12-18 มี.ค. 59 ไปเลยชะอำ ช๊อป..ชิมเทศกาลปูชัก หนึ่งปีมีครั้งเดียว หนึ่งเดียวในเมืองไทย

เทศบาลเมืองชะอำ ร่วมกับ สิงห์คอร์เปอเรชั่น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญเที่ยวงานเทศกาล

ชิมปูชัก@ชะอำ ครั้งที่ 6

โดยงานนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตชาวประมงที่มีวิธีการถนอม

ความสดของปูที่จับมาได้ระหว่างรอจำหน่ายด้วยการใส่ถุงตาข่ายผูกเชือกห้อยกับ

ราวสะพานเหล็กเล็ก ๆ ที่ชาวบ้านเรียกว่าสะพานยก

ทำให้ผู้ที่ไปหาซื้อปูม้าจากชาวประมงโดยตรงที่สะพานยกได้รับประทานปูม้าที่

สดอร่อยแบบธรรมชาติ จนเป็นที่มาของชื่อ ?ปูชักสะพานยก?

ตามแบบฉบับอันซีนไทยแลนด์

โดยนายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ ผู้ตั้งชื่อปูม้าตามวิถีชีวิตของชาวประมงชะอำว่า ?ปูชักสะพานยก? มี

แนวคิดในการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพชาวประมงเรือปู

และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงรสชาติความอร่อยของ

เนื้อปูชะอำด้วยเอกลักษณ์การถนอมปูแบบไม่เหมือนใคร พร้อม ๆ

กับแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการการอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าด้วยการจัด

ตั้งธนาคารปูม้าขึ้น

จึงได้มีการกำหนดจัดงานโดยเอาช่วงที่ปูโตเต็มที่และชาวประมงสามารถจับปูม้า

ในทะเลได้มากที่สุดของปีเป็นช่วงจัดงานในปีนี้ ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ

หนึ่งปีมีครั้งเดียว หนึ่งเดียวในเมืองไทยบทความแนะนำ