ประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร 2559

ภาพจาก puwanai / shutterstock.com

          ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2559

70 ปี แห่งการครองราชย์ มหาราชาในระหว่างวันที่ 30 กันยายน-9 ตุลาคม 2559 ณ

บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครและศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง

   

      ประเพณีการถือศีลกินเจ

ถือเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดปฏิบัติมาเป็นระยะเวลายาวนาน

โดยเฉพาะประชาชนเชื้อสายจีน

ซึ่งบรรพบุรุษเดิมได้อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทยเมื่อครั้งในอดีต

วัฒนธรรมการถือศีลกินเจเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน

จึงได้รับการสืบทอดต่อมาจนกลายเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวจังหวัด

สมุทรสาคร

ภาพจาก tiewpakklang.com

          นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ 

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม

(สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร

โดยเทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร กำหนดจัดงาน "ประเพณีไหว้เจ้า  9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2559  70 ปี แห่งการครองราชย์ มหาราชา" ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครและศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง ระหว่างวันที่  30 กันยายน-9 ตุลาคม 2559

ภาพจาก tiewpakklang.com

          เทศกาลถือศีลกินเจ

เป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนรวมทั้งชาวสมุทรสาคร

ถือเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมายาวนานกลายเป็นประเพณีสำคัญอย่าง

หนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของเทศกาลถือศีลกินเจ

คณะผู้จัดงานจึงได้จัดกิจกรรมไหว้เจ้า 9 ศาลตามเส้นทางใน  "Passport ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร" ดังนี้

          ฝั่งตำบลมหาชัย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

          1. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

          2. ศาลเจ้าโรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร

          3. ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือคลองจาก

          4. ศาลเจ้าปุนเถ้ากงในคลองมหาชัย

          ฝั่งตำบลท่าฉลอม จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

          1.ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย

          2.ศาลเจ้าโรงเจเชงเฮียงตั้ว

          3.ศาลเจ้าปุนเถ้ากงท่าฉลอม

          4.ศาลเจ้าพ่อกวนอู

          5.อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอม

          โดยเมื่อประทับตราศาลเจ้าครบทั้ง 9 ศาลแล้ว สามารถนำไปขอรับเหรียญ "เจ้าพ่อปุนเถ้ากงท่าฉลอม"

ได้ฟรี (จำกัดวันละ1,000 เหรียญ) ที่ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ตำบลท่าฉลอม

จังหวัดสมุทรสาคร โดยนักท่องเที่ยวสามารถขอรับ Passport ได้ที่ศาลเจ้าทั้ง 9

แห่ง นอกจากนี้บริเวณข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

ยังมีการจำหน่ายอาหารเจกว่า 100 เมนู จากร้านค้ากว่า 50

ร้านที่มีการควบคุมคุณภาพ ความสะอาดปลอดภัย จากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

จึงขอเชิญชาวไทยเชื้อสายจีนหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว

เพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินเจอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

ภาพจาก tiewpakklang.com

         

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร

โทรศัพท์ 0 3441 1208 หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

สำนักงานสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0

3475 2847-8, E-mail : [email protected] และเว็บไซต์ www.samutsakhon.go.th พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของงานผ่านทาง เฟซบุ๊ก จังหวัดสมุทรสาคร

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

, www.samutsakhon.go.th, เฟซบุ๊ก จังหวัดสมุทรสาครบทความแนะนำ