เชิญเที่ยวงาน "วันส้มโอมณฑลนครชัยศรี และผลไม้ดีจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2558" นครปฐม 3-13 ก.ย.58

     ขอเชิญร่วมงาน "วันส้มโอมณฑลนครชัยศรี และผลไม้ดีจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2558" ในระหว่างวันที่ 3-13 กันยายน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

          จังหวัดนครปฐม ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขอเชิญร่วมงาน "วันส้มโอมณฑลนครชัยศรี และผลไม้ดีจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2558" ในระหว่างวันที่ 3-13 กันยายน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ส้มโอนครชัยศรี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

          นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  นครปฐม) เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านคมนาคมและเกษตรกรรม มีสวนผลไม้ต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะ "ส้มโอ" ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอนครชัยศรี และเป็นแหล่งเพาะปลูกที่มีชื่อเสียงของจังหวัด 

 

          ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ผลงานด้านการเกษตร เช่น การปลูกส้มโอนครชัยศรี การจัดกิจกรรมถนนจักรยาน ถนนคนเดิน การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน งานศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ และที่สำคัญของงานนี้คือ "บุฟเฟ่ต์ผลไม้" ท่านละ 80 บาท ทานได้แบบไม่อั้น อาทิ ส้มโอ มะพร้าว ฝรั่ง ชมพู่ เป็นต้น มาให้ได้ลิ้มลองอย่างเต็มอิ่ม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาเลือกชม เลือกซื้อส้มโอและสินค้าต่าง ๆ ภายในงานนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน อีกทั้งการเดินทางยังสะดวกสบายและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วย

          ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 4231การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0 3475 2847-8  e-mail : [email protected] หรือ TAT Call Center 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยบทความแนะนำ