กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชวนนั่งรถ-ล่องเรือ ไหว้พระ 9 วัด ทำบุญวันวิสาขบูชา 20 พฤษภาคม 2559 ฟรี !

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชวนนั่งรถ-ล่องเรือ ไหว้พระ 9 วัด ทำบุญวันวิสาขบูชา 20 พฤษภาคม 2559 ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

          กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญครั้งใหญ่ในกิจกรรม "นั่งรถ-ล่องเรือ ไหว้พระ 9 วัด" ในวันวิสาขบูชา 20 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ใน 2 กิจกรรม คือกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล และกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ล่องเรือเจ้าพระยา อิ่มบุญ...สุขใจ

          ทั้งนี้หากต้องการนั่งรถไหว้พระจุดเริ่มต้นขึ้นรถ คือสนามหลวงและป้ายรถเมล์ตามวัดทั้ง 9 แห่ง แต่ถ้าเป็นล่องเรือ สามารถขึ้นเรือที่ท่าน้ำวัดทั้ง 9 แห่ง ซึ่งจะนั่งลำเดียวไปทั้ง 9 วัด และแนะนำให้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้า เวลา 08.30-16.30 น. เพื่อที่จะได้เข้าวัดครบทั้ง 9 วัด โดยมีให้เลือก 2 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล

          กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล" เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ณ วัดที่เข้าร่วมโครงการ 9 วัด ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ได้แก่

          1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)          2. วัดอรุณราชวราราม          3. วัดราชโอรสาราม          4. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม          5. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม          6. วัดบวรนิเวศวิหาร          7. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม          8. วัดสุทัศนเทพวราราม          9. วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 

         โดยแบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง คือฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี (จุดเริ่มต้นที่ท้องสนามหลวง ฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุ) ดังนี้

         เส้นทางฝั่งพระนคร

         1. สนามหลวง         2. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (ขึ้น-ลงรถ บริเวณประตูทางเข้าวัดราชบพิธ)         3. วัดสุทัศน์เทพวราราม (ขึ้น-ลงรถ บริเวณใกล้เสาชิงช้า)         4. วัดบวรนิเวศวิหาร (ขึ้น-ลงรถ ขาไปขึ้นรถด้านถนนพระสุเมรุ, ขากลับขึ้นรถที่ถนนบวรนิเวศ)         5. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (ขึ้น-ลงรถ ถนนศรีอยุธยา)         6. วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก (ขึ้น-ลงรถ ป้ายรถเมล์หรือลานจอดรถบริเวณหน้าวัดพระราม 9, รถจอดรอ 30 นาที แล้ววนกลับเส้นทางเดิม โดยเที่ยวกลับจะจอดอนุสาวรีย์ชัยฯ ฝั่งเกาะราชวิถีด้วย)

         เส้นทางฝั่งธนบุรี

         1. สนามหลวง         2. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม (ขึ้น-ลงรถ ถนนราชินี)         3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ขึ้น-ลงรถ บริเวณประตูวิหารพระไสยาสน์)         4. วัดอรุณราชวราราม (ขึ้น-ลงรถ ปากซอยอรุณอัมรินทร์ 12)         5. วัดราชโอรสาราม (ขึ้น-ลงรถ ภายในวัด, รถจอดรอ 30 นาที แล้ววนกลับเส้นทางเดิม)

         เดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ ขสมก. โดยรถจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น. (ควรร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้า เพื่อที่จะได้เข้าวัดครบทั้ง 9 วัด) รถมาทุก ๆ 30 นาที และเที่ยวสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 16.00 น. ให้บริการฟรี !! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ www.dra.go.th

หมายเหตุ : สามารถขึ้นได้เฉพาะรถโดยสารปรับอากาศ ขสมก. ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น (มีรถร่วมโครงการ 8 คัน)  

2. กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ล่องเรือเจ้าพระยา อิ่มบุญ...สุขใจ

         กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ล่องเรือเจ้าพระยา อิ่มบุญ...สุขใจ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ณ วัดที่เข้าร่วมโครงการ 9 วัด ได้แก่

         1. วัดราชสิงขร         2. วัดวรจรรยาวาส         3. วัดยานนาวา         4. วัดกัลยาณมิตร         5. วัดอรุณราชวราราม         6. วัดระฆังโฆสิตาราม         7. วัดคฤหบดี         8. วัดเทวราชกุญชร         9. วัดราชาธิวาสวิหาร

         เดินทางโดยเรือของบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด เริ่มให้บริการประชาชนตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ควรร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้า เพื่อที่จะได้เข้าวัดครบทั้ง 9 วัด) เดินทางฟรี !! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ www.dra.go.th

หมายเหตุ : เรือที่ให้บริการมี 6 ลำ เดินทางแบบกลุ่มใหญ่และเรือจะจอดรอบริเวณท่าเรือทั้ง 9 วัด                ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

         1. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โทรศัพท์ 0 2422 8811 ถึง 16 โทรสาร 0 2422 8813

         2. เว็บไซต์

         - www.dra.go.th 

         - http://www.dra.go.th/site.VD/index.Thai-20-0-0-0.0.html 

         - https://e-service.dra.go.th/ 

         - www.facebook.com/drathai.gov. 

         3. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากdra.go.th และ เฟซบุ๊ก รถเมล์ไทย.คอม Rotmaethai.comบทความแนะนำ