relationship Management)ระบบบริหารคลังสินค้า (Inventory Management)ระบบบริหารสินทรัยพ์ (Asset Control Management)ระบบ Van Sales หรือ SFA (Sales Force Automatio เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทกำลังขยายการจัดจำหน่ายและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
เลขานุการผู้บริหาร
รายละเอียดงาน
- จัดทำตารางนัดหมายของผู้บริหาร
- รายงานการประชุม
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานที่
- แปลเอกสาร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
อัตรา
2 อัตรา
เงินเดือน
ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานปิ่นเกล้า
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ปริญญาโท ด้านเลขานุการ ด้านบริหารการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานเลขานุการผู้บริหารอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน พูด เขียน ได้อย่างดีเยี่ยม
5. สามารถร่างจดหมายโต้ตอบทั้่งภาษาไทย และอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word , excel , power point ได้อย่างชำนาญ
7. เป็นผู้ที่บุคลิกภาพดีมาก หน้าตาสวย มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม ใจเย็น
8. ขับรถได้และมีพาหนะเป็นของตนเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
สวัสดิการ
1.กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน
2.เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
3.การปรับเงินเดือนประจำปี
4.เครื่องแบบพนักงาน
5.ค่ารักษาพยาบาล ปีละ 6,000.- บาท(ไม่รวมกรณีทันตกรรม)
6. การประกันชีวิตกลุ่ม
7. ค่ากะ (บางตำแหน่ง)
8. เงินช่วยเหลือค่าทำงานนอกสถานที่
9. ส่งเสริมเรื่องการพัฒนาบุคลากร
10. จัดเลี้ยงปีใหม่/ท่องเที่ยวประจำปี
วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง
- E-mail
โทรศัพท์
02-884-9922 ต่อ 371, 374
แฟกส์
02-884-9166
เว็บไซต์
www.e-merchant.co.th
ที่อยู่
7129 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ปิ่นเกล้าชั้น 17 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้
www.PlazaJob.com (22 ธ.ค. 2557)