บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างครบวงจร
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ( จ.ปทมุธานี ด่วน! )
รายละเอียดงาน
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามแผน โครงการ หรือมาตรการที่กำหนดไว้
2. ดูแลให้พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับเหมา หรือผู้เข้ามาให้บริการต่างๆปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการด้านความปลอดภัย
3. ให้การสนับสนุน บริการให้คำแนะนำด้านปลอดภัยแก่หน่วยงานต่างๆ รวมถึงคณะทำงานชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบและเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบของบริษัท
5. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแก่พนักงาน
6. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ
7. จัดทำและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ของ ISO 14001 & ISO 18001
8.บริหาร จัดการงานด้านรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
อัตรา
2 อัตรา
เงินเดือน
ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
Ban Mai, Mueang Pathum Thani, Pathum Thani
จังหวัด
ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานจป.วิชาชีพ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- โอที
- ประกันสังคม
- เบี้ยเลี้ยง
- ชุดยูนิฟอร์ม
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง
- ส่งใบสมัครผ่านไปรษณีย์
- ส่งใบสมัครทาง Email ของบริษัท
โทรศัพท์
02-241-8994-8
แฟกส์
02-669-5124
เว็บไซต์
www.iadth.com
ที่อยู่
701 ถนนศรีนครไชยศรี Khwaeng Thanon Nakhon Chaisi Dusit กรุงเทพมหานคร  10300
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้
www.PlazaJob.com (10 มี.ค. 2558)