บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด เราเป็นบริษัทผู้ผลิตหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในระดับชั้นนำ ของกลุ่มธุรกิจนี้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราให้ทันสมัยเป็นสากล เพื่อให้เด็กไทยได้ศึกษาเรียนรู้อย่างกว้างไกล ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อการศึกษาไทย และก้าวไปด้วยกัน ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
เลขานุการ
รายละเอียดงาน
ไม่ระบุ
อัตรา
1 อัตรา
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
San Chaopho Suea, Phra Nakhon, Bangkok
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี/โท ด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการอย่างน้อย 3ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้
5. สามารถปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่เขตพระนครได้
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
วิธีการสมัคร
ส่ง Resume มาทาง E-mail
สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้

หลักฐานการสมัคร
1. หลักฐานการศึกษา
2. รูปถ่าย 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์
02-622-2999 ต่อ 2699 (คุณนวพร)
แฟกส์
02-622-1191
เว็บไซต์
www.aksorn.com
ที่อยู่
142 ถนนตะนาว Khwaeng San Chaopho Suea Phra Nakhon กรุงเทพมหานคร  10200
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้
www.PlazaJob.com (29 มิ.ย. 2558)