เที่ยวชุมชนกุฎีจีน กรุงเทพฯ แวะไหว้พระและสัมผัสวิถีชุมชน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tat Hatyai

 

          ทุ่งปอเทืองบ้านรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

บานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งนา บนพื้นที่กว่า 300 ไร่

รอต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาถ่ายภาพเก็บความประทับใจ ตั้งแต่วันที่

1-15 สิงหาคม 2559

     

          พบกับความสวยงามของทุ่งปอเทืองบ้านรำแดง

ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ที่รอให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสความสวยงามเต็มท้องทุ่งนา

พร้อมเก็บภาพความประทับใจเป็นที่ระลึกในงาน

"เทศกาลดอกปอเทืองบานที่บ้านรำแดง ครั้งที่ 5" ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม

2559 ก่อนที่ทุ่งปอเทืองจะถูกไถกลบแปรสภาพเป็นปุ๋ยสดให้กับแปลงนาต่อไป

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tat Hatyai

 

         

บนพื้นที่กว้างกว่า 300 ไร่ ของเขตตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ในช่วงเวลานี้กำลังถูกปกคลุมไปด้วยทุ่งสีเหลืองของดอกปอเทืองที่สวยงามบาน

สะพรั่ง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเข้ามาแวะเวียนเก็บ

เกี่ยวความสุขกันที่ทุ่งปอเทืองแห่งนี้

ในตอนแรกชาวบ้านแค่ต้องการปลูกปอเทืองเอาไว้เพื่อบำรุงดิน

ใครเลยจะไปคิดว่าดอกสีเหลืองของปอเทือง

จะแต่งแต้มท้องนาให้ดูมีชีวิตชีวาอย่างน่าประหลาด ยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้

ลมพัดโชยมาครั้งหนึ่ง ก็พัดดอกปอเทืองให้ต้องไหวเอนลู่ลม

กลายเป็นภาพที่ชวนสะดุดตาอยู่ไม่น้อย

 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tat Hatyai

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tat Hatyai

 

          ภาพความสวยงามของทุ่งปอเทืองรำแดง

จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ โดยปี พ.ศ. 2559

เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความงดงามตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2559

ในงาน "เทศกาลดอกปอเทืองบานที่บ้านรำแดง ครั้งที่ 5"

ก่อนที่ดอกปอเทืองจะแปรสภาพเป็นปุ๋ยสดบำรุงดินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอ

เพียงต่อไป

         

ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดงเองก็ได้ให้ความสำคัญ

โดยได้มีการจัดตกแต่งสถานที่ตามมุมต่าง ๆ มีจุดชมวิว

จุดถ่ายรูปท่ามกลางทิวทัศน์ธรรมชาติของทุ่งปอเทืองและต้นตาลโตนดสูงชะลูด

เชื่อแน่ว่านักท่องเที่ยวจะได้รับความประทับใจกลับไปแน่นอน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tat Hatyai

 

         

ส่วนใครที่อยากเดินทางไปยังทุ่งปอเทืองรำแดง

สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 408 จาก อำเภอสิงหนครไปอำเภอสทิงพระ

เมื่อเลยทางเข้าหาดแก้วรีสอร์ท ตรงไปจนถึงแยกไฟแดงที่จะไปปากรอ

เลี้ยวซ้ายที่ไฟแดงแล้วตรงไปประมาณ 2-3 กิโลเมตร

ข้ามสะพานข้ามคลองจะเจอสี่แยก ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาและขับตรงไปประมาณ 2-3

กิโลเมตร ไม่นานคุณก็จะได้เจอกับทุ่งปอเทืองอันสวยงาม

บอกเลยว่าของแบบนี้ไม่ได้บานกันบ่อย ๆ นะคะ ^ ^

         

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำนักงานหาดใหญ่ โทร. 074 231 055, 074 238 518, 074 243 747

และองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง โทร. 086 488 2549, 074 318 451)

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

เฟซบุ๊ก Tat Hatyai

www.ramdang.go.th/frontpage

www.songkhlatourism.org/event.php

เฟซบุ๊ก สวท.สงขลา กรมประชาสัมพันธ์บทความแนะนำ